Trao Quyết định chuẩn y các chức danh Đảng ủy Bộ Ngoại giao nhiệm kỳ 2020-2025

Tin/ảnh: Tuấn Anh
TGVN. Chiều ngày 4/9, tại Nhà làm việc mới của Bộ Ngoại giao, Đảng ủy Bộ đã tổ chức trao Quyết định chuẩn y Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra, Đảng ủy Bộ Ngoại giao nhiệm kỳ 2020-2025.
TIN LIÊN QUAN
Khai mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ Bộ Ngoại giao lần thứ XXVIII nhiệm kỳ 2020-2025
Đảng bộ Bộ Ngoại giao xây dựng chương trình hành động với 6 nhiệm vụ trọng tâm
trao-quyet-dinh-chuan-y-cac-chuc-danh-dang-uy-bo-ngoai-giao-nhiem-ky-2020-2025-2
Đồng chí Huỳnh Tấn Việt, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương trao Quyết định chuẩn y Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Ngoại giao nhiệm kỳ 2020-2025, trong đó, đồng chí Bùi Thanh Sơn là Bí thư Đảng ủy Bộ Ngoại giao, đồng chí Nguyễn Minh Vũ và đồng chí Nguyễn Đắc Thành là Phó Bí thư Đảng ủy Bộ Ngoại giao.

Nhân dịp này, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương cũng đã công bố và trao quyết định khen thưởng tổ chức đảng và các đảng viên năm 2019 thuộc Đảng bộ Bộ Ngoại giao.

Tham dự buổi lễ có đồng chí Huỳnh Tấn Việt, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; đồng chí Bùi Thanh Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng bộ, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao; đồng chí Nguyễn Minh Vũ, Thứ trưởng Ngoại giao; các đồng chí Thường trực Đảng ủy Bộ khóa XXVII; các đồng chí được bầu vào Ban Chấp hành Đảng ủy Bộ khóa XXVIII; đại diện các tổ chức đảng và các đảng viên được khen thưởng lần này.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Huỳnh Tấn Việt, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương chúc mừng những thành tựu to lớn mà ngành Ngoại giao đã đạt được trong 75 năm qua và chúc mừng thành công của Đại hội Đại biểu Đảng bộ Bộ Ngoại giao lần thứ XXVIII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng chí Huỳnh Tấn Việt cho rằng, hiện nay Bộ Ngoại giao có vai trò, vị trí rất lớn trong hệ thống chính trị nước ta. Vì vậy, các đồng chí được bầu vào Ban Chấp hành Đảng ủy Bộ khóa XXVIII - đại diện cho các đảng viên của Bộ sẽ có trách nhiệm lãnh đạo Đảng bộ nặng nề hơn bao giờ hết.

Chúc mừng các đồng chí được bầu vào Ban Chấp hành Đảng ủy Bộ khóa XXVIII, đồng chí Huỳnh Tấn Việt bày tỏ tin tưởng, Ban chấp hành Đảng ủy Bộ nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần vào thành công chung ngày càng to lớn hơn của ngành Ngoại giao.

trao-quyet-dinh-chuan-y-cac-chuc-danh-dang-uy-bo-ngoai-giao-nhiem-ky-2020-2025-3
Đồng chí Huỳnh Tấn Việt, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương trao Quyết định chuẩn y Ban Chấp hành Đảng ủy Bộ Ngoại giao nhiệm kỳ 2020-2025.

Phát biểu tại buổi lễ trao quyết định, đồng chí Bùi Thanh Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng bộ, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao cho biết, Đại hội Đại biểu Đảng bộ Bộ Ngoại giao lần thứ XXVIII, nhiệm kỳ 2020-2025 là Đại hội đầu tiên sau khi thực hiện Quyết định số 209-QĐ/TW, ngày 26/11/2019 của Bộ Chính trị về việc hợp nhất Đảng bộ Ngoài nước và Đảng bộ Bộ Ngoại giao.

Cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, đồng chí Bùi Thanh Sơn bày tỏ vui mừng được đồng chí Huỳnh Tấn Việt, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương giao nhiệm vụ, trao Quyết định chuẩn y Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy Bộ Ngoại giao nhiệm kỳ 2020-2025.

Thay mặt các đồng chí trong Đảng ủy, đồng chí Bùi Thanh Sơn xin hứa với các đồng chí lãnh đạo, trong nhiệm kỳ 2020-2025 tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Thường trực Đảng ủy: luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, thống nhất ý chí và hành động; thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ và các quy định, quy chế làm việc; quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết, chỉ thị của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; triển khai thực hiện có chất lượng, hiệu quả chương trình, kế hoạch công tác cả nhiệm kỳ và hằng năm.

trao-quyet-dinh-chuan-y-cac-chuc-danh-dang-uy-bo-ngoai-giao-nhiem-ky-2020-2025-8
Đồng chí Bùi Thanh Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng bộ, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao phát biểu tại buổi lễ.

Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Thường trực Đảng ủy sẽ lãnh đạo thực hiện nền nếp công tác kiểm tra, giám sát; chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh… quyết tâm xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh toàn diện trong cả nhiệm kỳ.

Đồng chí Bùi Thanh Sơn cũng kiến nghị Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, hướng dẫn cụ thể, nhất là những vấn đề lớn, những vấn đề có tính đặc thù trong công tác xây dựng Đảng nhằm đáp ứng với yêu cầu thực tiễn đòi hỏi của công tác đảng ngoài nước.

Đồng chí Bùi Thanh Sơn mong muốn Đảng ủy Khối cũng hướng dẫn về tổ chức bộ máy và các vấn đề liên quan đến cơ quan tham mưu giúp việc chuyên trách công tác Đảng trong cơ quan hành chính, làm cơ sở cho việc tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, sắp xếp cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ trước mắt và lâu dài nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng trong 5 năm tới và những năm tiếp theo.

Đồng chí Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh, tập thể Đảng ủy sẽ luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, nhất trí, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, góp phần xây dựng ngành ngoại giao năng động, sáng tạo, hiệu quả, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 đã quyết nghị.

trao-quyet-dinh-chuan-y-cac-chuc-danh-dang-uy-bo-ngoai-giao-nhiem-ky-2020-2025-4
Đồng chí Nguyễn Đức Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Chánh Văn phòng Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương trao Quyết định chuẩn y Ủy ban Kiểm tra, Đảng ủy Bộ Ngoại giao nhiệm kỳ 2020-2025; trong đó, đồng chí Đặng Hoàng Giang là Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra; các đồng chí Nguyễn Việt Cường và Bùi Nguyên Long là Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra.
trao-quyet-dinh-chuan-y-cac-chuc-danh-dang-uy-bo-ngoai-giao-nhiem-ky-2020-2025-5
Nhân dịp này, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương cũng đã công bố và trao quyết định khen thưởng các tổ chức đảng: Văn phòng Bộ, Văn phòng Đảng ủy - Đoàn thể và Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn đạt tiêu chuẩn “Trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu 5 năm liền 2015-2019.
trao-quyet-dinh-chuan-y-cac-chuc-danh-dang-uy-bo-ngoai-giao-nhiem-ky-2020-2025-11
Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương cũng đã công bố và trao quyết định khen thưởng các đảng viên đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” 5 năm liền 2015-2019.
trao-quyet-dinh-chuan-y-cac-chuc-danh-dang-uy-bo-ngoai-giao-nhiem-ky-2020-2025
Toàn cảnh buổi trao Quyết định chuẩn y các chức danh Đảng ủy Bộ Ngoại giao nhiệm kỳ 2020-2025.
Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh trao quyết định bổ nhiệm 4 Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh trao quyết định bổ nhiệm 4 Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài

TGVN. Chiều 25/8, tại trụ sở Bộ Ngoại giao, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã ...

Công tác chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ Bộ Ngoại giao lần thứ XXVIII

Công tác chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ Bộ Ngoại giao lần thứ XXVIII

TGVN. Năm 2020, Bộ Ngoại giao kỷ niệm 75 năm thành lập Ngành, tròn 70 năm lịch sử của Đảng bộ Bộ Ngoại giao (3/2/1950), ...

Trao quyết định bổ nhiệm Lãnh sự danh dự Việt Nam tại Barcelona, Tây Ban Nha

Trao quyết định bổ nhiệm Lãnh sự danh dự Việt Nam tại Barcelona, Tây Ban Nha

TGVN. Ngày 28/7, Đại sứ quán Việt Nam tại Tây Ban Nha đã trang trọng tổ chức Lễ trao quyết định bổ nhiệm ông Pau ...

Có thể bạn quan tâm

Bài viết cùng chủ đề

Hướng tới Đại hội XIII của Đảng

Đọc thêm

XSMT 24/9 - Xổ số miền Trung hôm nay - Kết quả xổ số - KQXS 24/9/2020

XSMT 24/9 - Xổ số miền Trung hôm nay - Kết quả xổ số - KQXS 24/9/2020

XSMT 24/9. KQXS 24/9. Xổ số miền Trung hôm nay ngày 24 tháng 9 năm 2020. Xo so mien Trung. KQXSMT.
XSMB 24/9 - Xổ số miền Bắc hôm nay - Kết quả xổ số - KQXS 24/9/2020

XSMB 24/9 - Xổ số miền Bắc hôm nay - Kết quả xổ số - KQXS 24/9/2020

XSMB 24/9. KQXS 24/9. Xổ số miền Bắc hôm nay ngày 24 tháng 9 năm 2020. Xo so mien Bac. KQXSMB.
XSMN 24/9 - Xổ số miền Nam hôm nay - Kết quả xổ số - KQXS 24/9/2020

XSMN 24/9 - Xổ số miền Nam hôm nay - Kết quả xổ số - KQXS 24/9/2020

XSMN 24/9. KQXS 24/9. Xổ số miền Nam hôm nay ngày 24 tháng 9 năm 2020. Xo so mien Nam. KQXSMN.
Hoa hậu Doanh nhân thành đạt Vũ Thúy Nga mang Trung thu sớm đến với trẻ em tàn tật

Hoa hậu Doanh nhân thành đạt Vũ Thúy Nga mang Trung thu sớm đến với trẻ em tàn tật

Hoa hậu Vũ Thúy Nga đến thăm, tặng quà và tổ chức trung thu sớm cho các em trong Trung tâm cứu trợ trẻ em tàn tật huyện Thuận Thành, ...
Việt Nam coi trọng và mong muốn phát triển hơn nữa quan hệ với Saudi Arabia

Việt Nam coi trọng và mong muốn phát triển hơn nữa quan hệ với Saudi Arabia

Ngày 23/9, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh có cuộc điện đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Saudi Arabia, Hoàng tử Faisal bin Farhan ...
Hội nghị trực tuyến cấp Bộ trưởng Nhóm 3G lần thứ 13

Hội nghị trực tuyến cấp Bộ trưởng Nhóm 3G lần thứ 13

Hội nghị cấp Bộ trưởng Nhóm 3G lần thứ 13 đã diễn ra bên lề phiên họp Khóa 75 ĐHĐ LHQ theo hình thức trực tuyến.
Tìm kịch bản hay cứu điện ảnh Việt

Tìm kịch bản hay cứu điện ảnh Việt

Kịch bản điện ảnh thiếu hụt đến mức báo động và đến 10 năm mới có thêm một cuộc thi viết kịch bản.
ILO: Đại dịch Covid-19 'đại náo' đến thu nhập của người lao động trên toàn thế giới

ILO: Đại dịch Covid-19 'đại náo' đến thu nhập của người lao động trên toàn thế giới

ILO ngày 23/9 công bố đánh giá mới nhất về tác động của đại dịch Covid-19 đối với thị trường lao động, đặc biệt là thu nhập của người lao ...
Đoàn Trưởng Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài nhiệm kỳ 2020-2023 làm việc với Hiệp hội Doanh nghiệp TP.HCM

Đoàn Trưởng Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài nhiệm kỳ 2020-2023 làm việc với Hiệp hội Doanh nghiệp TP.HCM

Đoàn Trưởng Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài nhiệm kỳ 2020-2023 đã có buổi gặp mặt, làm việc với Hiệp hội hội Doanh nghiệp Thành phố Hồ ...
Phát hiện một lượng lớn bánh trung thu không rõ nguồn gốc, xuất xứ

Phát hiện một lượng lớn bánh trung thu không rõ nguồn gốc, xuất xứ

Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Đắk Nông cho biết đang tiến hành xác minh, điều tra làm rõ vụ vận chuyển bánh trung thu không rõ nguồn ...
Thêm chuyến bay đưa hơn 220 công dân Việt Nam từ Nhật Bản về nước an toàn

Thêm chuyến bay đưa hơn 220 công dân Việt Nam từ Nhật Bản về nước an toàn

Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản đã cử cán bộ trực tiếp hỗ trợ công dân Việt Nam tại sân bay.
Dịch Covid-19: Đưa hơn 340 công dân Việt Nam từ Hoa Kỳ về nước

Dịch Covid-19: Đưa hơn 340 công dân Việt Nam từ Hoa Kỳ về nước

Trong các ngày 19-20/9, các cơ quan chức năng Việt Nam, các cơ quan đại diện Việt Nam tại Hoa Kỳ, hãng Hàng không Quốc gia Việt Nam đã phối hợp với các cơ quan ...
Thông tin mới nhất về vụ hai công dân Việt Nam mất tích tại Miyazaki, Nhật Bản

Thông tin mới nhất về vụ hai công dân Việt Nam mất tích tại Miyazaki, Nhật Bản

Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Fukuoka chủ động tiến hành các biện pháp bảo hộ công dân Việt Nam trong trường hợp cần thiết.
Tổng Lãnh sự quán Việt Nam ở Fukuoka: Tìm thấy thi thể một thực tập sinh Việt Nam mất tích sau siêu bão Haishen

Tổng Lãnh sự quán Việt Nam ở Fukuoka: Tìm thấy thi thể một thực tập sinh Việt Nam mất tích sau siêu bão Haishen

Các lực lượng cứu hộ Nhật Bản vừa tìm thấy thi thể của anh Nguyễn Hữu Toán, một trong hai thực tập sinh Việt Nam mất tích sau siêu bão Haishen.
Nghi lễ ngoại giao ra đời và phát triển như thế nào?

Nghi lễ ngoại giao ra đời và phát triển như thế nào?

Nghi lễ ngoại giao ra đời cùng với sự hình thành của các quốc gia và có sự bang giao giữa các quốc gia đó.
Bạn có biết cách sắp xếp ngôi thứ tại các tổ chức quốc tế và hội nghị quốc tế?

Bạn có biết cách sắp xếp ngôi thứ tại các tổ chức quốc tế và hội nghị quốc tế?

Vấn đề ngôi thứ ở các tổ chức quốc tế và Hội nghị quốc tế được quy định như thế nào? Vị trí của Tổng Thư ký liên hợp quốc về mặt lễ tân có ...
Ngôi thứ xã giao sắp xếp như thế nào?

Ngôi thứ xã giao sắp xếp như thế nào?

Bên cạnh ngôi thứ theo pháp lý còn có ngôi thứ xã giao, vậy sắp xếp như thế nào để tránh tranh chấp giữa hai loại ngôi thứ đó?
Chiêu đãi ở các Cơ quan đại diện có Nguyên thủ Quốc gia dự, sắp xếp chỗ ngồi như thế nào?

Chiêu đãi ở các Cơ quan đại diện có Nguyên thủ Quốc gia dự, sắp xếp chỗ ngồi như thế nào?

Trong chiêu đãi tại Cơ quan đại diện có Nguyên thủ quốc gia nước tiếp nhận đến dự thì việc sắp xếp chỗ ngồi cần chú ý một số nguyên tắc.
Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Frankfurt: Mười năm 'Villa Hà Nội' giữa trời Âu

Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Frankfurt: Mười năm 'Villa Hà Nội' giữa trời Âu

Trụ sở mới của Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Frankfurt hoàn thành đúng dịp kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long Hà Nội và tôi đặt tên ngôi nhà là Villa Hanoi.…
Đại sứ Nguyễn Phương Nga: Công tác phát ngôn không chỉ là đứng trên bục họp báo...

Đại sứ Nguyễn Phương Nga: Công tác phát ngôn không chỉ là đứng trên bục họp báo...

Đại sứ Nguyễn Phương Nga trả lời phỏng vấn TG&VN về 'tảng băng chìm' trong sứ mệnh của Người phát ngôn Bộ Ngoại giao.
12 bức chân dung Bộ trưởng Ngoại giao: Chuyện kể sau những cành cọ

12 bức chân dung Bộ trưởng Ngoại giao: Chuyện kể sau những cành cọ

Mỗi bức chân dung của Bộ trưởng có ngôn ngữ riêng và các họa sỹ có câu chuyện thú vị trong việc sáng tác các tác phẩm đặc biệt này.
Nền ngoại giao toàn diện Việt Nam trong hội nhập quốc tế

Nền ngoại giao toàn diện Việt Nam trong hội nhập quốc tế

Sự phát triển đồng bộ của ba trụ cột ngoại giao đã tạo ra tiền đề vững chắc cho ngoại giao Việt Nam tiến vào hội nhập quốc tế.
Phiên bản di động