75 năm Ngoại giao Việt Nam - Một số bài học quý giá

Vũ Khoan
Theo dõi TGVN trên
Nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ
Baoquocte.vn. TGVN. Năm 2020 đánh dấu 75 năm kể từ ngày đất nước ta giành lại quyền độc lập, nhân dân ta giành được quyền tự do.
TIN LIÊN QUAN
Thủ tướng đề nghị Bộ Ngoại giao thực tốt 5 nhiệm vụ chính trị, 3 thi đua nhân dịp 75 năm thành lập Ngành
Đại sứ Phạm Ngạc: Tận tâm với ngành Ngoại giao
5356-bac-ho-voi-ngoai-giao-vn003
Chủ tịch Hồ Chí Minh nói chuyện Hội nghị Ngoại giao lần thứ hai tại trụ sở Bộ Ngoại giao - số 1 Tôn Thất Đàm, năm 1962. (Ảnh tư liệu)

Trong ba phần tư thế kỷ - khoảng thời gian tương đối ngắn trong chiều dài mấy ngàn năm lịch sử dân tộc, nhân dân ta dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện, đã làm nên nhiều sự tích thần kỳ:

Việt Nam trở thành nước đầu tiên trong thế giới thuộc địa vùng lên lấy sức mình giành lại chủ quyền dân tộc, lập nên Nhà nước dân chủ nhân dân.

Là một nước không lớn, người không đông, lực lượng vật chất chưa mạnh, Việt Nam đã lần lượt đẩy lùi hết thế lực ngoại xâm này tới thế lực ngoại xâm hùng mạnh khác, giữ vững độc lập, thống nhất giang sơn, bảo toàn biên cương.

Vốn là nước nghèo nàn, lạc hậu lại bị các cuộc chiến tranh tàn phá nặng nề, nay Việt Nam nổi lên là một quốc gia phát triển năng động.

Từ một nước không có tên trên bản đồ thế giới nay Việt Nam ghi tên mình trong danh sách các thành viên chủ động, tích cực, đầy trách nhiện trong cộng đồng quốc tế với vị thế ngày càng cao.

Trong toàn bộ những sự tích lịch sử nói trên, nền ngoại giao nước nhà do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và kiêm chức Bộ trưởng đầu tiên đã có những đóng góp lớn lao, đem lại nhiều bài học quý giá soi rọi cho các thế hệ tiếp bước trên con đường xây dựng một nước Việt Nam “dân giầu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh theo định hướng Xã hội chủ nghĩa”.

Khái niệm “Ngoại giao Việt Nam” nói ở đây không chỉ liên quan tới hoạt động của riêng ngành Ngoại giao mà bao gồm cả hoạt động đối ngoại Đảng, hoạt động của các cơ quan Nhà nước, ngoại giao nhân dân, các địa phương và cả mọi người dân.

Vậy những bài học được rút ra là gì? Câu chuyện này rất rộng lớn về tầm vóc, phong phú về nội dung; ở đây chỉ xin chia sẻ đôi ba cảm nhận.

Phải chăng bài học đầu tiên là kiên định những mục tiêu cơ bản phản ánh lợi ích thiết thân của dân tộc, thuận chiều với xu thế thời đại.

Dù trong chiến tranh hay hòa bình, bị bao vây, cô lập hay hội nhập quốc tế, hoạt động ngoại giao đều phải phục vụ mục tiêu Bác Hồ suốt đời theo đuổi và dặn lại trong Di chúc: “Toàn Đảng, toàn dân đoàn kết phấn đấu, xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giầu mạnh, và góp phần vào sự nghiệp cách mạng thế giới”.

Khi ký kết các điều ước quốc tế quan trọng như Hiệp định Geneva năm 1954 và Hiệp định Paris năm 1973, cho dù chưa đạt được yêu cầu thống nhất đất nước ngay, các nhà ngoại giao Việt Nam đã kiên trì đấu tranh đưa vào văn bản cam kết của đối phương công nhận độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của nước ta.

Trong thời bình, những mục tiêu trên là nền tảng quan trọng để tạo dựng môi trường ổn định để phát triển đất nước và nâng cao vị thế quốc gia.

4334-hiep-dinh-paris
Toàn cảnh Hội nghị Paris năm 1973.

Bài học thứ hai liên quan tới sự sắp xếp lực lượng để đạt mục tiêu.

Nhân tố quan trọng hàng đầu là “Phải trông ở thực lực. Thực lực mạnh ngoại giao sẽ thắng lợi” như Bác Hồ đã dặn.

“Thực lực” nói ở đây bao gồm cả “sức mạnh cứng” về kinh tế và quốc phòng lẫn “sức mạnh mềm” như truyền thống quật cường, tinh thần đoàn kết, tố chất nhân văn, tính cách rộng mở của con người Việt Nam đi đôi với tính chính nghĩa của sự nghiệp mà nhân dân ta theo đuổi cũng như đường lối, chính sách và phương pháp hành động đúng đắn. Vị trí đắc địa về địa chính trị và địa kinh tế cũng có ý nghĩa không nhỏ trong việc gia tăng thực lực quốc gia.

Sự kết hợp chặt chẽ giữa các “binh chủng hợp thành” như ngoại giao Nhà nước (bao gồm cả ngoại giao Nghị viện), đối ngoại Đảng và ngoại giao nhân dân dưới sự lãnh đạo trực tiếp và thường xuyên của Trung ương Đảng, trực tiếp là Bộ Chính trị và Ban Bí thư, cũng như sự phối hợp nhịp nhàng giữa các mặt trận đấu tranh quân sự, chính trị và ngoại giao trong thời chiến, giữa ngoại giao chính trị, ngoại giao kinh tế, ngoại giao văn hóa - xã hội và đối ngoại quốc phòng - an ninh, gắn kết ngoại giao song phương với ngoại giao đa phương trong thời hội nhập quốc tế đã tạo nên sức mạnh tổng hợp của nền ngoại giao Việt Nam.

Một nguồn lực lớn đối với Ngoại giao Việt Nam là sự kết hợp sức mạnh trong nước với sức mạnh thời đại thể hiện trong các dòng chảy chủ yếu là hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ, tiến bộ xã hội cũng như nguyện vọng thiết tha của mọi dân tộc gia tăng hợp tác vì sự phát triển, vì một trật tự chính trị và kinh tế dân chủ, bình đẳng dựa trên pháp luật.

Bài học thứ ba là vận dụng nhuần nhuyễn những phương châm hành động thích hợp.

Lịch sử Cách mạng Việt Nam nói chung và lịch sử Ngoại giao Việt Nam nói riêng, một phương châm hành động quan trọng hàng đầu là kiên định ý chí độc lập tự chủ như Bác Hồ từng nhấn mạnh:

“Có tự lập mới độc lập, có tự cường mới tự do”.

Bên cạnh việc nhận thức chuẩn xác và ra sức tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ của các lực lượng chia sẻ những giá trị chúng ta theo đuổi, kể cả các tầng lớp nhân dân ở ngay các nước đối đầu với nước ta, nhất thiết phải phân tích cặn kẽ sự xếp sắp lực lượng các thế lực “bên kia chiến tuyến”, làm rõ những điểm đồng và điểm dị giữa họ với nhau, phân định rõ ai là đối thủ chủ yếu cần tập trung mũi nhọn đấu tranh, ai là thế lực có thể tranh thủ để từ đó hoạch định phương hướng hành động, khai thác những mâu thuẫn giữa họ với nhau.

Một ví dụ điển hình về phương diện này là sự phân tích tình hình và xác định sách lược của Hội nghị toàn quốc của Đảng họp ở Tân Trào ngay trước Cách mạng tháng Tám năm 1945:

“Hiện nay về chính sách ngoại giao chúng ta cần phải nhận rõ hai điều này: Sự mâu thuẫn giữa hai phe đồng minh Anh – Pháp và Mỹ - Tầu về vấn đề Đông Dương là một điều ta cần lợi dụng; Sự mâu thuẫn giữa Anh – Mỹ - Pháp và Liên Xô có thể làm cho Anh – Mỹ nhân nhượng với Pháp và để cho Pháp trở lại Đông Dương.

Chính sách của chúng ta là phải tránh các trường hợp một mình đối phó với nhiều lực lượng Đồng minh (Tầu, Pháp, Mỹ) tràn vào nước ta và đặt chính phủ Pháp De Gaulle hay một chính phủ bù nhìn khác trái với ý nguyện dân tộc.

Bởi vậy cần tranh thủ sự đồng tình của Liên Xô và Mỹ chống lại mưu mô của Pháp định khôi phục địa vị cũ ở Đông Dương và mưu mô của một số quân phiệt Tầu định chiếm nước ta.

Dù sao chỉ có thực lực của ta mới quyết định sự thắng lợi giữa ta và đồng minh”.

Trong thời hội nhập quốc tế và triển khai chính sách đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ đối ngoại, cách tiếp cận biện chứng được vận dụng theo tinh thần: trong mỗi đối tượng vẫn có thể có những mặt cần tranh thủ, hợp tác; trong một số đối tác có thể có những mặt khác biệt, mâu thuẫn lợi ích với Việt Nam cần được xử lý thích hợp.

Về chính sách đối tượng và khu vực, Ngoại giao Việt Nam nhất quán thực hiện ý tưởng rộng mở của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Làm bạn với mọi nước dân chủ, không gây thù oán với ai”, trong đó “đối với những nước Á châu là một thái độ anh em; đối với ngũ cường là một thái độ bạn bè”.

Khi nói đến trường phái Ngoại giao Việt Nam, ai ai cũng nhắc đến lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “dĩ bất biến, ứng vạn biến” và phương châm “nguyên tắc của ta thì phải vững chắc, nhưng sách lược của ta thì linh hoạt”. Có thể hiểu “nguyên tắc” bao gồm mục tiêu độc lập dân tộc và định hướng xã hội chủ nghĩa; còn sách lược thì thiên biến vạn hóa tùy tình hình cụ thể, thời điểm cụ thể, vấn đề cụ thể và đối tượng cụ thể. Trong bối cảnh thế giới diễn biến cực kỳ phức tạp như ngày nay, càng cần phải thấm nhuần sâu sắc và vận dụng sáng tạo phương châm trên.

Nắm bắt chính xác, tận dụng đúng lúc, thậm chí chủ động tạo dựng thời cơ là nét nổi bật nữa của Ngoại giao Việt Nam.

Con đường đi tới mục tiêu cuối cùng thường quanh co, khúc khuỷu; trong một số hoàn cảnh cụ thể, khi chưa hội đủ điều kiện thuận lợi bên trong và bên ngoài, Ngoại giao Việt Nam vận dụng phương châm “tiến từng bước, đi tới mục thắng lợi trọn vẹn” mà Hiệp định Geneva năm 1954, Hiệp định Paris năm 1973, lộ trình hội nhập khu vực (ASEAN) tiến tới đại khu vực (APEC, ASEM) và toàn cầu (WTO) trong thời mở cửa là những minh chứng rõ rệt về phương cách này.

Nói như vậy không có nghĩa là ngoại giao nước ta khư khư giữ mình trong thế thủ mà luôn thấm nhuần tư tưởng “kiên quyết không ngừng thế tiến công”.

Bài học cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng là đào tạo đội ngũ các cán bộ ngoại giao ngang tầm tình hình ngày càng phức tạp, nhiệm vụ ngày càng khó khăn.

Qua tấm gương sáng ngời của Bác Hồ cùng các nhà lãnh đạo tiền bối và các nhà ngoại giao đàn anh kỳ cựu chúng ta có thể cảm nhận rõ rằng, ngoài những phẩm chất cần có của mọi cán bộ, đảng viên các cán bộ làm công tác đối ngoại cần có một số phẩm chất riêng.

Đó là sự kiên định trên những vấn đề mang tính nguyên tắc đi đôi với sự cơ động linh hoạt cần thiết, “cương - nhu” tùy lúc, tùy người, tùy việc theo tinh thần “trái tim phải nóng, cái đầu phải lạnh”.

Đó là tầm nhìn phải rộng, cảm nhận phải nhậy, suy nghĩ phải sâu, tính toán phải kỹ, hành xử phải sắc.

Đó là sự tinh thông về một khu vực và lĩnh vực đi đôi với những nỗ lực không ngừng nghỉ nhằm mở rộng hiểu biết về nhiều loại công việc, nhiều lĩnh vực…

Tựu trung lại, những bài học quý giá nhất, đầy đủ nhất đối với mỗi cán bộ đối ngoại đều nằm trọn trong tư tưởng, đạo đức và phong cách của Bác Hồ - người sáng lập và rèn luyện nền Ngoại giao Việt Nam. Việc quán triệt sâu sắc và thực hiện nhuần nhuyễn những điều Người chỉ giáo mãi mãi là một nhân tố quan trọng hàng đầu đưa Tổ quốc ta lên “đài vinh quang” cùng bè bạn năm châu.

Thư chúc mừng 75 năm thành lập ngành Ngoại giao của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Phạm Bình Minh

Thư chúc mừng 75 năm thành lập ngành Ngoại giao của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Phạm Bình Minh

TGVN. Nhân dịp 75 năm kỷ niệm ngày thành lập Ngành Ngoại giao (28/8/1945 - 28/8/2020), Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình ...

Thông điệp của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gửi ngành Ngoại giao nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày thành lập

Thông điệp của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gửi ngành Ngoại giao nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày thành lập

TGVN. Báo TG&VN trân trọng giới thiệu toàn văn Thông điệp của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gửi ngành Ngoại giao nhân dịp kỷ niệm ...

{Full Video} Thủ tướng dự chương trình kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập ngành Ngoại giao Việt Nam

{Full Video} Thủ tướng dự chương trình kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập ngành Ngoại giao Việt Nam

TGVN. Sáng 27/8, tại Nhà làm việc Bộ Ngoại giao diễn ra chương trình kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập ngành Ngoại giao (28/8/1945 ...

Có thể bạn quan tâm

Bài viết cùng chủ đề

75 năm Ngoại giao Việt Nam

Đọc thêm

40 họa sĩ, nghệ nhân điêu khắc tham dự Triển lãm mỹ thuật 'Sắc Hạ'

40 họa sĩ, nghệ nhân điêu khắc tham dự Triển lãm mỹ thuật 'Sắc Hạ'

Baoquocte.vn. Triển lãm mỹ thuật 'Sắc Hạ' giới thiệu 75 tác phẩm nghệ thuật gốm phong phú, đa dạng của 40 hoạ sĩ, nghệ nhân điêu khắc..
Hải quân Mỹ thử nghiệm 'sát thủ' đối với tên lửa Avangard của Nga

Hải quân Mỹ thử nghiệm 'sát thủ' đối với tên lửa Avangard của Nga

Baoquocte.vn. Hải quân Mỹ đã lên kế hoạch thử nghiệm phiên bản Block IB của tên lửa chống tên lửa Standard Missile 6.
Anh: Trường hợp bất ngờ, ung thư thuyên giảm sau khi bị Covid-19 nặng

Anh: Trường hợp bất ngờ, ung thư thuyên giảm sau khi bị Covid-19 nặng

Baoquocte.vn. Các bác sĩ cho biết một bệnh nhân ung thư tuyến giáp đã thuyên giảm bệnh sau khi mắc Covid-19 nặng.
Đa dạng các hoạt động trong 'Tuần lễ Thương hiệu quốc gia 2021'

Đa dạng các hoạt động trong 'Tuần lễ Thương hiệu quốc gia 2021'

Baoquocte.vn. 'Tuần lễ Thương hiệu quốc gia 2021' sẽ diễn ra từ ngày 19-25/4 với nhiều hoạt động đa dạng.
Về Thái Bình, cùng chụp ảnh và ngắm vẻ đẹp 'gây sốt' ở cánh đồng ngao nuôi

Về Thái Bình, cùng chụp ảnh và ngắm vẻ đẹp 'gây sốt' ở cánh đồng ngao nuôi

Baoquocte.vn. Khi nước cạn hay lúc thủy triều lên, bãi biển Đồng Châu thu hút nhiều tay săn ảnh bởi vẻ đẹp bình dị, hoang sơ trên những cánh đồng ngao ...
Tình hình Myanmar: Một nhà báo Nhật Bản bị đưa vào tù, Thủ tướng Suga lên tiếng

Tình hình Myanmar: Một nhà báo Nhật Bản bị đưa vào tù, Thủ tướng Suga lên tiếng

Baoquocte.vn. Đại sứ quán Nhật Bản tại Myanmar cho biết, nhà báo tự do của nước này Yuki Kitazumi đã bị lực lượng an ninh Myanmar bắt giữ tại thành phố ...
Syria 'bênh' Nga, lên án Mỹ và NATO 'thêm dầu vào lửa' ở miền Đông Ukraine

Syria 'bênh' Nga, lên án Mỹ và NATO 'thêm dầu vào lửa' ở miền Đông Ukraine

Baoquocte.vn. Bộ Ngoại giao Syria lên tiếng chỉ trích Mỹ và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tái triển khai quân gần biên giới Nga.
Quán quân lợi nhuận khối công ty chứng khoán báo lãi 674 tỷ đồng trong quý

Quán quân lợi nhuận khối công ty chứng khoán báo lãi 674 tỷ đồng trong quý

Baoquocte.vn. TCBS là một trong những công ty chứng khoán đầu tiên công bố kết quả kinh doanh quý I/2021 với mức tăng trưởng đáng chú ý ở nhiều chỉ tiêu.
Cập nhật Covid-19 ngày 19/4: Ấn Độ tiếp kỷ lục sốc; Hong Kong cấm chuyến bay từ nhiều nước châu Á; Tổng thống Pháp nghi ngờ vaccine Nga

Cập nhật Covid-19 ngày 19/4: Ấn Độ tiếp kỷ lục sốc; Hong Kong cấm chuyến bay từ nhiều nước châu Á; Tổng thống Pháp nghi ngờ vaccine Nga

Baoquocte.vn. Toàn cầu ghi nhận xấp xỉ 142 triệu ca nhiễm Covid-19, trong đó có hơn 3,03 triệu ca tử vong và hơn 120,5 triệu bệnh nhân bình phục.
22% doanh nghiệp Nhật Bản sẽ cắt giảm tuyển dụng mới trong tài khóa 2022

22% doanh nghiệp Nhật Bản sẽ cắt giảm tuyển dụng mới trong tài khóa 2022

Baoquocte.vn. Khoảng 22% doanh nghiệp Nhật Bản có kế hoạch cắt giảm hoạt động tuyển dụng mới trong tài khóa 2022 (bắt đầu từ tháng 4/2022).
Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn thực hiện hiệu quả nhiều Quy chế phối hợp

Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn thực hiện hiệu quả nhiều Quy chế phối hợp

Baoquocte.vn. Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn đã chủ trì Hội nghị báo cáo, đánh giá việc phối hợp giữa 3 đơn vị của Bộ Ngoại giao với các cơ quan Ngoại vụ địa phương.
Hội đồng Bảo an thông qua Nghị quyết về Libya, thảo luận về chống phổ biến vũ khí huỷ diệt hàng loạt

Hội đồng Bảo an thông qua Nghị quyết về Libya, thảo luận về chống phổ biến vũ khí huỷ diệt hàng loạt

Baoquocte.vn. Việt Nam đã chủ trì cuộc họp thông qua các Nghị quyết 2570 và 2571 liên quan đến tình hình Libya với 15/15 phiếu thuận.
Việt Nam-Đức nhất trí đẩy mạnh các hoạt động kết nối và hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp hai nước

Việt Nam-Đức nhất trí đẩy mạnh các hoạt động kết nối và hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp hai nước

Baoquocte.vn. Việt Nam-Đức nhất trí đẩy mạnh các hoạt động kết nối và hỗ trợ doanh nghiệp hai nước tìm kiếm cơ hội hợp tác, đầu tư, kinh doanh tại thị trường của nhau.
Thanh tra Bộ Ngoại giao thực hiện phương châm “quản lý đến đâu thanh, kiểm tra đến đó”

Thanh tra Bộ Ngoại giao thực hiện phương châm “quản lý đến đâu thanh, kiểm tra đến đó”

Baoquocte.vn. Công tác thanh tra chuyên ngành Ngoại giao tiếp tục góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực đối ngoại của Bộ Ngoại giao...
Trao Huân chương hữu nghị cho Đại sứ Hoa Kỳ Daniel Kritenbrink

Trao Huân chương hữu nghị cho Đại sứ Hoa Kỳ Daniel Kritenbrink

Baoquocte.vn. Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng tiếp Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Daniel Kritenbrink đến chào từ biệt trước khi kết thúc nhiệm kỳ công tác.
Tổ chức hoạt động ‘Đi theo dấu chân Chủ tịch Hồ Chí Minh - Kế thừa truyền thống hữu nghị Việt Nam-Trung Quốc’ tại Giang Tô

Tổ chức hoạt động ‘Đi theo dấu chân Chủ tịch Hồ Chí Minh - Kế thừa truyền thống hữu nghị Việt Nam-Trung Quốc’ tại Giang Tô

Baoquocte.vn. Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Thượng Hải tổ chức hoạt động 'Đi theo dấu chân Chủ tịch Hồ Chí Minh - Kế thừa truyền thống hữu nghị Việt Nam-Trung Quốc'.
Người Việt Nam tại Séc đồng lòng quyết tâm vượt qua đại dịch Covid-19

Người Việt Nam tại Séc đồng lòng quyết tâm vượt qua đại dịch Covid-19

Baoquocte.vn. Ban chấp hành Hội người Việt Nam tại Séc đã tổ chức cuộc họp trực tuyến về tình hình phòng chống dịch Covid-19 trong cộng đồng.
Campuchia tiêm vaccine ngừa Covid-19 cho đoàn ngoại giao

Campuchia tiêm vaccine ngừa Covid-19 cho đoàn ngoại giao

Baoquocte.vn. Ngày 23/3, tại thủ đô Phnom Penh, Campuchia đã triển khai tiêm vaccine ngừa Covid-19 miễn phí cho cán bộ ngoại giao đoàn và thân nhân.
Bảo hộ công dân Việt Nam tại Đức: Tích cực phối hợp, sẵn sàng triển khai

Bảo hộ công dân Việt Nam tại Đức: Tích cực phối hợp, sẵn sàng triển khai

Baoquocte.vn. Cục Lãnh sự, Đại sứ quán Việt Nam tại Đức tích cực phối hợp với các cơ quan hữu quan để đưa 32 công dân Việt Nam về nước.
Hai chuyến bay đưa hơn 390 công dân Việt Nam từ Myanmar về nước, hạ cánh tại Đà Nẵng

Hai chuyến bay đưa hơn 390 công dân Việt Nam từ Myanmar về nước, hạ cánh tại Đà Nẵng

Baoquocte.vn. Ngày 4/3, các cơ quan chức năng Việt Nam phối hợp thực hiện 2 chuyến bay chở hơn 390 công dân từ Myanmar về Việt Nam.
Bão tuyết ở Texas: Sẵn sàng biện pháp bảo hộ công dân Việt Nam trong trường hợp cần thiết

Bão tuyết ở Texas: Sẵn sàng biện pháp bảo hộ công dân Việt Nam trong trường hợp cần thiết

Baoquocte.vn. Phần lớn gia đình người gốc Việt sinh sống và làm việc tại bang Texas đều bị ảnh hưởng như bị cắt điện mất nước.
Dịch Covid-19 ở Campuchia: Thông báo khẩn tới cộng đồng người Việt tại Preah Sihanouk

Dịch Covid-19 ở Campuchia: Thông báo khẩn tới cộng đồng người Việt tại Preah Sihanouk

Baoquocte.vn. Trước nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19 tại Campuchia, Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Preah Sihanouk đã ra thông báo khẩn tới cộng đồng người Việt
5 quy tắc xếp chỗ ngồi cơ bản trong hoạt động đối ngoại

5 quy tắc xếp chỗ ngồi cơ bản trong hoạt động đối ngoại

Baoquocte.vn. Việc xếp chỗ ngồi trong một hoạt động đối ngoại được thực hiện trên cơ sở xác định ngôi thứ của những người tham dự sự kiện.
Treo ảnh lãnh đạo trong các hoạt động đối ngoại thế nào cho đúng?

Treo ảnh lãnh đạo trong các hoạt động đối ngoại thế nào cho đúng?

Baoquocte.vn. Việc treo ảnh lãnh đạo trong những hoạt động đối ngoại của cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài được quy định như thế nào?
Biển hiệu cơ quan đại diện có gì khác biệt?

Biển hiệu cơ quan đại diện có gì khác biệt?

Baoquocte.vn. Trụ sở cơ quan đại diện, văn phòng trực thuộc và nhà riêng Trưởng cơ quan đại diện cần gắn biển hiệu.
Những điều cần lưu ý khi tổ chức hoạt động đối ngoại

Những điều cần lưu ý khi tổ chức hoạt động đối ngoại

Baoquocte.vn. Ngoài Quốc khánh và Tết Cộng đồng, các cơ quan đại diện có thể chủ trì tổ chức nhiều hoạt động đối ngoại khác nhau.
Các cơ quan đại diện phải sử dụng Quốc huy thế nào cho trang trọng?

Các cơ quan đại diện phải sử dụng Quốc huy thế nào cho trang trọng?

Baoquocte.vn. Việc sử dụng Quốc huy phải đúng quy định của Nhà nước và trang trọng bởi Quốc huy là huy hiệu hoặc hình tượng tượng trưng cho quốc gia.
Thư tín ngoại giao và những vấn đề cần lưu ý

Thư tín ngoại giao và những vấn đề cần lưu ý

Baoquocte.vn. Thư tín ngoại giao có một số nguyên tắc chung do tập quán quốc tế quy định, tuy nhiên, văn phong, cách trình bày có thể thay đổi theo mỗi nước.
Trung Quốc đang 'hụt hơi' trong chiến lược ngoại giao vaccine

Trung Quốc đang 'hụt hơi' trong chiến lược ngoại giao vaccine

Baoquocte.vn. Dù được triển khai sớm nhưng Bắc Kinh đang có phần 'hụt hơi' trong chiến lược ngoại giao vaccine Covid-19.
Đôi điều về Marc Knapper, nhà ngoại giao được đề cử làm Đại sứ Mỹ tại Việt Nam

Đôi điều về Marc Knapper, nhà ngoại giao được đề cử làm Đại sứ Mỹ tại Việt Nam

Baoquocte.vn. Nhà ngoại giao Mỹ Marc Knapper vừa được đề cử làm Đại sứ Mỹ tại Việt Nam. Sau đây là một số điểm nhấn đáng chú ý về cuộc đời và sự nghiệp của ông ...
Malaysia và tranh cãi về ngoại giao 'anh cả' với Trung Quốc

Malaysia và tranh cãi về ngoại giao 'anh cả' với Trung Quốc

Baoquocte.vn. Ngoại giao ‘anh cả’ của Ngoại trưởng Malaysia Datuk Seri Hishammuddin Hussein với Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã gây bão tại xứ sở dầu cọ.
Vài mẩu chuyện về Bộ trưởng Nguyễn Cơ Thạch trong quan hệ với Liên Xô

Vài mẩu chuyện về Bộ trưởng Nguyễn Cơ Thạch trong quan hệ với Liên Xô

Baoquocte.vn. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Cơ Thạch đã hết sức quan tâm phát triển quan hệ với Liên Xô.
Sáu yếu tố của nhà ngoại giao thế hệ Z

Sáu yếu tố của nhà ngoại giao thế hệ Z

Baoquocte.vn. Kỷ nguyên số đang đặt ra những thách thức, đòi hỏi những nhà ngoại giao trẻ phải hội tụ đủ bản lĩnh, tính chủ động, sáng tạo, đa năng và chuyên nghiệp.
Sau vụ Đại sứ Myanmar tại Anh bị nhốt bên ngoài, kịch bản tương tự sẽ diễn ra tại Berlin?

Sau vụ Đại sứ Myanmar tại Anh bị nhốt bên ngoài, kịch bản tương tự sẽ diễn ra tại Berlin?

Baoquocte.vn. Sau khi đăng tải thông điệp ủng hộ những người biểu tình, nhà ngoại giao Myanmar ở Đức nhận được thư thông báo đã bị sa thải và hộ chiếu đã bị thu hồi.
Phiên bản di động