Ngoại giao văn hóa phục vụ mục tiêu phát triển trong tình hình mới

Chu Văn
Theo dõi TGVN trên
Baoquocte.vn. Chiến lược Ngoại giao văn hóa đến năm 2030 vừa được Chính phủ phê duyệt, ông Mai Phan Dũng - Vụ trưởng Vụ Ngoại giao văn hoá và UNESCO (Bộ Ngoại giao) đã chia sẻ với TG&VN về thế mạnh và những nhiệm vụ trọng tâm của công tác ngoại giao văn hóa nhằm đóng góp cho mục tiêu ngoại giao phục vụ phát triển.
Ông Mai Phan Dũng phát biểu tại phiên họp toàn thể Đại hội đồng UNESCO lần thứ 41 tại Pháp. (Nguồn: TTXVN)
Ông Mai Phan Dũng phát biểu tại phiên họp toàn thể Đại hội đồng UNESCO lần thứ 41 tại Pháp. (Nguồn: TTXVN)

Trên cương vị là lãnh đạo đơn vị đầu mối của Bộ Ngoại giao triển khai Chiến lược Ngoại giao văn hóa, xin ông cho biết thế mạnh của ngoại giao văn hóa (NGVH) Việt Nam?

Thế mạnh của NGVH Việt Nam tới từ nguồn lực văn hóa phong phú, đậm đà bản sắc dân tộc; sự bồi đắp, quan tâm và phát huy thông qua chính sách của Đảng, Nhà nước cũng như sự tham gia, đồng hành của toàn bộ hệ thống chính trị và người dân. Đây là nền tảng để Việt Nam triển khai hiệu quả các chính sách NGVH, đóng góp vào việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu đối ngoại của đất nước.

Nguồn lực văn hóa Việt Nam được tạo nên từ những giá trị tự thân của đất nước như lịch sử, truyền thống, văn hóa, tư tưởng nhân văn, sức hút thương mại. Lịch sử 4.000 năm dựng nước và giữ nước giúp chúng ta thấu hiểu về chiến tranh và hòa bình, dẫn tới đường lối đối ngoại bao đời nay của Việt Nam luôn mang trong mình tính nhân văn và khát vọng về hòa bình, tinh thần chính nghĩa, đoàn kết quốc tế.

Việt Nam còn có bức tranh văn hóa đa sắc màu, được dệt nên bởi sự chung sức của 54 dân tộc anh em, tạo nên sự thống nhất trong đa dạng, đồng thời không ngừng hoàn thiện để hướng con người theo các giá trị chân, thiện, mỹ. Cuối cùng, đó là sự trỗi dậy của một Việt Nam năng động, hiện đại, đang vươn lên trở thành một điểm đến hấp dẫn về kinh tế, thương mại - đầu tư, du lịch trong khu vực.

Bên cạnh đó là đường lối đối ngoại mở cửa, hội nhập và sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Đảng và Nhà nước, tạo nền tảng, điều kiện thuận lợi để công tác NGVH ngày càng được củng cố và triển khai hiệu quả, đồng bộ trên toàn hệ thống chính trị.

Ngoài ra, công tác NGVH của Việt Nam không chỉ có sự tham gia của các cơ quan trung ương, địa phương, doanh nghiệp, hệ thống cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài mà còn có sự chung sức của người dân trong và ngoài nước, đặc biệt là hơn năm triệu người Việt Nam ở nước ngoài, đây là điểm mạnh mà không phải quốc gia nào cũng có.

Tin liên quan
Việt Nam sẽ tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động, tích cực đóng góp vào hoạt động của UNESCO Việt Nam sẽ tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động, tích cực đóng góp vào hoạt động của UNESCO

Theo ông, NGVH có ý nghĩa thế nào trong việc nâng cao sức mạnh mềm và sức mạnh tổng thể của quốc gia?

Ngày nay, trong quan hệ quốc tế, các nước đều quan tâm củng cố và phát huy sức mạnh mềm, góp phần vào sức mạnh tổng thể của quốc gia mình. Đối với nhiều nước, đây còn là ưu tiên chiến lược với phương thức thực hiện là ngoại giao công chúng, ngoại giao văn hóa.

Với Việt Nam, ngay từ ngày đầu non trẻ, nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã rất coi trọng NGVH nhằm tuyên truyền, giới thiệu, vận động quốc tế công nhận Việt Nam, tập hợp lực lượng ủng hộ sự nghiệp chính nghĩa vì độc lập, thống nhất, hòa bình, tự do và hạnh phúc của nhân dân Việt Nam.

Thông qua NGVH, thông tin, hình ảnh về đất nước, văn hóa, lịch sử, con người, chính sách của Việt Nam được quảng bá và lan tỏa rộng rãi, giúp nhân dân thế giới hiểu biết, thiện cảm, từ đó dẫn tới quyết định lựa chọn Việt Nam là điểm đến để hợp tác, đầu tư, du lịch, sử dụng những sản phẩm, dịch vụ mang thương hiệu Việt Nam… hay cao hơn là ủng hộ các quan điểm, đường lối, chính sách của Việt Nam.

Tại các diễn đàn đa phương, NGVH đã kết hợp với ngoại giao chính trị xây dựng hình ảnh tốt đẹp về Việt Nam, phát huy và làm lan tỏa giá trị Việt Nam thông qua việc đóng góp vào các công việc chung, ủng hộ tinh thần thượng tôn pháp luật và tôn trọng các giá trị phổ quát; thúc đẩy hợp tác giữa các quốc gia, cùng chung nỗ lực, chia sẻ kinh nghiệm, hợp tác giải quyết các vấn đề khu vực và toàn cầu...

Sự tham gia chủ động, tích cực và có trách nhiệm của Việt Nam đã góp phần nâng cao vị thế của đất nước, tạo cơ hội để tiếp thu những nguyên tắc và chuẩn mực quốc tế, thu hút nguồn lực cho phát triển, tạo thêm động lực xây dựng và hoàn thiện thể chế…

Với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, các hoạt động như dạy tiếng Việt, tổ chức giao lưu văn hóa, xây dựng tủ sách, góc thư viện Việt Nam… ở các địa bàn có đông người Việt Nam sinh sống, học tập đã góp phần giúp đồng bào ta ở nước ngoài, nhất là thế hệ trẻ, được tiếp cận các thông tin chính thống về đất nước, con người và văn hóa Việt Nam, qua đó củng cố khối đại đoàn kết dân tộc, khơi dậy niềm tự hào, lòng yêu nước trong chính những vị “sứ giả” giúp lan tỏa văn hóa Việt Nam ra khắp năm châu.

ngoai-giao-van-hoa-con-duong-thanh-cong-moi-cua-doi-ngoai-viet-nam
Sự kiện những ngày văn hóa Việt Nam tại Liên bang Nga.

Thời gian tới, công tác NGVH tập trung vào những nhiệm vụ gì để đóng góp cho mục tiêu ngoại giao phục vụ phát triển?

Ngày 30/11 vừa qua, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh đã ký Quyết định số 2013/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược Ngoại giao văn hóa đến năm 2030. Chiến lược đã cụ thể hóa các quan điểm chỉ đạo của Đảng tại Đại hội XIII về công tác đối ngoại và ngoại giao văn hóa và góp phần triển khai các định hướng được Lãnh đạo Đảng và Nhà nước đề ra tại Hội nghị văn hóa toàn quốc năm 2021 vừa được tổ chức thành công.

Theo đó, bên cạnh những nhiệm vụ thường xuyên bao gồm: đẩy mạnh phổ biến, tuyên truyền; tăng cường nghiên cứu, tham mưu chính sách; tăng cường cơ chế phối hợp, gắn kết NGVH với ngoại giao chính trị và ngoại giao kinh tế… thì thời gian tới, công tác NGVH tập trung vào các nhiệm vụ sau:

Thứ nhất, tạo lập và giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển; tăng cường gắn kết NGVH với ngoại giao chính trị trong xây dựng lòng tin, thắt chặt quan hệ với các quốc gia; đẩy mạnh quảng bá, tuyên truyền để bạn bè thế giới hiểu đúng, hiểu rõ về chính sách, lịch sử, truyền thống, văn hóa, tiềm năng đất nước, con người Việt Nam; thúc đẩy các hoạt động dành cho cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, góp phần giữ gìn truyền thống văn hóa, tăng cường sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc; phản bác kịp thời, hiệu quả các luận điệu xuyên tạc, sai trái về các lãnh tụ, danh nhân, lịch sử, văn hóa, đường lối chính sách, đất nước, con người Việt Nam; đẩy lùi hạn chế, ảnh hưởng của những sản phẩm văn hóa không lành mạnh từ bên ngoài xâm nhập Việt Nam.

Thứ hai, huy động các nguồn lực, tài nguyên phục vụ phát triển đất nước. Đối với nguồn lực tri thức, tiếp tục đẩy mạnh công tác tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại, làm giàu thêm văn hóa dân tộc; tăng cường tham gia sâu, rộng vào các cơ chế, diễn đàn đa phương để tranh thủ tiếp thu những nguyên tắc và chuẩn mực quốc tế, thu hút nguồn lực cho phát triển… Với nguồn lực vật chất, tiếp tục công tác vận động UNESCO công nhận thêm các danh hiệu/di sản cho Việt Nam, qua đó thu hút đầu tư, du lịch, tạo công ăn việc làm, tạo nguồn thu ngân sách.

Thứ ba, nâng cao hiệu quả ngoại giao kinh tế, hỗ trợ quảng bá, xuất khẩu thương hiệu Việt. Kết hợp chặt chẽ NGVH với ngoại giao kinh tế trong các hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch, xây dựng hình ảnh một Việt Nam không chỉ hấp dẫn cho hợp tác kinh tế, đầu tư, du lịch mà còn có nền văn hóa đặc sắc, đa dạng và hòa hợp, “dễ sống”, dễ thích nghi đối với nhà đầu tư và người lao động nước ngoài; phát triển công nghiệp văn hóa trở thành động lực mới của nền kinh tế, góp phần phát huy “sức mạnh mềm” quốc gia; kết hợp nhiệm vụ quảng bá hình ảnh quốc gia với quảng bá, mở rộng thị trường xuất khẩu cho các sản phẩm của các ngành công nghiệp văn hóa...

Thứ tư, nâng cao vị thế, uy tín của đất nước. Đưa tinh thần, bản sắc văn hóa Việt Nam vào thực tiễn công tác hội nhập quốc tế và hoạt động đối ngoại của từng bộ, ngành, địa phương, khẳng định đường lối đối ngoại nhất quán “độc lập, tự chủ vì hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa và hội nhập quốc tế toàn diện và sâu rộng”; tích cực tham gia chủ động, trách nhiệm tại các tổ chức, diễn đàn văn hóa khu vực và thế giới như UNESCO, ASEAN, FEALAC... qua đó có các hình thức giao lưu, hợp tác, quảng bá hình ảnh đất nước, con người, văn hóa Việt Nam.

Kinh nghiệm ngoại giao văn hoá của Mỹ và bài học đối với Việt Nam

Kinh nghiệm ngoại giao văn hoá của Mỹ và bài học đối với Việt Nam

Việc phát huy sức mạnh mềm thông qua truyền bá văn hóa Mỹ, giá trị Mỹ ra bên ngoài, trong đó có công cụ ngoại ...

Nhìn lại 10 năm triển khai Chiến lược ngoại giao văn hóa giai đoạn 2011-2020 và định hướng thời gian tới

Nhìn lại 10 năm triển khai Chiến lược ngoại giao văn hóa giai đoạn 2011-2020 và định hướng thời gian tới

Công tác ngoại giao văn hóa đã bám sát các chủ trương, đường lối và chính sách của Đảng về đối ngoại và phát triển ...

An Bình

Bài viết cùng chủ đề

Hội nghị Đối ngoại toàn quốc 2021

Đọc thêm

Dự án dầu khí Sakhalin-1 'vào tay' Nga

Dự án dầu khí Sakhalin-1 'vào tay' Nga

Baoquocte.vn. Dự án dầu mỏ và khí đốt Sakhalin-1 ở khu vực Viễn Đông của nước này sẽ được đặt dưới quyền kiểm soát của Nga.
Đề thi chính thức môn Toán kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022

Đề thi chính thức môn Toán kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022

Baoquocte.vn. Chiều nay (7/7), thí sinh đã hoàn thành xong môn Toán, kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022. Nhiều thí sinh cho rằng đề thi 'vừa sức'.
Bộ Ngoại giao nỗ lực bảo hộ người Việt bị cưỡng bức lao động tại Campuchia

Bộ Ngoại giao nỗ lực bảo hộ người Việt bị cưỡng bức lao động tại Campuchia

Baoquocte.vn. Bộ Ngoại giao, các Cơ quan đại diện ở Campuchia sẽ tiếp tục phối hợp với sở tại để kịp thời xử lý các vụ việc phát sinh, sớm đẩy ...
Khai giảng khóa bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng hội nhập quốc tế cho công chức, viên chức tỉnh Lào Cai

Khai giảng khóa bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng hội nhập quốc tế cho công chức, viên chức tỉnh Lào Cai

Baoquocte.vn. Đây là một hoạt động trong khuôn khổ Đề án bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho cán bộ, công chức, viên chức làm công tác hội nhập quốc tế.
Tiềm năng tăng trưởng hút dòng vốn vào bất động sản phía Tây Hà Nội

Tiềm năng tăng trưởng hút dòng vốn vào bất động sản phía Tây Hà Nội

Baoquocte.vn. Với hạ tầng tương lai và nguồn cung chất lượng, khu Tây Hà Nội đang nổi lên như thỏi nam châm thu hút dòng vốn bất động sản.
Trung Quốc-Philippines nhất trí giải quyết những vấn đề liên quan Biển Đông qua liên lạc và đối thoại

Trung Quốc-Philippines nhất trí giải quyết những vấn đề liên quan Biển Đông qua liên lạc và đối thoại

Baoquocte.vn. Tổng thống Philippines Romualdez Marcos ngày 6/7 đã tiếp Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đang ở thăm Manila.
Bộ Ngoại giao: Cần tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người Việt ở nước ngoài

Bộ Ngoại giao: Cần tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người Việt ở nước ngoài

Baoquocte.vn. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho rằng, cần tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người Việt sinh sống, học tập, du lịch ở nước ...
Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai (7-8/7): Cả nước chiều tối mưa rào và dông rải rác; Đông Bắc Bộ cục bộ mưa to đến rất to

Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai (7-8/7): Cả nước chiều tối mưa rào và dông rải rác; Đông Bắc Bộ cục bộ mưa to đến rất to

Baoquocte.vn. Dự báo thời tiết ba miền Bắc - Trung - Nam và Tây Nguyên chiều tối mưa rào và dông rải rác; Đông Bắc Bộ cục bộ mưa to đến ...
Link xem trực tiếp nữ Việt Nam vs Campuchia (18h ngày 7/7) tại giải vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á 2022

Link xem trực tiếp nữ Việt Nam vs Campuchia (18h ngày 7/7) tại giải vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á 2022

Baoquocte.vn. Cập nhật mới nhất các link xem trực tiếp nữ Việt Nam vs Campuchia (18h ngày 7/7) giải vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á 2022 trên tivi, điện ...
Hai công dân Việt Nam bị bắt giữ ở Tây Ban Nha sẽ được hỗ trợ pháp lý theo đúng quy định

Hai công dân Việt Nam bị bắt giữ ở Tây Ban Nha sẽ được hỗ trợ pháp lý theo đúng quy định

Baoquocte.vn. Theo Đại sứ quán Việt Nam tại Tây Ban Nha, cơ quan chức năng sở tại vẫn đang thu thập thông tin vụ án có liên quan 2 công dân ...
Khai giảng khóa bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng hội nhập quốc tế cho công chức, viên chức tỉnh Lào Cai

Khai giảng khóa bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng hội nhập quốc tế cho công chức, viên chức tỉnh Lào Cai

Baoquocte.vn. Đây là một hoạt động trong khuôn khổ Đề án bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho cán bộ, công chức, viên chức làm công tác hội nhập quốc tế.
Tăng cường hợp tác phòng chống dịch giữa Quảng Tây, Trung Quốc với các địa phương Việt Nam

Tăng cường hợp tác phòng chống dịch giữa Quảng Tây, Trung Quốc với các địa phương Việt Nam

Baoquocte.vn. Tại Nam Ninh đã diễn ra lễ khởi hành chuyến xe chở trang thiết bị y tế do Quảng Tây tặng các địa phương Việt Nam để hỗ trợ công tác phòng chống dịch.
Kết nối doanh nghiệp kiều bào Thái Lan tại tỉnh Quảng Nam

Kết nối doanh nghiệp kiều bào Thái Lan tại tỉnh Quảng Nam

Baoquocte.vn. Diễn đàn kết nối doanh nghiệp Thái Lan-Hội An 2022 nằm trong chuỗi các hoạt động của đoàn doanh nghiệp kiều bào Thái Lan về nước kết nối đầu tư.
Tăng cường quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư Việt Nam-Mexico

Tăng cường quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư Việt Nam-Mexico

Baoquocte.vn. Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải đồng chủ trì phiên họp giữa kỳ Ủy ban hỗn hợp Việt Nam-Mexico về hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư.
Việt Nam trúng cử vào Ủy ban liên Chính phủ Công ước UNESCO về Bảo vệ di sản văn hoá phi vật thể

Việt Nam trúng cử vào Ủy ban liên Chính phủ Công ước UNESCO về Bảo vệ di sản văn hoá phi vật thể

Baoquocte.vn. Đây là lần thứ 2 Việt Nam đảm nhận trọng trách này tại cơ quan điều hành then chốt về văn hóa của UNESCO.
Việt Nam tham dự cuộc họp thứ hai trong năm 2022 của Ủy ban điều phối kết nối ASEAN

Việt Nam tham dự cuộc họp thứ hai trong năm 2022 của Ủy ban điều phối kết nối ASEAN

Baoquocte.vn. Cuộc họp ghi nhận và đánh giá cao tiến triển trong triển khai cả 5 lĩnh vực chiến lược và 14/15 sáng kiến của Kế hoạch Tổng thể kết nối ASEAN 2025.
Đại sứ quán Việt Nam khẩn trương hỗ trợ nạn nhân người Việt trong vụ rò rỉ khí độc tại cảng Aqaba của Jordan

Đại sứ quán Việt Nam khẩn trương hỗ trợ nạn nhân người Việt trong vụ rò rỉ khí độc tại cảng Aqaba của Jordan

Baoquocte.vn. Đại sứ quán sẽ tiếp tục làm việc với các cơ quan chức năng của Jordan và hỗ trợ tối đa cho đại diện công ty lao động Việt Nam để xử lý vụ việc.
Việt Nam đề nghị Jordan hỗ trợ bảo hộ công dân trong vụ nổ khí độc tại cảng Aqaba

Việt Nam đề nghị Jordan hỗ trợ bảo hộ công dân trong vụ nổ khí độc tại cảng Aqaba

Baoquocte.vn. Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đề nghị phía Jordan hỗ trợ Đại sứ quán Việt Nam tại Saudi Arabia kiêm nhiệm Jordan trong công tác bảo hộ công dân.
Đại sứ Nguyễn Hồng Thạch làm việc với Cơ quan di trú Ukraine

Đại sứ Nguyễn Hồng Thạch làm việc với Cơ quan di trú Ukraine

Baoquocte.vn. Đại sứ Nguyễn Hồng Thạch đề nghị các cơ quan hữu quan Ukraine có biện pháp hỗ trợ linh hoạt, kịp thời đối với nguyện vọng của cộng đồng người Việt.
Bộ Ngoại giao tích cực bảo hộ người Việt bị sát hại tại Osaka, Nhật Bản

Bộ Ngoại giao tích cực bảo hộ người Việt bị sát hại tại Osaka, Nhật Bản

Baoquocte.vn. Bộ Ngoại giao theo dõi sát quá trình điều tra, triển khai biện pháp bảo hộ người Việt cần thiết và hỗ trợ thu xếp hậu sự theo nguyện vọng của gia đình.
Đại sứ quán Việt Nam thông tin về trường hợp nam công dân Việt Nam mất tích tại Israel

Đại sứ quán Việt Nam thông tin về trường hợp nam công dân Việt Nam mất tích tại Israel

Baoquocte.vn. Đại sứ quán Việt Nam tại Israel đã làm việc với Bộ Ngoại giao Israel và cảnh sát sở tại để phối hợp xử lý và triển khai công tác bảo hộ công dân.
Việc sơ tán người Việt Nam tại Ukraine đã cơ bản hoàn tất

Việc sơ tán người Việt Nam tại Ukraine đã cơ bản hoàn tất

Baoquocte.vn. Đến nay, việc sơ tán người Việt Nam tại Ukraine đã cơ bản hoàn tất, đáp ứng hầu hết nguyện vọng về nước của người dân.
Đón tiếp khách nước ngoài trong một số trường hợp cụ thể

Đón tiếp khách nước ngoài trong một số trường hợp cụ thể

Baoquocte.vn. Điều 29, 30 và 31 Nghị định số 18/2022/NĐ-CP về nghi lễ đối ngoại quy định việc đón tiếp khách nước ngoài trong một số trường hợp cụ thể.
Quy định về tặng phẩm cho đoàn khách cấp cao nước ngoài thăm Việt Nam

Quy định về tặng phẩm cho đoàn khách cấp cao nước ngoài thăm Việt Nam

Baoquocte.vn. Điều 28 Nghị định số 18/2022/NĐ-CP về nghi lễ đối ngoại quy định về tặng phẩm cho đoàn khách cấp cao nước ngoài thăm Việt Nam.
Việc đài thọ cho các đoàn khách nước ngoài thăm Việt Nam được quy định ra sao? (Phần 2)

Việc đài thọ cho các đoàn khách nước ngoài thăm Việt Nam được quy định ra sao? (Phần 2)

Baoquocte.vn. Điều 27 Nghị định số 18/2022/NĐ-CP về nghi lễ đối ngoại quy định việc đài thọ cho các đoàn khách nước ngoài thăm Việt Nam.
Việc đài thọ cho các đoàn khách nước ngoài thăm Việt Nam được quy định ra sao? (Phần 1)

Việc đài thọ cho các đoàn khách nước ngoài thăm Việt Nam được quy định ra sao? (Phần 1)

Baoquocte.vn. Điều 27 Nghị định số 18/2022/NĐ-CP về nghi lễ đối ngoại quy định việc đài thọ cho các đoàn khách nước ngoài thăm Việt Nam.
Quy định về xe mô-tô hộ tống, xe cảnh sát dẫn đường đoàn khách cấp cao nước ngoài

Quy định về xe mô-tô hộ tống, xe cảnh sát dẫn đường đoàn khách cấp cao nước ngoài

Baoquocte.vn. Điều 26 Nghị định số 18/2022/NĐ-CP về nghi lễ đối ngoại quy định về xe mô-tô hộ tống, xe cảnh sát dẫn đường khách cấp cao nước ngoài thăm Việt Nam
Thu xếp phòng khách danh dự đón, tiễn khách cấp cao nước ngoài tại sân bay

Thu xếp phòng khách danh dự đón, tiễn khách cấp cao nước ngoài tại sân bay

Baoquocte.vn. Điều 25 Nghị định số 18/2022/NĐ-CP về nghi lễ đối ngoại quy định việc thu xếp phòng khách danh dự đón, tiễn khách cấp cao nước ngoài tại sân bay
Việt Nam mang thông điệp 'hòa hợp trong đa dạng' tới Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc

Việt Nam mang thông điệp 'hòa hợp trong đa dạng' tới Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc

Baoquocte.vn. Tham dự Khóa họp lần thứ 50 Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc, Việt Nam đã nỗ lực đóng góp, gửi gắm những thông điệp ý nghĩa về quyền con người.
Bộ trưởng Ngoại giao Australia Penny Wong thưởng thức phở gà ở quán bình dân

Bộ trưởng Ngoại giao Australia Penny Wong thưởng thức phở gà ở quán bình dân

Baoquocte.vn. Bên lề chuyến thăm chính thức Việt Nam từ 26-28/6, Bộ trưởng Ngoại giao Australia Penny Wong đã dành thời gian để thưởng thức một trong những món ăn đặc trưng của Hà Nội là ...
Hợp tác Israel-Đông Nam Á: Khi nông nghiệp 'bắt tay' ngoại giao

Hợp tác Israel-Đông Nam Á: Khi nông nghiệp 'bắt tay' ngoại giao

Baoquocte.vn. Nền nông nghiệp phát triển không chỉ giúp Israel cải thiện kinh tế và nâng cao đời sống, mà còn là một trong những công cụ ngoại giao đắc lực.
Đại sứ Gareth Ward: Chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ sẽ mở rộng dư địa hợp tác Anh-Việt Nam

Đại sứ Gareth Ward: Chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ sẽ mở rộng dư địa hợp tác Anh-Việt Nam

Baoquocte.vn. Theo Đại sứ Gareth Ward, quan hệ Việt Nam-Anh vững chắc và còn nhiều dư địa. Chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ sẽ thúc đẩy điều đó.
Đại sứ Nguyễn Hoàng Long: Chuyến thăm thúc đẩy 6 lĩnh vực trụ cột trong quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Anh

Đại sứ Nguyễn Hoàng Long: Chuyến thăm thúc đẩy 6 lĩnh vực trụ cột trong quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Anh

Baoquocte.vn. Theo Đại sứ Nguyễn Hoàng Long, chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ sẽ tập trung thúc đẩy 6 lĩnh vực trụ cột quan hệ Việt Nam-Anh.
Ngày quốc tế phụ nữ trong ngành ngoại giao 24/6: Trao quyền cho phụ nữ vì sự phát triển bền vững

Ngày quốc tế phụ nữ trong ngành ngoại giao 24/6: Trao quyền cho phụ nữ vì sự phát triển bền vững

Baoquocte.vn. Ngày quốc tế phụ nữ trong ngành ngoại giao 24/6 tái khẳng định sự tham gia của phụ nữ là cần thiết cho sự phát triển bền vững, hòa bình, dân chủ.
Phiên bản di động