Trao Quyết định chuẩn y các chức danh Đảng ủy Bộ Ngoại giao nhiệm kỳ 2020-2025

Tin/ảnh: Tuấn Anh
Theo dõi TGVN trên
TGVN. Chiều ngày 4/9, tại Nhà làm việc mới của Bộ Ngoại giao, Đảng ủy Bộ đã tổ chức trao Quyết định chuẩn y Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra, Đảng ủy Bộ Ngoại giao nhiệm kỳ 2020-2025.
TIN LIÊN QUAN
Khai mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ Bộ Ngoại giao lần thứ XXVIII nhiệm kỳ 2020-2025
Đảng bộ Bộ Ngoại giao xây dựng chương trình hành động với 6 nhiệm vụ trọng tâm
trao-quyet-dinh-chuan-y-cac-chuc-danh-dang-uy-bo-ngoai-giao-nhiem-ky-2020-2025-2
Đồng chí Huỳnh Tấn Việt, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương trao Quyết định chuẩn y Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Ngoại giao nhiệm kỳ 2020-2025, trong đó, đồng chí Bùi Thanh Sơn là Bí thư Đảng ủy Bộ Ngoại giao, đồng chí Nguyễn Minh Vũ và đồng chí Nguyễn Đắc Thành là Phó Bí thư Đảng ủy Bộ Ngoại giao.

Nhân dịp này, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương cũng đã công bố và trao quyết định khen thưởng tổ chức đảng và các đảng viên năm 2019 thuộc Đảng bộ Bộ Ngoại giao.

Tham dự buổi lễ có đồng chí Huỳnh Tấn Việt, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; đồng chí Bùi Thanh Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng bộ, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao; đồng chí Nguyễn Minh Vũ, Thứ trưởng Ngoại giao; các đồng chí Thường trực Đảng ủy Bộ khóa XXVII; các đồng chí được bầu vào Ban Chấp hành Đảng ủy Bộ khóa XXVIII; đại diện các tổ chức đảng và các đảng viên được khen thưởng lần này.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Huỳnh Tấn Việt, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương chúc mừng những thành tựu to lớn mà ngành Ngoại giao đã đạt được trong 75 năm qua và chúc mừng thành công của Đại hội Đại biểu Đảng bộ Bộ Ngoại giao lần thứ XXVIII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng chí Huỳnh Tấn Việt cho rằng, hiện nay Bộ Ngoại giao có vai trò, vị trí rất lớn trong hệ thống chính trị nước ta. Vì vậy, các đồng chí được bầu vào Ban Chấp hành Đảng ủy Bộ khóa XXVIII - đại diện cho các đảng viên của Bộ sẽ có trách nhiệm lãnh đạo Đảng bộ nặng nề hơn bao giờ hết.

Chúc mừng các đồng chí được bầu vào Ban Chấp hành Đảng ủy Bộ khóa XXVIII, đồng chí Huỳnh Tấn Việt bày tỏ tin tưởng, Ban chấp hành Đảng ủy Bộ nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần vào thành công chung ngày càng to lớn hơn của ngành Ngoại giao.

trao-quyet-dinh-chuan-y-cac-chuc-danh-dang-uy-bo-ngoai-giao-nhiem-ky-2020-2025-3
Đồng chí Huỳnh Tấn Việt, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương trao Quyết định chuẩn y Ban Chấp hành Đảng ủy Bộ Ngoại giao nhiệm kỳ 2020-2025.

Phát biểu tại buổi lễ trao quyết định, đồng chí Bùi Thanh Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng bộ, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao cho biết, Đại hội Đại biểu Đảng bộ Bộ Ngoại giao lần thứ XXVIII, nhiệm kỳ 2020-2025 là Đại hội đầu tiên sau khi thực hiện Quyết định số 209-QĐ/TW, ngày 26/11/2019 của Bộ Chính trị về việc hợp nhất Đảng bộ Ngoài nước và Đảng bộ Bộ Ngoại giao.

Cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, đồng chí Bùi Thanh Sơn bày tỏ vui mừng được đồng chí Huỳnh Tấn Việt, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương giao nhiệm vụ, trao Quyết định chuẩn y Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy Bộ Ngoại giao nhiệm kỳ 2020-2025.

Thay mặt các đồng chí trong Đảng ủy, đồng chí Bùi Thanh Sơn xin hứa với các đồng chí lãnh đạo, trong nhiệm kỳ 2020-2025 tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Thường trực Đảng ủy: luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, thống nhất ý chí và hành động; thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ và các quy định, quy chế làm việc; quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết, chỉ thị của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; triển khai thực hiện có chất lượng, hiệu quả chương trình, kế hoạch công tác cả nhiệm kỳ và hằng năm.

trao-quyet-dinh-chuan-y-cac-chuc-danh-dang-uy-bo-ngoai-giao-nhiem-ky-2020-2025-8
Đồng chí Bùi Thanh Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng bộ, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao phát biểu tại buổi lễ.

Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Thường trực Đảng ủy sẽ lãnh đạo thực hiện nền nếp công tác kiểm tra, giám sát; chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh… quyết tâm xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh toàn diện trong cả nhiệm kỳ.

Đồng chí Bùi Thanh Sơn cũng kiến nghị Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, hướng dẫn cụ thể, nhất là những vấn đề lớn, những vấn đề có tính đặc thù trong công tác xây dựng Đảng nhằm đáp ứng với yêu cầu thực tiễn đòi hỏi của công tác đảng ngoài nước.

Đồng chí Bùi Thanh Sơn mong muốn Đảng ủy Khối cũng hướng dẫn về tổ chức bộ máy và các vấn đề liên quan đến cơ quan tham mưu giúp việc chuyên trách công tác Đảng trong cơ quan hành chính, làm cơ sở cho việc tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, sắp xếp cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ trước mắt và lâu dài nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng trong 5 năm tới và những năm tiếp theo.

Đồng chí Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh, tập thể Đảng ủy sẽ luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, nhất trí, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, góp phần xây dựng ngành ngoại giao năng động, sáng tạo, hiệu quả, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 đã quyết nghị.

trao-quyet-dinh-chuan-y-cac-chuc-danh-dang-uy-bo-ngoai-giao-nhiem-ky-2020-2025-4
Đồng chí Nguyễn Đức Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Chánh Văn phòng Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương trao Quyết định chuẩn y Ủy ban Kiểm tra, Đảng ủy Bộ Ngoại giao nhiệm kỳ 2020-2025; trong đó, đồng chí Đặng Hoàng Giang là Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra; các đồng chí Nguyễn Việt Cường và Bùi Nguyên Long là Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra.
trao-quyet-dinh-chuan-y-cac-chuc-danh-dang-uy-bo-ngoai-giao-nhiem-ky-2020-2025-5
Nhân dịp này, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương cũng đã công bố và trao quyết định khen thưởng các tổ chức đảng: Văn phòng Bộ, Văn phòng Đảng ủy - Đoàn thể và Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn đạt tiêu chuẩn “Trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu 5 năm liền 2015-2019.
trao-quyet-dinh-chuan-y-cac-chuc-danh-dang-uy-bo-ngoai-giao-nhiem-ky-2020-2025-11
Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương cũng đã công bố và trao quyết định khen thưởng các đảng viên đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” 5 năm liền 2015-2019.
trao-quyet-dinh-chuan-y-cac-chuc-danh-dang-uy-bo-ngoai-giao-nhiem-ky-2020-2025
Toàn cảnh buổi trao Quyết định chuẩn y các chức danh Đảng ủy Bộ Ngoại giao nhiệm kỳ 2020-2025.
Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh trao quyết định bổ nhiệm 4 Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh trao quyết định bổ nhiệm 4 Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài

TGVN. Chiều 25/8, tại trụ sở Bộ Ngoại giao, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã ...

Công tác chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ Bộ Ngoại giao lần thứ XXVIII

Công tác chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ Bộ Ngoại giao lần thứ XXVIII

TGVN. Năm 2020, Bộ Ngoại giao kỷ niệm 75 năm thành lập Ngành, tròn 70 năm lịch sử của Đảng bộ Bộ Ngoại giao (3/2/1950), ...

Trao quyết định bổ nhiệm Lãnh sự danh dự Việt Nam tại Barcelona, Tây Ban Nha

Trao quyết định bổ nhiệm Lãnh sự danh dự Việt Nam tại Barcelona, Tây Ban Nha

TGVN. Ngày 28/7, Đại sứ quán Việt Nam tại Tây Ban Nha đã trang trọng tổ chức Lễ trao quyết định bổ nhiệm ông Pau ...

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Bí quyết để cán bộ ngoại giao trẻ có nhiệm kỳ đầu tiên thành công

Bí quyết để cán bộ ngoại giao trẻ có nhiệm kỳ đầu tiên thành công

Chiều 4/3, đã diễn ra tọa đàm thanh niên chủ đề “Nhiệm kỳ đầu của tôi” để giúp cán bộ ngoại giao trẻ có những định hướng cho việc ...
Thị trường chứng khoán ngày 5/3: Khối ngoại tiếp tục bán ròng, lực cầu nội đỡ

Thị trường chứng khoán ngày 5/3: Khối ngoại tiếp tục bán ròng, lực cầu nội đỡ

Áp lực bán tháo khiến thị trường rơi sâu, sau đó từ từ hồi phục thu hẹp đà giảm và giằng co quanh tham chiếu cho đến cuối phiên.
Tặng bằng khen 2 'người hùng' dũng cảm lao vào đám cháy cứu người

Tặng bằng khen 2 'người hùng' dũng cảm lao vào đám cháy cứu người

Hai anh em Chung Anh và Tuấn Anh đã được Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình tặng bằng khen vì hành động dũng cảm lao vào đám cháy cứu người.
Campuchia hoãn Hội nghị cấp cao ASEM 13 đến cuối năm 2021 do Covid-19

Campuchia hoãn Hội nghị cấp cao ASEM 13 đến cuối năm 2021 do Covid-19

Bộ Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Campuchia đã quyết định hoãn Hội nghị cấp cao Á-Âu lần thứ 13 (ASEM 13) đến quý IV/2021 do dịch Covid-19.
Nga chế tạo vỏ giáp mới bảo vệ xe bọc thép

Nga chế tạo vỏ giáp mới bảo vệ xe bọc thép

Nga đang chế tạo một loại vỏ giáp mới dành cho các loại xe bọc thép, giúp giảm trọng lượng di chuyển và tăng hiệu quả chống nước.
Lãnh đạo Mỹ-Guatemala bàn cách giảm thiểu làn sóng di cư bất hợp pháp

Lãnh đạo Mỹ-Guatemala bàn cách giảm thiểu làn sóng di cư bất hợp pháp

Tổng thống Guatemala đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Mỹ Joe Biden về các biện pháp nhằm giảm thiểu làn sóng di cư bất hợp pháp.
XSHCM 6/3 - Kết quả xổ số Hồ Chí Minh hôm nay 6/3/2021 - SXHCM 6/3 - KQXSHCM thứ 7

XSHCM 6/3 - Kết quả xổ số Hồ Chí Minh hôm nay 6/3/2021 - SXHCM 6/3 - KQXSHCM thứ 7

XSHCM 6/3. KQXSHCM 6/3. Xổ số Hồ Chí Minh hôm nay ngày 6 tháng 3 năm 2021. Xo so Ho Chi Minh. KQXSHCM.
XSMN 6/3 - Kết quả xổ số miền Nam hôm nay thứ 7 ngày 6/3/2021 - SXMN 6/3 - dự đoán XSMN 7/3

XSMN 6/3 - Kết quả xổ số miền Nam hôm nay thứ 7 ngày 6/3/2021 - SXMN 6/3 - dự đoán XSMN 7/3

XSMN 6/3. Kết quả xổ số miền Nam hôm nay thứ 7 ngày 6 tháng 3 năm 2021. xo so mien nam. XSMN thứ 7. SXMN 6/3. KQSXMN.
Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội phát động ủng hộ quỹ "Vì biển, đảo Việt Nam" năm 2021

Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội phát động ủng hộ quỹ "Vì biển, đảo Việt Nam" năm 2021

Ngày 5/3, tại trụ sở Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, Công đoàn Văn phòng Ủy ban đã tổ chức lễ phát động ủng hộ quỹ "Vì ...
Hiệp định Sơ bộ 6/3/1946 qua Hồi ký của cố Bộ trưởng Hoàng Minh Giám (Kỳ 2)

Hiệp định Sơ bộ 6/3/1946 qua Hồi ký của cố Bộ trưởng Hoàng Minh Giám (Kỳ 2)

Báo TG&VN trân trọng trích giới thiệu hồi ký của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Hoàng Minh Giám (1904-1995) về Hiệp định Sơ bộ 6/3/1946.
Hai chuyến bay đưa hơn 390 công dân Việt Nam từ Myanmar về nước, hạ cánh tại Đà Nẵng

Hai chuyến bay đưa hơn 390 công dân Việt Nam từ Myanmar về nước, hạ cánh tại Đà Nẵng

Ngày 4/3, các cơ quan chức năng Việt Nam phối hợp thực hiện 2 chuyến bay chở hơn 390 công dân từ Myanmar về Việt Nam.
Bão tuyết ở Texas: Sẵn sàng biện pháp bảo hộ công dân Việt Nam trong trường hợp cần thiết

Bão tuyết ở Texas: Sẵn sàng biện pháp bảo hộ công dân Việt Nam trong trường hợp cần thiết

Phần lớn gia đình người gốc Việt sinh sống và làm việc tại bang Texas đều bị ảnh hưởng như bị cắt điện mất nước.
Dịch Covid-19 ở Campuchia: Thông báo khẩn tới cộng đồng người Việt tại Preah Sihanouk

Dịch Covid-19 ở Campuchia: Thông báo khẩn tới cộng đồng người Việt tại Preah Sihanouk

Trước nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19 tại Campuchia, Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Preah Sihanouk đã ra thông báo khẩn tới cộng đồng người Việt
ĐSQ Việt Nam tại Myanmar đề nghị bà con, doanh nghiệp Việt cung cấp danh sách công dân

ĐSQ Việt Nam tại Myanmar đề nghị bà con, doanh nghiệp Việt cung cấp danh sách công dân

ĐSQ Việt Nam tại Myanmar đề nghị bà con người Việt và doanh nghiệp Việt Nam ở sở tại cung cấp danh sách công dân.
Bảo hộ công dân trong bối cảnh đại dịch Covid-19

Bảo hộ công dân trong bối cảnh đại dịch Covid-19

Năm 2020, khi đại dịch Covid-19 chưa có tiền lệ bùng phát trên toàn cầu, yêu cầu về công tác bảo hộ công dân đã được nâng lên một mức cao mới.
Đại sứ quán Việt Nam thăm lãnh sự, chúc Tết ngư dân bị tạm giữ ở Indonesia

Đại sứ quán Việt Nam thăm lãnh sự, chúc Tết ngư dân bị tạm giữ ở Indonesia

Ngày 10/2, Đại sứ quán Việt Nam tại Indonesia đã tổ chức thăm lãnh sự và chúc Tết trực tuyến các ngư dân Việt Nam đang bị tạm giữ Indonesia.
Sắp xếp bàn tiệc sao cho chuẩn, sử dụng dụng cụ ăn tiệc sao cho sang

Sắp xếp bàn tiệc sao cho chuẩn, sử dụng dụng cụ ăn tiệc sao cho sang

Sắp xếp bàn tiệc đúng chuẩn thể hiện sự trọng thị của chủ tiệc và tuân thủ nguyên tắc dùng dụng cụ ăn tiệc cho thấy sự hiểu biết của khách mời.
Các hình thức chiêu đãi ngoại giao

Các hình thức chiêu đãi ngoại giao

Tiệc chiêu đãi là một loại hình hoạt động ngoại giao quan trọng, phổ biến; không những mang tính chất chính trị mà còn thể hiện tính văn hóa.
Những điều cần biết về cơ quan đại diện lãnh sự

Những điều cần biết về cơ quan đại diện lãnh sự

Cơ quan đại diện lãnh sự là bộ phận lãnh thổ của nước tiếp nhận được nước cử và nước tiếp nhận thỏa thuận để thực hiện chức năng lãnh sự.
Quyền ưu đãi miễn trừ tại Cơ quan đại diện ở nước ngoài

Quyền ưu đãi miễn trừ tại Cơ quan đại diện ở nước ngoài

Quyền ưu đãi miễn trừ tại Cơ quan đại diện được quy định tại Công ước Vienna về quan hệ ngoại giao và Công ước Vienna về quan hệ lãnh sự.
Quốc thư và nghi thức trình Quốc thư

Quốc thư và nghi thức trình Quốc thư

Trước khi đi nhận nhiệm vụ, các Đại sứ sẽ đến Cục Lễ tân để nhận Quốc thư để mang theo. Tùy theo mỗi nước mà nghi lễ trình Quốc thư sẽ khác nhau.
Tết đến Xuân về, tổ chức Tết cộng đồng sao mới đúng chuẩn?

Tết đến Xuân về, tổ chức Tết cộng đồng sao mới đúng chuẩn?

Nhân dịp Tết Nguyên đán, cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài thường tổ chức cuộc gặp đầu Xuân, có sự tham dự của bà con cộng đồng và bạn bè quốc tế.
Hiệp định Sơ bộ 6/3/1946 qua Hồi ký của cố Bộ trưởng Hoàng Minh Giám (Kỳ 2)

Hiệp định Sơ bộ 6/3/1946 qua Hồi ký của cố Bộ trưởng Hoàng Minh Giám (Kỳ 2)

Báo TG&VN trân trọng trích giới thiệu hồi ký của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Hoàng Minh Giám (1904-1995) về Hiệp định Sơ bộ 6/3/1946.
Hiệp định Sơ bộ 6/3/1946 qua Hồi ký của cố Bộ trưởng Hoàng Minh Giám (Kỳ 1)

Hiệp định Sơ bộ 6/3/1946 qua Hồi ký của cố Bộ trưởng Hoàng Minh Giám (Kỳ 1)

Báo TG&VN trân trọng trích giới thiệu hồi ký của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Hoàng Minh Giám (1904-1995) về Hiệp định Sơ bộ 6/3/1946.
Nam Phi giữa 'ngã ba đường' trong ngoại giao vaccine Covid-19

Nam Phi giữa 'ngã ba đường' trong ngoại giao vaccine Covid-19

Đâu là quyết định của Nam Phi khi đứng trước ba lựa chọn trong ngoại giao vaccine Covid-19: 'hướng Đông', 'hướng Tây' hay tự lực tự cường?
Hội nghị Paris: Bộ đôi nòng cốt Nguyễn Cơ Thạch - William Sullivan

Hội nghị Paris: Bộ đôi nòng cốt Nguyễn Cơ Thạch - William Sullivan

Ông Nguyễn Cơ Thạch và ông William Sullivan để lại một di sản quý báu để thế hệ kế tiếp nỗ lực xây dựng quan hệ hợp tác...
Chiến lược ngoại giao 'xông xáo' của Thổ Nhĩ Kỳ tại châu Phi

Chiến lược ngoại giao 'xông xáo' của Thổ Nhĩ Kỳ tại châu Phi

Thông qua các biện pháp ngoại giao 'xông xáo' trên khắp các lĩnh vực, Thổ Nhĩ Kỳ đang ngày trên đà gia tăng ảnh hưởng tại châu Phi.
Vaccine Sputnik-V - Cầu nối cải thiện quan hệ liên Triều?

Vaccine Sputnik-V - Cầu nối cải thiện quan hệ liên Triều?

Sản xuất vaccine ngừa Covid-19 của Nga ở Hàn Quốc để cung cấp cho Triều Tiên là một biện pháp khả thi giúp bình thường hóa quan hệ liên Triều.
Phiên bản di động