Chiến tranh và Hòa bình: 5 năm đàm phán Hiệp định Paris

Chiến tranh và Hòa bình: 5 năm đàm phán Hiệp định Paris

Bốn đoàn đàm phán ký Hiệp định ngừng bắn. Mỹ cam kết chấm dứt mọi hoạt động quân sự và rút hết quân Mỹ trong vòng hai tháng.
Nhớ ‘Một người Việt trầm lặng’ * tại Sài Gòn năm 1973

Nhớ ‘Một người Việt trầm lặng’ * tại Sài Gòn năm 1973

Ngày 27/01/1973, hàng chục phóng viên nước ngoài có mặt tại miền Nam Việt Nam đổ ra đường quan sát tình hình.
Đặc sắc mũi tiến công ngoại giao quân sự trong chiến dịch Hồ Chí Minh

Đặc sắc mũi tiến công ngoại giao quân sự trong chiến dịch Hồ Chí Minh

Ngoại giao quân sự đã được giao làm những nhiệm vụ gì để phục vụ đắc lực cuộc Tổng tiến công nổi dậy chiến lược và chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử...
Đấu tranh quân sự ở Nam Bộ sau Hiệp định Paris

Đấu tranh quân sự ở Nam Bộ sau Hiệp định Paris

Sau khi Hiệp định Paris đã được ký kết, chiến tranh chưa chấm dứt mà vẫn tiếp diễn ở chiến trường Nam Bộ.
Hiệp định Paris dẫn đến hòa bình và thống nhất đất nước

Hiệp định Paris dẫn đến hòa bình và thống nhất đất nước

Thắng lợi của việc ký kết Hiệp định Paris với việc Mỹ phải rút quân hoàn toàn khỏi miền Nam là một bước tiến vô cùng quan trọng có tính quyết định...
Đóng góp của đối ngoại nhân dân trong quá trình đàm phán và ký kết Hiệp định Paris

Đóng góp của đối ngoại nhân dân trong quá trình đàm phán và ký kết Hiệp định Paris

Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam là một mốc son sáng chói trong lịch sử ngoại giao Việt Nam...
Quyết liệt cuộc đấu tranh thi hành Hiệp định Paris ở miền Nam

Quyết liệt cuộc đấu tranh thi hành Hiệp định Paris ở miền Nam

Bên cạnh 5 cánh quân tiến vào Sài Gòn, hai Đoàn Đại biểu quân sự của ta ở Trại Davis được công nhận là mũi tiến công thứ 6.
Hiệp định Paris năm 1973: Mốc son chói lọi của Ngoại giao cách mạng Việt Nam

Hiệp định Paris năm 1973: Mốc son chói lọi của Ngoại giao cách mạng Việt Nam

Hiệp định Paris được ký kết đã kết thúc thắng lợi cuộc đàm phán dài nhất, phức tạp nhất trong lịch sử ngoại giao cách mạng Việt Nam, thể hiện sáng ngời bản lĩnh và ...
Hiệp định Paris về Việt Nam: Ý nghĩa lịch sử và bài học kinh nghiệm

Hiệp định Paris về Việt Nam: Ý nghĩa lịch sử và bài học kinh nghiệm

Nửa thế kỷ đã trôi qua, nhưng ý nghĩa và những bài học kinh nghiệm của Hiệp định Paris về Việt Nam vẫn nguyên giá trị.
Các dấu mốc chính trong cuộc đàm phán Hiệp định Paris

Các dấu mốc chính trong cuộc đàm phán Hiệp định Paris

Hiệp định Paris được ký ngày 27/1/1973.
Lê Đức Thọ - Nhà ngoại giao chiến lược tài ba

Lê Đức Thọ - Nhà ngoại giao chiến lược tài ba

Mấy chục năm trong ngành Ngoại giao, tôi đã có dịp tiếp cận đồng chí Lê Đức Thọ, một nhà lãnh đạo của Đảng và là nhà ngoại giao chiến lược tài ba.
Công tác bảo vệ an ninh cho hai Đoàn đại biểu quân sự cách mạng

Công tác bảo vệ an ninh cho hai Đoàn đại biểu quân sự cách mạng

Trong phạm vi bài viết này, chúng tôi chỉ giới hạn trong công tác bảo vệ an ninh cho hai Đoàn ta làm nhiệm vụ của Ban liên hợp quân sự 4 bên và 2 ...
Bài học về đấu tranh dư luận, nêu cao chính nghĩa và tập hợp lực lượng tại Hội nghị Paris

Bài học về đấu tranh dư luận, nêu cao chính nghĩa và tập hợp lực lượng tại Hội nghị Paris

Khi đàm phán được mở ra tại Paris, cho đến ngày ký Hiệp định, Việt Nam đã đem đến Paris một đội ngũ nhà báo và cán bộ tuyên giáo dày dạn kinh nghiệm.
Giữ vững độc lập tự chủ bài học lớn của Việt Nam trong đàm phán ở Paris

Giữ vững độc lập tự chủ bài học lớn của Việt Nam trong đàm phán ở Paris

Việt Nam đã xử lý thành công mối quan hệ giữa giữ vững độc lập tự chủ trong đấu tranh ngoại giao với việc kiên trì đoàn kết quốc tế...
Hiệp định Paris và dấu ấn Nguyễn Duy Trinh

Hiệp định Paris và dấu ấn Nguyễn Duy Trinh

Ít ai biết rằng, Nguyễn Duy Trinh có lẽ là chính trị gia ký các văn bản nhanh nhất. Với 32 lần đặt bút ký vào các văn bản Hiệp định Paris...
    Trước         Sau    
Phiên bản di động