Thông tin đối ngoại: Cần phát huy vai trò tiên phong trên mặt trận tư tưởng và đối ngoại

Nguyễn Hồng
Theo dõi TGVN trên
Baoquocte.vn. Theo Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Lê Hải Bình, cả trong lịch sử và chặng đường hơn 35 năm đổi mới và chặng đường sắp tới, hướng tới thực hiện những mục tiêu chiến lược của đất nước, công tác thông tin đối ngoại luôn đóng một vai trò rất quan trọng.
Các đại biểu tham dự Hội nghị từ đầu cầu Hà Nội. (Ảnh: Nguyễn Hồng)
Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Lê Hải Bình (hàng đầu, thứ sáu, từ phải tham dự Hội nghị Phát huy nền tảng số trong công tác Thông tin đối ngoại của Bộ Ngoại giao, ngày 8/11/2021. (Ảnh: Nguyễn Hồng)

Vừa là công tác tư tưởng, vừa là công tác đối ngoại

Theo Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Lê Hải Bình, công tác thông tin đối ngoại được Đảng xác định vừa là công tác tư tưởng, vừa là công tác đối ngoại.

Trong lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh, người sáng lập nền ngoại giao hiện đại Việt Nam, là người đi tiên phong trong công tác tư tưởng, tuyên truyền, trong đó có công tác thông tin đối ngoại. Trong suốt cuộc đời hoạt động của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đặt công tác thông tin đối ngoại ở một vị trí rất cao trong tổng thể công tác đối ngoại.

Bước vào thời kỳ đổi mới, công tác thông tin đối ngoại tiếp tục được đẩy mạnh, giúp thu hút ngoại lực để phát triển đất nước, thuyết phục dư luận quốc tế ủng hộ Việt Nam trong các vấn đề có lợi ích thiết thân đến lợi ích quốc gia - dân tộc, đến hòa bình ổn định ở khu vực.

Đại hội lần thứ XIII của Đảng đề ra những mục tiêu chiến lược đến năm 2030 và 2045. Để hướng tới mục tiêu đó, trong bối cảnh đất nước còn đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, cần vận dụng cao độ nội lực, ý chí tự lực, tự cường của dân tộc, đồng thời đẩy mạnh thu hút nguồn lực, sự ủng hộ quốc tế. Sự ủng hộ này càng trở nên cần thiết hơn khi thế giới đang đối mặt với nhiều thách thức to lớn và diễn ra trên nhiều mặt, kể cả những thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống.

Trong bối cảnh đó, công tác thông tin đối ngoại cần phát huy tối đa vai trò của mình, để thế giới hiểu được đường lối, chủ trương, quan điểm của Việt Nam, hiểu một đất nước Việt Nam luôn vì hòa bình ổn định, tuân thủ luật pháp quốc tế và là một thành viên tích cực, có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế.

“Chỉ khi người ta hiểu được mình, thì người ta mới ủng hộ mình, hoặc ít nhất là không chống mình. Cả trong lịch sử và chặng đường hơn 35 năm đổi mới cũng như trong tương lai - hướng tới thực hiện những mục tiêu chiến lược của đất nước - công tác thông tin đối ngoại luôn đóng một vai trò rất quan trọng”, ông Lê Hải Bình khẳng định.

Nhiều thành tựu, không ít thách thức

Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương chia sẻ, sau hơn ba thập niên đổi mới, 10 năm thực hiện Kết luận số 16-KL/TW ngày 14/02/2012 của Bộ Chính trị về Chiến lược phát triển thông tin đối ngoại giai đoạn 2011-2020, công tác thông tin đối ngoại đạt được rất nhiều thành tựu đáng khích lệ.

Thành tựu quan trọng nhất, đó là trong tổng thể công cuộc phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ đất nước, đặc biệt trong bối cảnh đất nước hội nhập sâu rộng như hiện nay, các cấp, ngành, địa phương đã có những nhận thức rất sâu sắc về vai trò, vị trí và tầm quan trọng của công tác thông tin đối ngoại.

Thứ hai, lực lượng làm công tác thông tin đối ngoại cả trong và ngoài nước ngày càng phát triển.

Thứ ba, nội dung của công tác thông tin đối ngoại ngày càng phong phú. Trước đây, công tác tuyên truyền đối ngoại thường chỉ nói về đường lối quan điểm của đất nước. Tuy nhiên, trong mười năm qua, nội dung thông tin tuyên truyền đối ngoại đã phản ánh được mọi khía cạnh phát triển của đất nước, từ kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, cũng như quan điểm đối ngoại của đất nước, từ đó, giúp quảng bá hình ảnh đất nước, con người, văn hóa, lịch sử, tiềm năng phát triển của Việt Nam.

Thông tin đối ngoại: Cần phát huy vai trò tiên phong trên mặt trận tư tưởng và đối ngoại
Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Lễ khai trương Trang Thông tin đối ngoại điện tử ngày 22/1.

Bên cạnh đó, thông tin đối ngoại góp phần truyền tải một bức tranh chân thực, khách quan và đúng đắn nhất của thế giới đến với công chúng Việt Nam. Qua đó, người dân hiểu đúng về những gì đang diễn ra trên thế giới, trân trọng sự ổn định, sự phát triển của đất nước, càng thêm có niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước.

Thứ tư, phương thức truyền tải thông tin đối ngoại ngày càng đa dạng hóa, đặc biệt là việc ứng dụng nhanh chóng các hình thức truyền thông mới như nền tảng kỹ thuật số, mạng xã hội.

Thứ năm, hợp tác quốc tế ngày càng được đẩy mạnh.

Tuy nhiên, theo ông Lê Hải Bình, công tác thông tin đối ngoại vẫn còn những thách thức không nhỏ. Trước hết, ở một số nơi, các cấp, ngành, địa phương còn chưa thực sự coi trọng, chưa dành nguồn lực phù hợp cho công tác thông tin đối ngoại.

Thứ hai, tình hình thế giới, khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường khiến việc phản ánh bức tranh thế giới tới công chúng Việt Nam nhiều khi còn chưa đúng đắn, dễ rơi vào “bẫy” truyền thông của các nước lớn.

Thứ ba, phân khúc nội dung đến từng đối tượng chưa thực sự hiệu quả.

Thứ tư, việc thực sự mạnh dạn đổi mới nền tảng số còn đi sau so với xu thế của thế giới; đầu tư về nguồn lực, trang thiết bị còn chưa bắt kịp so với yêu cầu.

Ông Lê Hải Bình cho rằng, dù gây ra những thách thức to lớn, nhưng Covid-19 cũng đã mang đến những cơ hội mới cho công tác thông tin đối ngoại.

Chính đại dịch đã thúc đẩy lực lượng làm công tác thông tin đối ngoại ngày càng đổi mới, chủ động, sáng tạo, ngày càng tiệm cận đến tính hiện đại và hiệu quả trong thế giới chuyển động rất nhanh dưới tác động của cuộc cách mạng 4.0.

“Covid-19 trở thành cú huých để phát huy những nỗ lực và sáng kiến của lực lượng làm công tác thông tin đối ngoại, trong đó, điểm nhấn là việc sử dụng hiệu quả truyền thông kỹ thuật số và thành tựu khoa học, công nghệ”, ông Lê Hải Bình nhấn mạnh.

Chỉ khi người ta hiểu được mình, thì người ta mới ủng hộ mình, hoặc ít nhất là không chống mình.

Đổi mới cơ chế phối hợp

Ông Lê Hải Bình cho rằng, với ưu thế về tiếp xúc đối ngoại và hệ thống gồm hơn 90 Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao đã trở thành lực lượng then chốt trong công tác thông tin đối ngoại. Trong khi đó, Ban Tuyên giáo Trung ương được Đảng, Bộ Chính trị giao là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại trung ương. “Trong những năm qua, đặc biệt là 10 năm thực hiện Kết luận số 16, sự phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Trung ương với Bộ Ngoại giao trong công tác thông tin đối ngoại ngày càng chặt chẽ và nhuần nhuyễn ở cả ba cấp độ mang tính hệ thống - cơ quan, đơn vị trực thuộc hai cơ quan và các cá nhân”.

Theo ông Lê Hải Bình, Ban Tuyên giáo Trung ương thực hiện công tác chỉ đạo, định hướng, điều phối thông tin, nhưng để thực hiện hiệu quả công tác này thì cần sự hỗ trợ, phối hợp của các cơ quan trong lực lượng thông tin đối ngoại, trong đó có Bộ Ngoại giao.

Bộ Ngoại giao là lực lượng nòng cốt trong cung cấp thông tin, quan điểm chính thức của Đảng, Nhà nước liên quan đến vấn đề đối ngoại. Thông qua hệ thống Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao có thể thu thập và cung cấp thông tin về dư luận quốc tế cũng như qua các Cơ quan đại diện để truyền tải thông tin, quan điểm của Việt Nam ra thế giới.

Tin liên quan
Để công tác thông tin đối ngoại thực sự có bước chuyển và hiệu quả Để công tác thông tin đối ngoại thực sự có bước chuyển và hiệu quả

Ông Lê Hải Bình nhấn mạnh, “Ban Tuyên giáo Trung ương luôn luôn coi trọng và đánh giá cao vai trò của Bộ Ngoại giao – lực lượng tiên phong, chủ lực trong công tác thông tin đối ngoại của Đảng và Nhà nước”.

Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương cho biết, Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại trung ương đang dự thảo Chiến lược về công tác thông tin đối ngoại giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2045.

Công tác thông tin đối ngoại phải gắn với mục tiêu phát triển đất nước 2030-2045 mà Đại hội Đảng ta đã đề ra. Một trong những điểm mới là tư duy về lực lượng, trong đó cả hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân đều có thể tham gia công tác thông tin đối ngoại. Đặc biệt, cần vận dụng, chuyển đổi mạnh mẽ hơn nữa các ứng dụng truyền thông kỹ thuật số, thành tựu khoa học, công nghệ của cuộc cách mạng 4.0 vào công tác thông tin đối ngoại.

Theo Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, thời gian tới, việc thông qua chiến lược và triển khai chiến lược hiệu quả là rất quan trọng.

Việc đổi mới cơ chế phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, trong đó có sự phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Trung ương và Bộ Ngoại giao là yếu tố quan trọng để công tác thông tin đối ngoại hoạt động một cách chủ động, kịp thời, đồng bộ và hiệu quả hơn, góp phần đắc lực vào việc bảo đảm cả ba mục tiêu an ninh, phát triển và vị thế đất nước.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh: Đối ngoại tiên phong trong phát triển và xây dựng vị thế đất nước

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh: Đối ngoại tiên phong trong phát triển và xây dựng vị thế đất nước

Nhân dịp Hội nghị Đối ngoại toàn quốc ngày 14/12, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh đã trả lời phỏng vấn về thành ...

Phát huy sức mạnh tổng hợp - kim chỉ nam của đối ngoại đa phương

Phát huy sức mạnh tổng hợp - kim chỉ nam của đối ngoại đa phương

Theo Thứ trưởng Ngoại giao Đặng Hoàng Giang, trước những thách thức và cơ hội đan xen của tình hình thế giới và khu vực, ...

Bài viết cùng chủ đề

Hội nghị Đối ngoại toàn quốc 2021

Đọc thêm

Cải tổ nội các, chính phủ Nhật Bản được kỳ vọng sẽ mang lại luồng sinh khí mới

Cải tổ nội các, chính phủ Nhật Bản được kỳ vọng sẽ mang lại luồng sinh khí mới

Baoquocte.vn. Với nhiều gương mặt mới sau khi thay đổi nội các, chính phủ Nhật Bản được kỳ vọng sẽ giúp đưa đất nước vượt qua nhiều khó khăn.
Miss World Vietnam 2022: Điểm danh những thí sinh có bảng thành tích học tập 'đỉnh'

Miss World Vietnam 2022: Điểm danh những thí sinh có bảng thành tích học tập 'đỉnh'

Baoquocte.vn. Những người đẹp có học vấn 'khủng' tại Miss World Vietnam 2022 phải kể đến Huỳnh Nguyễn Mai Phương, Nguyễn Thùy Linh...
200 phút hội đàm cấp Bộ trưởng Ngoại giao, Trung Quốc thẳng thắn vạch 'lằn ranh đỏ' với Hàn Quốc

200 phút hội đàm cấp Bộ trưởng Ngoại giao, Trung Quốc thẳng thắn vạch 'lằn ranh đỏ' với Hàn Quốc

Baoquocte.vn. Chuyến thăm Trung Quốc của Ngoại trưởng Hàn Quốc diễn ra trong bối cảnh khu vực nảy sinh nhiều vấn đề, đẩy quan hệ Hàn-Trung vào 'thế khó'.
Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh chọn phong cách công sở khi làm MC thể thao truyền hình

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh chọn phong cách công sở khi làm MC thể thao truyền hình

Baoquocte.vn. Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh đầu tư nhiều váy áo công sở tôn vòng eo thon và thanh lịch khi dẫn chương trình truyền hình.
61 năm thảm họa chất độc da cam/dioxin ở Việt Nam: Hồi sinh từ mảnh cầu vồng

61 năm thảm họa chất độc da cam/dioxin ở Việt Nam: Hồi sinh từ mảnh cầu vồng

Baoquocte.vn. Trung ương Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam đã tổ chức Chương trình giao lưu-nghệ thuật 'Hồi sinh từ mảnh cầu vồng'.
Ukraine kêu gọi EU và G7 ngừng cấp visa cho công dân Nga, Moscow phản ứng ‘gắt’

Ukraine kêu gọi EU và G7 ngừng cấp visa cho công dân Nga, Moscow phản ứng ‘gắt’

Baoquocte.vn. Ukraine kêu gọi EU và G7 ngừng cấp visa cho công dân Nga, sau khi Đức thừa nhận một biện pháp tương tự đang được châu Âu thảo luận.
Xung đột Nga-Ukraine: Kiev tố Moscow tấn công bằng pháo khiến nhiều dân thường thiệt mạng và sẵn sàng trả đũa tương xứng

Xung đột Nga-Ukraine: Kiev tố Moscow tấn công bằng pháo khiến nhiều dân thường thiệt mạng và sẵn sàng trả đũa tương xứng

Baoquocte.vn. Ngày 10/8, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết nước này sẽ đáp trả vụ Nga pháo kích nhằm vào một thị trấn ở vùng Dnipropetrovsk.
EU chính thức 'cấm cửa' than Nga

EU chính thức 'cấm cửa' than Nga

Baoquocte.vn. Lệnh cấm hoàn toàn của Liên minh châu Âu (EU) đối với than nhập khẩu từ Nga bắt đầu có hiệu lực từ đêm 10/8.
Lạm phát Mỹ ở mức 8,5%; giá xăng dầu, năng lượng hạ nhiệt

Lạm phát Mỹ ở mức 8,5%; giá xăng dầu, năng lượng hạ nhiệt

Baoquocte.vn. Ngày 10/8, Bộ Lao động Mỹ công bố số liệu cho thấy, lạm phát tiêu dùng hàng năm tại Mỹ đã giảm xuống mức 8,5% vào tháng 7/2022.
Hai tuần không ghi nhận ca nhiễm mới, Triều Tiên tuyên bố 'chiến thắng vẻ vang' trước đại dịch Covid-19

Hai tuần không ghi nhận ca nhiễm mới, Triều Tiên tuyên bố 'chiến thắng vẻ vang' trước đại dịch Covid-19

Baoquocte.vn. Theo KCNA, ngày 10/8, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tuyên bố, nước này đã đạt được 'chiến thắng vẻ vang' trước đại dịch Covid-19.
Chung tay xúc tiến tiêu thụ nhãn và nông sản Hưng Yên tại thị trường Tây Nam Trung Quốc

Chung tay xúc tiến tiêu thụ nhãn và nông sản Hưng Yên tại thị trường Tây Nam Trung Quốc

Baoquocte.vn. Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Côn Minh vận động các doanh nghiệp tham dự kết nối với Hội nghị trực tuyến xúc tiến tiêu thụ nhãn và nông sản Hưng Yên.
Argentina luôn coi trọng mối quan hệ hữu nghị và hợp tác với các nước ASEAN

Argentina luôn coi trọng mối quan hệ hữu nghị và hợp tác với các nước ASEAN

Baoquocte.vn. Đại sứ quán các quốc gia ASEAN tại Argentina phối hợp với Bộ Ngoại giao nước chủ nhà tổ chức Lễ kỷ niệm 55 năm Ngày thành lập ASEAN.
Chi bộ Phái đoàn Việt Nam tại LHQ tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025

Chi bộ Phái đoàn Việt Nam tại LHQ tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025

Baoquocte.vn. Bí thư Đảng ủy Bộ phận Khu vực New York Đặng Hoàng Giang đánh giá cao vai trò của Chi bộ trong lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ được giao.
Phái đoàn Việt Nam tại New York tiếp tục thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam với sàn giao dịch chứng khoán điện tử Nasdaq

Phái đoàn Việt Nam tại New York tiếp tục thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam với sàn giao dịch chứng khoán điện tử Nasdaq

Baoquocte.vn. Đại sứ Đặng Hoàng Giang đề nghị Nasdaq giới thiệu các nhà đầu tư Hoa Kỳ có uy tín, kinh nghiệm trong các lĩnh vực ông nghệ thông tin, năng lượng...
Thúc đẩy hợp tác giữa Liên đoàn công nghiệp Đan Mạch với các đối tác Việt Nam

Thúc đẩy hợp tác giữa Liên đoàn công nghiệp Đan Mạch với các đối tác Việt Nam

Baoquocte.vn. Đại sứ quán Việt Nam sẵn sàng làm cầu nối gắn kết Liên đoàn công nghiệp Đan Mạch, giới doanh nghiệp Đan Mạch với Chính phủ và doanh nghiệp Việt Nam.
Bộ Ngoại giao quan tâm đến công tác bảo đảm đời sống cho cán bộ

Bộ Ngoại giao quan tâm đến công tác bảo đảm đời sống cho cán bộ

Baoquocte.vn. Chiều ngày 8/8, Đại sứ Trần Ngọc An, Ủy viên Ban cán sự đảng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ chủ trì Tọa đàm 'Bảo đảm đời sống cho cán bộ ngoại giao'.
Hợp tác chặt chẽ với cảnh sát Anh để nhận dạng các nạn nhân người Việt trong vụ cháy ở Manchester

Hợp tác chặt chẽ với cảnh sát Anh để nhận dạng các nạn nhân người Việt trong vụ cháy ở Manchester

Baoquocte.vn. Cục Lãnh sự và Đại sứ quán Việt Nam tại Anh đang nỗ lực để nhận dạng và xác minh các nạn nhân người Việt trong vụ cháy tại Manchester.
Anh công bố danh tính 4 người Việt nghi mất tích trong vụ hoả hoạn tại Manchester

Anh công bố danh tính 4 người Việt nghi mất tích trong vụ hoả hoạn tại Manchester

Baoquocte.vn. Chiều 4/8, cảnh sát khu vực Greater Manchester (GMP) đã chính thức công bố danh tính 4 người Việt Nam được cho là mất tích trong vụ cháy xảy ra hôm 7/5.
Đại sứ quán Việt Nam tại CH Czech tích cực gỡ rối liên quan đến hộ chiếu mới

Đại sứ quán Việt Nam tại CH Czech tích cực gỡ rối liên quan đến hộ chiếu mới

Baoquocte.vn. Theo Đại sứ Thái Xuân Dũng, công dân có nhu cầu bổ sung nơi sinh vào hộ chiếu mới có thể đến Đại sứ quán Việt Nam tại CH Czech để được hỗ trợ.
Anh thông báo tiếp tục công nhận hộ chiếu mới của Việt Nam

Anh thông báo tiếp tục công nhận hộ chiếu mới của Việt Nam

Baoquocte.vn. Ngày 3/8, Đại sứ quán Anh tại Hà Nội ra thông báo khẳng định Vương quốc Anh tiếp tục công nhận mẫu hộ chiếu mới của Việt Nam.
Đại sứ quán Việt Nam tại Czech thông báo về việc cấp hộ chiếu mẫu mới

Đại sứ quán Việt Nam tại Czech thông báo về việc cấp hộ chiếu mẫu mới

Baoquocte.vn. Để tạo thuận lợi cho công dân, Đại sứ quán Việt Nam tại Czech sẽ cấp hộ chiếu mới và ghi bị chú 'nơi sinh' vào trang 4 của hộ chiếu mẫu mới.
Tích cực bảo hộ công dân tử vong do đuối nước ở Phuket, Thái Lan

Tích cực bảo hộ công dân tử vong do đuối nước ở Phuket, Thái Lan

Baoquocte.vn. Hiện Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan đang tích cực triển khai các biện pháp bảo hộ công dân, hỗ trợ gia đình đưa thi hài nạn nhân về nước.
Hiệu lực và trách nhiệm thi hành Nghị định số 18/2022/NĐ-CP về nghi lễ đối ngoại thuộc về ai?

Hiệu lực và trách nhiệm thi hành Nghị định số 18/2022/NĐ-CP về nghi lễ đối ngoại thuộc về ai?

Baoquocte.vn. Điều 43 và 44 Nghị định số 18/2022/NĐ-CP về nghi lễ đối ngoại quy định về hiệu lực và trách nhiệm trong việc thi hành Nghị định.
Các cấp tham dự chiêu đãi kỷ niệm Quốc khánh nước ngoài, kỷ niệm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao

Các cấp tham dự chiêu đãi kỷ niệm Quốc khánh nước ngoài, kỷ niệm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao

Baoquocte.vn. Điều 41 Nghị định số 18/2022/NĐ-CP về cấp tham dự các cuộc chiêu đãi kỷ niệm Quốc khánh nước ngoài, kỷ niệm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao.
Trưởng Cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam tham dự các hoạt động

Trưởng Cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam tham dự các hoạt động

Baoquocte.vn. Điều 40 Nghị định số 18/2022/NĐ-CP về nghi lễ đối ngoại quy định việc Trưởng Cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam tham dự các hoạt động.
Những nước nào có Ngày Quốc khánh trong tháng 8?

Những nước nào có Ngày Quốc khánh trong tháng 8?

Baoquocte.vn. Trong tháng 8, có 25 quốc gia kỷ niệm Ngày Quốc khánh, trong đó có Thuỵ Sỹ, Bờ Biển Ngà, Singapore, Pakistan, Hàn Quốc, Ấn Độ, Indonesia, Ukraine,...
Đại sứ chào xã giao, chào từ biệt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Đại sứ chào xã giao, chào từ biệt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Baoquocte.vn. Điều 38 Nghị định số 18/2022/NĐ-CP về nghi lễ đối ngoại quy định việc Đại sứ chào xã giao, chào từ biệt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước.
Trình Quốc thư và Thư ủy nhiệm của Trưởng Cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam

Trình Quốc thư và Thư ủy nhiệm của Trưởng Cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam

Baoquocte.vn. Điều 37 Nghị định số 18/2022/NĐ-CP về nghi lễ đối ngoại quy định việc trình Quốc thư và Thư ủy nhiệm của Trưởng Cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam.
Ngoại giao khoa học bảo vệ môi trường biển: Con đường khai thông những bế tắc ở Biển Đông?

Ngoại giao khoa học bảo vệ môi trường biển: Con đường khai thông những bế tắc ở Biển Đông?

Baoquocte.vn. Tranh chấp Biển Đông có thể được xoa dịu bằng ngoại giao khoa học nhằm giải quyết các vấn đề liên quan tới suy thoái môi trường biển.
2022 - Năm để vai trò trung tâm của ASEAN tỏa sáng

2022 - Năm để vai trò trung tâm của ASEAN tỏa sáng

Baoquocte.vn. 2022 là một năm đặc biệt với ASEAN khi các thành viên đảm nhận vai trò chủ tịch các tổ chức quan trọng, thể hiện tiềm năng thúc đẩy hội nhập.
ASEAN với vai trò tạo dựng môi trường hòa bình, phát triển

ASEAN với vai trò tạo dựng môi trường hòa bình, phát triển

Baoquocte.vn. Nguyên Phó Tổng Thư ký ASEAN Hoàng Anh Tuấn trả lời phỏng vấn Báo Thế giới & Việt Nam nhân kỷ niệm 55 năm thành lập ASEAN.
5 dấu ấn ngoại giao kinh tế trong chuyến công du Đông Á của Tổng thống Indonesia

5 dấu ấn ngoại giao kinh tế trong chuyến công du Đông Á của Tổng thống Indonesia

Baoquocte.vn. Mới đây, Tổng thống Indonesia Joko Widodo công du tới 3 đối tác Đông Á quan trọng, thể hiện chính sách ngoại giao kinh tế của nước này.
Đại sứ Peru kể chuyện đi xe máy và học tiếng Việt

Đại sứ Peru kể chuyện đi xe máy và học tiếng Việt

Baoquocte.vn. Nhân dịp Ngày Quốc khánh Peru (28/7/1821-28/7/2022), Đại sứ Peru tại Việt Nam Augusto Morelli đã có cuộc trao đổi với phóng viên TG&VN.
Năm Đoàn kết Hữu nghị 2022: Dấu mốc trọng đại của tình đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào

Năm Đoàn kết Hữu nghị 2022: Dấu mốc trọng đại của tình đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào

Baoquocte.vn. Năm Đoàn kết Hữu nghị 2022 có ý nghĩa vô cùng trọng đại trong quan hệ hai nước, là dấu mốc mới của quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào.
Phiên bản di động