Tăng cường hiệu quả công tác đối ngoại địa phương

Bùi Thanh Sơn
Theo dõi TGVN trên
Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao 
LTS: Công tác đối ngoại của Việt Nam đạt được rất nhiều thành tựu quan trọng, trong đó có sự đóng góp quan trọng của các tỉnh, thành trong cả nước. Báo TG&VN trân trọng giới thiệu bài viết của Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn về công tác đối ngoại địa phương. 
TIN LIÊN QUAN
tang cuong hieu qua cong tac doi ngoai dia phuong Nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại địa phương trong tình hình mới
tang cuong hieu qua cong tac doi ngoai dia phuong Đối ngoại địa phương: Đổi mới tư duy để bứt phá
tang cuong hieu qua cong tac doi ngoai dia phuong
Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn thăm làm việc tại tỉnh Yên Bái. (Ảnh: Văn Trung)

Kết quả đáng tự hào

Được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Đảng và Nhà nước, Bộ Ngoại giao đã chủ động, tích cực, sáng tạo phối hợp với các địa phương và bộ ngành triển khai đồng bộ, toàn diện công tác đối ngoại địa phương, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ đề ra, đạt nhiều kết quả đáng tự hào, góp phần duy trì môi trường hòa bình, ổn định, giữ vững độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, tạo điều kiện cho phát triển kinh tế - xã hội trên cả nước. Hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế của các tỉnh, thành, địa phương trên cả nước đã thực sự trở thành mội dung rất quan trọng trong tổng thể công tác đối ngoại của Đảng và Nhà nước.

Cụ thể, chủ quyền quốc gia trên biển của ta cũng như an ninh, trật tự, an toàn xã hội vùng biên được giữ vững, các vấn đề phát sinh được xử lý kịp thời.

Về chính trị, với sự hướng dẫn của Bộ Ngoại giao và các bộ, ban ngành Trung ương, các tỉnh, thành đã triển khai tất cả các nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách của Chính phủ, đóng góp hiệu quả vào các hoạt động đối ngoại lớn của đát nước (Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều, các hội nghị quốc tế lớn, trao đổi đoàn cấp cao và các cấp...); xử lý khối lượng lớn các công tác chính trị, kinh tế, văn hóa đối ngoại bao gồm lãnh thổ, tranh thủ đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại, đầu tư, đem lại hiệu quả thiết thực cho các địa phương.

Về kinh tế, bên cạnh hoạt động đối ngoại lớn được các địa phương Hà Nội, Khánh Hòa, Bình Dương… đăng cai tổ chức thành công, 10 địa phương trên cả nước đã tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư quy mô lớn. Các địa phương đã ký kết 232 thỏa thuận quốc tế, vận động ước đạt trên 270 triệu USD viện trợ phi chính phủ nước ngoài; cấp mới, bổ sung, gia hạn gần 227 giấy phép cho các tổ chức phi chính phủ nước ngoài.

Về mặt văn hóa đối ngoại, ta đã xây dựng và hoàn thiện hồ sơ trình UNESCO: công nhận hai Công viên địa chất toàn cầu (tại Đắk Nông và Lý Sơn Sa Huỳnh, Quảng Ngãi); hai Di sản văn hóa phi vật thể đại diện nhân loại là Thực hành Then của người Tày, Nùng, Thái ở Việt Nam và Nghệ thuật Xòe Thái; công nhận Hà Nội là Thành phố sáng tạo; đồng thời tổ chức tốt nhiều hoạt động quảng bá bản sắc văn hóa dân tộc cho bạn bè quốc tế.

Ngoài ra, các chính sách cụ thể tạo điều kiện thuận lợi cho kiều bào về địa phương làm ăn, sinh sống, công tác bảo hộ công dân, công tác biên giới lãnh thổ, công tác thông tin đối ngoại, khen thưởng đối ngoại cũng được các địa phương tích cực triển khai dưới nhiều hình thức đa dạng.

Ta đã tạo điều kiện cho hơn 300 đoàn phóng viên nước ngoài với khoảng 4.000 phóng viên vào tác nghiệp tại địa phương, thường xuyên hỗ trợ địa phương trong công tác thông tin đối ngoại và kinh tế đối ngoại dưới nhiều hình thức. 28/63 địa phương kiến nghị tặng kỷ niệm chương, bằng khen, huân - huy chương cho 184 tập thể và 262 cá nhân nước ngoài (kể cả người Việt Nam ở nước ngoài) có đóng góp quan trọng trong lĩnh vực xã hội, kinh tế, phát triển tại địa phương.

Đặc biệt, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ làm công tác đối ngoại cho các địa phương thường xuyên được tổ chức với nhiều nội dung và hình thức phong phú, thiết thực. Sự đóng góp của Bộ Ngoại giao (trong đó bao gồm 96 cơ quan đại diện của ta trên thế giới) trong những thành quả đó nhiều lần được Lãnh đạo Chính phủ và các địa phương, bộ ngành ghi nhận và đánh giá cao.

Phối hợp chặt chẽ

Bên cạnh những thành tựu quan trọng đã đạt được, vẫn còn tồn tại những hạn chế trong tiến trình hội nhập quốc tế ở cả cấp trung ương và địa phương. Không ít vấn đề được đánh giá là cấp bách cần sớm có giải pháp tháo gỡ để tranh thủ hiệu quả các nguồn lực bên ngoài đóng góp cho phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng ở các địa phương và cả nước.

Trong bối cảnh đó, Bộ Ngoại giao sẽ tiếp tục tích cực phối hợp chặt chẽ với các địa phương để cụ thể hóa các nội dung của “Định hướng hành động sau Hội nghị Ngoại giao 30 và Hội nghị ngoại vụ toàn quốc lần thứ 19” (tháng 8/2018), từ đó tích cực triển khai các chương trình, nhiệm vụ cụ thể tại các địa phương, tập trung vào các nội dung chính sau:

Thứ nhất, cần quyết liệt đổi mới tư duy từ cấp lãnh đạo cho tới cán bộ tham mưu tại địa phương về hội nhập quốc tế phục vụ phát triển. Nhận thức sâu sắc hơn về vai trò của hợp tác quốc tế đối với phát triển kinh tế xã hội của địa phương trong thời kỳ mời. Vừa có “tư duy toàn cầu” để nắm và hiểu những thay đổi của xu thế quốc tế và thực tiễn hội nhập quốc tế của nước ta, vừa nhận thức rõ hơn giá trị cốt lõi và thế mạnh của địa phương và tích cực tìm kiếm giải pháp để nâng cao chất lượng và thương hiệu sản phẩm, năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp địa phương.

Hội nhập quốc tế phải đi liền với việc cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Những công tác cụ thể bao gồm đẩy mạnh cải cách hành chính nhằm thúc đẩy xuất khẩu, thu hút có chọn lọc FDI, tranh thủ ODA và các nguồn thay thế; khai thác hiệu quả hợp tác cấp độ địa phương với các đối tác, doanh nghiệp nước ngoài, qua đó mở rộng thị trường, tranh thủ các nguồn lực về vốn, công nghệ, kỹ năng quản lý.

Thứ hai, quán triệt thực hiện đường lối đối ngoại về hội nhập quốc tế mà Đại hội Đảng XII đã đúc kết, trong đó nêu rõ hội nhập kinh tế quốc tế là trọng tâm, nâng cao hiệu quả quan hệ hợp tác giữa các địa phương của ta với các địa phương các nước để phục vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương; làm tốt việc quản lý các đoàn đi công tác nước ngoài.

Thời gian qua, Bộ Ngoại giao đã phối hợp chặt chẽ với Ban Đối ngoại Trung ương thường xuyên đồng hành với địa phương trong việc nghiên cứu, quán triệt và thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Bộ Chính trị tại Quyết định 272-QĐ/TW ngày 21/01/2015 về việc ban hành Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại (Quy chế 272) và Kết luận 33-KL/TW ngày 25/7/2018 về tiếp tục thực hiện Quy chế 272 (Kết luận 33); tổ chức phổ biến rộng và tập huấn sâu Hướng dẫn số 05-HD/BĐNTW thực hiện Quy chế 272 và Kết luận 33 ban hành ngày 26/3/2019.

Mục tiêu xuyên suốt là bảo đảm quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại trong toàn hệ thống chính trị, kết hợp hài hòa giữa đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân, tạo sức mạnh và hiệu quả trong triển khai đối ngoại của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Hiện nay, nhiều địa phương đang tích cực soạn thảo hoặc cập nhật Quy chế thống nhất hoạt động đối ngoại của địa phương mình trên cơ sở các văn bản nói trên.

Thứ ba, đẩy mạnh công tác nghiên cứu, tham mưu cho lãnh đạo Đảng, Chính quyền các địa phương về công tác đối ngoại địa phương, tiếp tục kiện toàn bộ máy và nâng cao năng lực cán bộ làm công tác đối ngoại địa phương. Đặc biệt trong năm 2020, hướng tới Đại hội Đảng XIII, Bộ Ngoại giao cũng như các bộ ngành của Chính phủ phối hợp chặt chẽ, có trách nhiệm trong việc đóng góp ý kiến xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm tiếp theo, cũng như đóng góp hoàn thiện nội dung văn kiện Đại hội Đảng XIII.

Thứ tư, tiếp tục đẩy mạnh việc triển khai thực hiện, xây dựng Chiến lược Ngoại giao văn hóa và Chiến lược thông tin tuyên truyền đối ngoại sau 2020, trong đó tập trung hoàn thiện và cụ thể hóa thành Kế hoạch hành động quảng bá hình ảnh địa phương ra thế giới, từng bước xây dựng thương hiệu địa phương, thương hiệu ngành nghề và sản phẩm; thực hiện tốt công tác người Việt Nam ở nước ngoài, công tác biên giới lãnh thổ, công tác lãnh sự, bảo hộ công dân, quản lý tổ chức phi chính phủ nước ngoài và công tác thanh tra chuyên ngành ngoại giao.

tang cuong hieu qua cong tac doi ngoai dia phuong
Thứ trưởng Thường trực Bùi Thanh Sơn trao đổi với các đại biểu dự Hội nghị "Gặp gỡ Vương quốc Anh - Meet the UK", tháng 11/2019. (Ảnh: Tuấn Anh)

Trên cơ sở yêu cầu và nhiệm vụ của hội nhập quốc tế ngày càng cao, kỳ vọng đối với đóng góp của công tác ngoại vụ địa phương trong sự phát triển của địa phương, doanh nghiệp và người dân ngày càng lớn, Bộ Ngoại giao và tất cả cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài sẵn sàng đồng hành với địa phương triển khai toàn diện công tác đối ngoại địa phương cụ thể là: (i) giới thiệu cơ hội hợp tác đầu tư, hỗ trợ xúc tiến kinh tế đối ngoại, kết nối mở rộng thị trường, thẩm định đối tác và hỗ trợ xử lý tranh chấp thương mại trong bối cảnh đất nước ta hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng, nhất là tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới; (ii) hỗ trợ địa phương triển khai Chiến lược Ngoại giao văn hóa, thông tin tuyên truyền đối ngoại; (iii) phối hợp làm tốt công tác lãnh sự, phòng chống đưa người di cư trái phép, bảo hộ công dân, ngư dân, tàu cá và công tác người Việt Nam ở nước ngoài, đặc biệt chú trọng thu hút nguồn lực trí thức, chuyên gia người địa phương ở nước ngoài đóng góp vào sự phát triển kinh tế, khoa học, công nghệ của đất nước nói chung và của địa phương nói riêng; (iv) quan tâm, hỗ trợ bồi dưỡng các cán bộ, công chức làm công tác đối ngoại tại địa phương theo các Đề án về đào tạo và bồi dưỡng cán bộ đối ngoại giai đoạn 2016-2020 (do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt).

Bộ Ngoại giao và các cơ quan ngoại vụ địa phương cũng sẽ tăng cường phối hợp chặt chẽ hơn nhằm hỗ trợ địa phương xây dựng kế hoạch, kết nối về kinh tế, xây dựng thương hiệu, thu hút nguồn lực cho phát triển địa phương, gia tăng “sự hấp dẫn” của địa phương Việt Nam.

tang cuong hieu qua cong tac doi ngoai dia phuong

​Công tác Ngoại vụ địa phương: “Chủ động, sáng tạo, phục vụ hội nhập hiệu quả và phát triển bền vững”

Đó là chủ đề của Hội nghị Ngoại vụ toàn quốc lần thứ 19 do Bộ Ngoại giao tổ chức vào ngày 12/8/2018. Nhân dịp ...

tang cuong hieu qua cong tac doi ngoai dia phuong

Nâng cao hiệu quả đối ngoại địa phương trong phát triển và hội nhập quốc tế

Hôm nay 21/8, tại Hà Nội đã diễn ra Hội nghị Ngoại vụ toàn quốc lần thứ 18. Đây là sự kiện nằm trong khuôn ...

tang cuong hieu qua cong tac doi ngoai dia phuong

Đối ngoại địa phương: Góp phần hội nhập quốc tế sâu rộng

"Trong thành công chung của đối ngoại cả nước năm 2014 có sự đóng góp to lớn của công tác đối ngoại địa phương", Thứ ...

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Khu Nghỉ Dưỡng Sheraton Grand Đà Nẵng nhận giải thưởng World Luxury Hotel Awards 2020

Khu Nghỉ Dưỡng Sheraton Grand Đà Nẵng nhận giải thưởng World Luxury Hotel Awards 2020

Khu Nghỉ Dưỡng Sheraton Grand Đà Nẵng vinh dự nhận giải thưởng World Luxury Hotel Awards 2020, M&C Asia Stella Awards 2020 và nhà hàng The Grill thuộc khu nghỉ ...
Giá đất nhiều khu vực ven TP. HCM chưa có dấu hiệu giảm nhiệt

Giá đất nhiều khu vực ven TP. HCM chưa có dấu hiệu giảm nhiệt

Nhiều chuyên gia kinh tế cũng đưa ra nhận định, giá đất nhiều khu vực ở thành phố này không chỉ giữ giá hiện tại, thậm chí có chiều hướng ...
EuroCham: Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam phục hồi tích cực trong thời kỳ 'bình thường mới'

EuroCham: Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam phục hồi tích cực trong thời kỳ 'bình thường mới'

Theo EuroCham, các doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam đang hồi phục tích cực trong bối cảnh Việt Nam đang bước vào thời kỳ 'bình thường mới'.
Tâm nguyện của kiều bào về Chỉ thị 45 và phát triển đất nước trong tình hình mới

Tâm nguyện của kiều bào về Chỉ thị 45 và phát triển đất nước trong tình hình mới

Đông đảo kiều bào từ khắp thế giới đã tích cực đóng góp ý kiến về kết quả 5 năm thực hiện Chỉ thị 45 và phát triển đất nước ...
Tin thế giới 26/11: 'Tin tuyệt vời' đối với Tổng thống Trump, Trung Quốc chuẩn bị dính ‘đòn đau’ của Mỹ, Khẳng định lại tính cấp bách của New START

Tin thế giới 26/11: 'Tin tuyệt vời' đối với Tổng thống Trump, Trung Quốc chuẩn bị dính ‘đòn đau’ của Mỹ, Khẳng định lại tính cấp bách của New START

Bầu cử Mỹ 2020, quan hệ Mỹ với Trung Quốc, Australia-Trung Quốc, tình hình Nagorno-Karabakh là những tin thế giới nổi bật 24 giờ qua.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chúc mừng Hội chợ Trung Quốc-ASEAN lần thứ 17

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chúc mừng Hội chợ Trung Quốc-ASEAN lần thứ 17

Nhân dịp Hội chợ Trung Quốc-ASEAN lần thứ 17 tổ chức bằng hình thức trực tuyến, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã ghi hình phát biểu chúc mừng.
Thấy 'Bóng dáng Obama' trong quyết tâm đưa nước Mỹ 'sang trang' của ông Joe Biden?

Thấy 'Bóng dáng Obama' trong quyết tâm đưa nước Mỹ 'sang trang' của ông Joe Biden?

Ông Joe Biden đang nỗ lực từ những viên gạch đầu tiên như xây dựng nội các với mong muốn đưa nước Mỹ "sang trang mới".
Lần thứ 6 BIDV đạt danh hiệu Thương hiệu Quốc gia

Lần thứ 6 BIDV đạt danh hiệu Thương hiệu Quốc gia

Tại Lễ công bố Sản phẩm đạt Thương hiệu Quốc gia Việt Nam 2020, BIDV vinh dự lần thứ 6 được nhận danh hiệu uy tín này.
Covid-19 tại Việt Nam chiều 26/11: Thông tin về 10 ca mắc mới là người trở về từ Nga và Pháp

Covid-19 tại Việt Nam chiều 26/11: Thông tin về 10 ca mắc mới là người trở về từ Nga và Pháp

Ghi nhận 10 ca mắc mới Covid-19 nhập cảnh từ Nga và Pháp được cách ly ngay. Việt Nam hiện có 1.331 bệnh nhân.
XSMB 27/11 - XSMB thứ 6 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Bắc hôm nay - SXMB 27/11 - dự đoán XSMB 28/11

XSMB 27/11 - XSMB thứ 6 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Bắc hôm nay - SXMB 27/11 - dự đoán XSMB 28/11

XSMB 27/11. SXMB 27/11. KQXSMB thứ 6. Trực tiếp kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc hôm nay ngày 27 tháng 11 năm 2020. KQSXMB.
Phối hợp đưa 240 công dân Việt Nam từ Singapore về nước an toàn

Phối hợp đưa 240 công dân Việt Nam từ Singapore về nước an toàn

Các cơ quan chức năng Việt Nam đã phối hợp thực hiện chuyến bay đưa 240 công dân Việt Nam từ Singapore về nước.
Thêm 280 công dân Việt Nam từ Australia về nước, hạ cánh xuống Cần Thơ

Thêm 280 công dân Việt Nam từ Australia về nước, hạ cánh xuống Cần Thơ

Thời gian tới, việc đưa công dân Việt Nam có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nước sẽ được sắp xếp theo nguyện vọng, phù hợp với tình hình trong nước.
Thêm chuyến bay đưa gần 360 công dân Việt Nam từ Hoa Kỳ về nước

Thêm chuyến bay đưa gần 360 công dân Việt Nam từ Hoa Kỳ về nước

Việc đưa công dân Việt Nam có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nước sẽ được sắp xếp theo nguyện vọng, phù hợp với tình hình trong nước.
Đưa 290 công dân Việt Nam từ Czech về nước an toàn

Đưa 290 công dân Việt Nam từ Czech về nước an toàn

Trong hai ngày 21-22/11, các cơ quan chức năng Việt Nam, Đại sứ quán Việt Nam tại Czech đã phối hợp đưa 290 công dân Việt Nam về nước an toàn.
Chuyến bay đưa gần 240 công dân Việt Nam từ Philippines hạ cánh xuống Cần Thơ

Chuyến bay đưa gần 240 công dân Việt Nam từ Philippines hạ cánh xuống Cần Thơ

Thời gian tới, việc đưa công dân Việt Nam có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nước sẽ được sắp xếp theo nguyện vọng và phù hợp với tình hình trong nước.
Tiếp tục đưa gần 280 công dân Việt Nam từ Đức và một số nước châu Âu về nước an toàn

Tiếp tục đưa gần 280 công dân Việt Nam từ Đức và một số nước châu Âu về nước an toàn

Các cơ quan chức năng Việt Nam đã phối hợp với các cơ quan chức năng sở tại đưa gần 280 công dân Việt Nam từ hơn 20 quốc gia châu Âu về nước.
Yêu cầu chính trị và nghiệp vụ đối với một cán bộ lễ tân là gì?

Yêu cầu chính trị và nghiệp vụ đối với một cán bộ lễ tân là gì?

Lễ tân là một công tác chính trị, đồng thời cũng là một công tác nghiệp vụ cụ thể, vậy yêu cầu chuyên môn đối với cán bộ lễ tân là gì?
Tất cả những người tham gia hoạt động đối ngoại buộc phải hiểu biết công tác lễ tân?

Tất cả những người tham gia hoạt động đối ngoại buộc phải hiểu biết công tác lễ tân?

Mỗi cán bộ khi làm đối ngoại đều cần có hiểu biết nhất định về công tác lễ tân để hoàn thành thuận lợi nhiệm vụ được phân công.
Lễ tân Bộ Ngoại giao thêm chức năng lễ tân nhà nước có những nhiệm vụ nào?

Lễ tân Bộ Ngoại giao thêm chức năng lễ tân nhà nước có những nhiệm vụ nào?

Nếu được giao thêm một số chức năng lễ tân nhà nước thì Vụ Lễ tân Bộ Ngoại giao thông thường phải đảm nhiệm thêm các công việc lễ tân liên quan đến đối ngoại.
Cơ quan phụ trách công tác lễ tân ở các nước được tổ chức như thế nào?

Cơ quan phụ trách công tác lễ tân ở các nước được tổ chức như thế nào?

Để thực hiện những chức năng Lễ tân Ngoại giao, các nước đều thành lập trong Bộ Ngoại giao một đơn vị chuyên trách về công việc lễ tân.
Làm sao để đơn giản hóa công tác lễ tân ngoại giao?

Làm sao để đơn giản hóa công tác lễ tân ngoại giao?

Một trong những vấn đề đang được đặt ra ở nhiều nước hiện nay là yêu cầu cần phải đơn giản hóa công tác lễ tân.
Lễ tân ngoại giao tác động như thế nào đến mối quan hệ giữa các quốc gia?

Lễ tân ngoại giao tác động như thế nào đến mối quan hệ giữa các quốc gia?

Từ xưa đến nay, các nhà hoạt động ngoại giao đều thấy rõ và công nhận vai trò của lễ tân ngoại giao.
ASEAN 2020: Chuyện của những 'con tim thổn thức'

ASEAN 2020: Chuyện của những 'con tim thổn thức'

Tâm sự của 'nhạc trưởng' lễ tân và 'chị cả' báo chí về ASEAN 2020, một phần khó quên trong sự nghiệp và kỷ niệm của những người trong cuộc!
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao giai đoạn 1997-2003 Phan Thúy Thanh: Trân quý phóng viên như đồng nghiệp

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao giai đoạn 1997-2003 Phan Thúy Thanh: Trân quý phóng viên như đồng nghiệp

Rời cương vị Người phát ngôn được 17 năm, nhưng mỗi khi nhớ lại trong tôi vẫn hình dung rất rõ không khí của những cuộc họp báo thời ấy.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao giai đoạn 1987-1996 Hồ Thể Lan: Những ngày gian khó!

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao giai đoạn 1987-1996 Hồ Thể Lan: Những ngày gian khó!

Tôi nghĩ đã là Người phát ngôn Bộ Ngoại giao thì điều đầu tiên cần có là thông tin. Trong thời kỳ đó, thông tin cực kỳ hạn chế.
Joe Biden - Người làm dậy sóng câu chuyện 'ngoại giao mì' tại quán ăn bình dân ở Trung Quốc

Joe Biden - Người làm dậy sóng câu chuyện 'ngoại giao mì' tại quán ăn bình dân ở Trung Quốc

Sau khi truyền thông tuyên bố ông Joe Biden đắc cử Tổng thống Mỹ, câu chuyện ông từng ăn mì ở một quán bình dân ở Bắc Kinh lại dậy sóng.
Con đường Ngoại giao-MOFA Open Day 2020: Cán bộ ngoại giao trẻ đã 'dụng võ' như thế nào?

Con đường Ngoại giao-MOFA Open Day 2020: Cán bộ ngoại giao trẻ đã 'dụng võ' như thế nào?

Con đường Ngoại giao-MOFA Open Day 2020, sự kiện tuyển dụng theo hình thức mở do Bộ Ngoại giao tổ chức thu hút sự quan tâm của nhiều bạn trẻ yêu ngoại giao.
Ngành ngoại giao Pháp khủng hoảng vì thiếu nhân lực chủ chốt

Ngành ngoại giao Pháp khủng hoảng vì thiếu nhân lực chủ chốt

Văn phòng cố vấn ngoại giao của Điện Elysée gần đây tồn tại nhiều bất đồng nội bộ, ảnh hưởng tới ngoại giao Pháp và tiếng tăm của Tổng thống Emmanuel Macron.
Phiên bản di động