Ngoại giao Việt Nam một lòng vì lợi ích quốc gia - dân tộc

Nhóm tác giả (*)
Theo dõi TGVN trên
Baoquocte.vn. Xuyên suốt chiều dài lịch sử, trải qua vô vàn khó khăn, thử thách, ngoại giao Việt Nam luôn đồng hành cùng đất nước, một lòng phục vụ lợi ích quốc gia - dân tộc.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị đối ngoại toàn quốc. (Ảnh: Tuấn Anh)
Xuyên suốt chiều dài lịch sử, đối mặt nhiều khó khăn, thử thách, song nền ngoại giao Việt Nam vẫn sát cánh cùng đất nước, một lòng phục vụ lợi ích quốc gia - dân tộc. Ảnh: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị đối ngoại toàn quốc ngày 14/12/2021. (Ảnh: Tuấn Anh)

Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn công tác đối ngoại “phải luôn luôn vì lợi ích của dân tộc mà phục vụ”. Xuyên suốt chiều dài lịch sử, trải qua vô vàn khó khăn, thử thách, ngoại giao Việt Nam luôn đồng hành cùng đất nước, một lòng phục vụ lợi ích quốc gia - dân tộc.

Từ ngày đầu trong lịch sử dựng nước, giữ nước, Việt Nam sớm đã có các hoạt động ngoại giao và chủ động trong thiết lập các mối quan hệ hữu nghị, hợp tác với các dân tộc khác. Quan trọng hơn, xuyên suốt hành trình ấy, dù ở những thời khắc khó khăn nhất, ngành Ngoại giao Việt Nam luôn một lòng vì đất nước, lấy lợi ích quốc gia - dân tộc làm mục tiêu cao nhất. Ngày nay, mục tiêu ấy tiếp tục là kim chỉ nam, hòn đá tảng, nguyên tắc tối thượng trong triển khai hoạt động đối ngoại và là “cái bất biến” giữa vạn biến của thời cuộc.

Vậy ngoại giao Việt Nam phục vụ cho lợi ích quốc gia - dân tộc như thế nào? Theo nguyên Phó Thủ tướng Vũ Khoan, dù ở thời kỳ nào, ngoại giao đều hướng tới phục vụ ba mục tiêu an ninh, phát triển và vị thế để hiện thực hóa lợi ích quốc gia dân tộc, cụ thể là: (i) Về an ninh, ngoại giao bảo đảm độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, tạo lập và giữ vững môi trường hòa bình, ổn định và bảo vệ an ninh trật tự xã hội trong nước. (ii) Về phát triển, ngoại giao hướng tới tận dụng các nguồn lực bên ngoài để phục vụ “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ và văn minh”. (iii) Về vị thế, ngoại giao giúp quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam, tranh thủ sự hợp tác, ủng hộ của các quốc gia, từ đó nâng cao vị thế và uy tín mảnh đất hình chữ S trên trường quốc tế.

Song tùy từng thời kỳ mà ngoại giao Việt Nam phải đối mặt với những thách thức riêng. Chính vì vậy, nền ngoại giao cần nhìn nhận rõ tình hình, xác định thứ tự ưu tiên để tập trung nguồn lực, giải quyết khó khăn trong từng mục tiêu, vì lợi ích quốc gia - dân tộc.

Trải qua hàng ngàn năm lịch sử Việt Nam, nền ngoại giao đã chứng minh được vai trò then chốt, thể hiện rõ nét qua các ví dụ cụ thể ở từng thời kỳ sau.

Dù ở những thời khắc khó khăn nhất, ngành Ngoại giao Việt Nam vẫn một lòng vì đất nước, lấy lợi ích quốc gia - dân tộc làm mục tiêu cao nhất. Ngày nay, mục tiêu ấy tiếp tục là kim chỉ nam, hòn đá tảng, nguyên tắc tối thượng trong mọi hoạt động đối ngoại và “cái bất biến” giữa vạn biến của thời cuộc.

Kiên quyết, kiên trì giữ từng tấc đất, ngọn cỏ

Trong suốt thời kỳ phong kiến, Việt Nam luôn phải đối mặt với “thù trong, giặc ngoài”. Khi đó, lợi ích an ninh đóng vai trò cốt lõi, với độc lập dân tộc và chủ quyền và đánh đuổi giặc ngoại xâm ra khỏi bờ cõi là mục tiêu sống còn. Ngoại giao hướng tới giữ vững từng tấc đất, từng ngọn cỏ với tinh thần “chỉ cần vẹn đất, cốt sao an ninh”.

Giai đoạn này, ngoại giao Việt Nam luôn kiên định với nguyên tắc về độc lập, tự chủ, song cũng hết sức mềm dẻo về sách lược, đặc biệt trong cư xử với láng giềng. Với các triều đại phong kiến Trung Quốc, một mặt các triều đại phong kiến Việt Nam vẫn chấp nhận xưng thần, triều cống, song mặt khác, vẫn cương quyết bảo vệ biên giới lãnh thổ và nêu cao tinh thần độc lập dân tộc. Bản “tuyên ngôn độc lập đầu tiên”, Nam quốc sơn hà của Lý Thường Kiệt hay lời dặn dò quan trấn thủ biên giới của vua Lê Thánh Tông, nói “một thước núi, một tấc sông của ta, lẽ nào lại tự tiện vứt bỏ?” thể hiện rõ tinh thần này.

Ngoài ra, trước các thế lực bên ngoài, ngoại giao Việt Nam luôn kiên quyết, kiên trì vừa đánh vừa đàm, biết tận dụng thời cơ nhằm mở rộng lãnh thổ đất nước. Sau khi đánh bại quân Tống (1076-1077), vua Lý Nhân Tông đã cử đoàn sứ giả sang Trung Quốc yêu cầu trả lại vùng đất Quảng Nguyên (nay thuộc tỉnh Cao Bằng). Sau 4 năm đàm phán dai dẳng, nhà Lý đã thành công và hoàn thành việc phân chia biên giới giữa hai bên vào năm 1084.

Bên cạnh đó, nền ngoại giao Việt Nam luôn vượt lên hoàn cảnh để phụng sự phát triển với nhiều tấm gương luôn tích cực học hỏi các kỹ năng trong trao đổi sứ thần như danh sĩ Lương Như Hộc, tiến sĩ Lê Công Hành, Trạng Bùng Phùng Khắc Khoan. Đồng thời, không ít danh sĩ nêu cao tinh thần bất khuất, sẵn sàng hy sinh thân mình để bảo vệ hình ảnh đất nước như Chánh sứ Giang Văn Minh trong chuyến đi sứ nhà Minh năm 1637.

Đồng hành, góp sức vì thắng lợi cuối cùng

Trải qua nhiều thăng trầm của lịch sử đất nước, bước vào thế kỷ XX, truyền thống ấy không những mất đi, thậm chí còn được kế thừa và phát triển rực rỡ tới ngày nay.

Ngay từ ngày đầu, ngành Ngoại giao Việt Nam hiện đại đã đặt lợi ích quốc gia - dân tộc là kim chỉ nam cho công tác đối ngoại. Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngoại giao đã có đóng góp quan trọng trong bảo vệ chính quyền và nhân dân sau Cách mạng tháng Tám.

Ngay sau khi thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (1945), Chủ tịch Hồ Chí Minh, người sáng lập và là Bộ trưởng Ngoại giao đầu tiên, đã có nhiều sách lược khôn khéo trong tình thế “ngàn cân treo sợi tóc” để phân hóa kẻ thù, tạm thời hòa hoãn với quân Tưởng để giữ vững chính quyền và đối phó quân Pháp ở miền Nam.

Như vậy, với sự mềm dẻo trong sách lược, cứng rắn trên nguyên tắc, ngoại giao đã trở thành vũ khí sắc bén góp phần giữ vững thành quả cách mạng, bảo toàn chính quyền nhân dân, đồng thời phục vụ kháng chiến, kiến quốc. Trong những năm này, ngoại giao đã đi đầu trong việc vận động các nước công nhận nền hòa bình và độc lập của nước ta.

Bước vào hai cuộc kháng chiến, nền ngoại giao Việt Nam, dù non trẻ và đối đầu vô vàn khó khăn, thách thức, vẫn luôn sát cánh cùng các lực lượng vũ trang, triển khai thế vừa đánh vừa đàm để đưa kháng chiến đi đến thắng lợi cuối cùng.

Nỗ lực xây dựng mặt trận dư luận quốc tế, tăng cường ủng hộ của thế giới với với sự nghiệp giải phóng dân tộc của Việt Nam, cũng như thúc đẩy kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại của ngành Ngoại giao đã góp phần dẫn đến Hiệp định Geneva (1954) và Hiệp định Paris (1973), đánh dấu những mốc son quan trọng trong chặng đường giành độc lập và thống nhất đất nước.

Bộ trưởng Nguyễn Duy Trinh ký Hiệp định Paris về Việt Nam năm 1973.
Ngành Ngoại giao đã có đóng góp quan trọng dẫn đến Hiệp định Geneva (1954) và Hiệp định Paris (1975) - Ảnh: Bộ trưởng Nguyễn Duy Trinh ký Hiệp định Paris về Việt Nam năm 1973. (Nguồn: Tư liệu)

Phá vây, xây dựng đất nước sau thời kỳ Đổi mới

Sau Đổi mới, cục diện thế giới có những thay đổi bước ngoặt và sâu sắc. Liên Xô tan rã, Chiến tranh Lạnh dần khép lại, tư tưởng về ý thức hệ chấm dứt, mở ra xu thế mới về hợp tác, hòa bình và phát triển trên thế giới. Trong nước, Việt Nam đối mặt nhiều khó khăn về kinh tế, thách thức từ vấn đề Campuchia cũng như chính sách bao vây cấm vận của một số quốc gia. Ngành Ngoại giao giai đoạn này phải đối mặt vô vàn khó khăn và thử thách.

Trước bối cảnh đó, tại Đại hội VI (1986), Đảng đã đề ra chủ trương đổi mới toàn diện, bắt đầu hình thành đường lối đối ngoại thời kỳ mới, chuyển từ đối đầu sang cùng tồn tại hòa bình với các quốc gia, nhiệm vụ hàng đầu là “tranh thủ điều kiện quốc tế thuận lợi cho sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc”.

Từ đó, ngoại giao đã từng bước làm thất bại chính sách bao vây, cấm vận, bắt đầu bằng việc nỗ lực vận động làm “tan băng” và thiết lập quan hệ với các nước lớn như Trung Quốc (1991), Mỹ (1995), đồng thời triển khai quá trình gia nhập các tổ chức quốc tế quan trọng như Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) năm 1995, Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) năm 2007…

Từ chỗ bị bao vây cấm vận về kinh tế và cô lập về chính trị - ngoại giao, Việt Nam hiện đã có quan hệ kinh tế, thương mại, đầu tư với gần 230 quốc gia và vùng lãnh thổ, trở thành một mắt xích quan trọng trong mạng lưới 17 Hiệp định Tự do Thương mại (FTA) với khoảng 60 đối tác. Hiện nay, đối ngoại Việt Nam đang tích cực đưa các mối quan hệ đi vào chiều sâu, tiếp tục thúc đẩy hòa bình, hợp tác và hữu nghị với các nước.

Ngoài ra, đối ngoại cũng góp phần thay đổi vị thế và uy tín đất nước trên trường quốc tế. Việt Nam đã và đang dần đóng vai trò nòng cốt, có trách nhiệm tại các diễn đàn, tổ chức đa phương quan trọng với sự phát triển của đất nước như Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC), Diễn đàn Kinh tế Á-Âu (ASEM), ASEAN, Liên hợp quốc...

Trong bối cảnh hòa bình hợp tác, toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế vẫn là xu thế lớn, đối ngoại trở thành lực lượng tiên phong, đi trước mở đường, với ví dụ gần đây và rõ nét nhất trong đại dịch Covid-19 với chiến dịch ngoại giao vaccine.

Ngành Ngoại giao đã tận dụng tối đa các mối quan hệ song phương và đa phương, liên kết với nhiều tổ chức quốc tế, cơ chế COVAX của Liên hợp quốc để tiếp cận các nguồn vaccine sớm nhất có thể. Những nỗ lực này góp phần giúp Việt Nam đạt mục tiêu tiêm chủng toàn quốc, đảm bảo mạng sống cho hàng triệu người dân và sớm đưa đất nước tiến vào trạng thái bình thường mới.

Việt Nam tiếp nhận thêm 2.558.000 liều vaccine Covid-19 do Đức hỗ trợ thông qua cơ chế COVAX
Chiến dịch ngoại giao vaccine đã góp phần đẩy nhanh tốc độ bao phủ vaccine tại Việt Nam trong đại dịch Covid-19 - Ảnh: Việt Nam tiếp nhận thêm 2.558.000 liều vaccine Covid-19 do Đức hỗ trợ thông qua cơ chế COVAX. (Ảnh: TTXVN)

Tiên phong, phục vụ phát triển khi hội nhập quốc tế

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhiều lần khẳng định: “Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”.

Tuy nhiên, bên cạnh tiềm lực mới, cơ hội mới, Việt Nam cũng phải đối mặt với không ít thách thức. Trước tình hình đó, ngành Ngoại giao cần tiên phong hỗ trợ công tác bảo vệ độc lập chủ quyền, tạo lập môi trường hòa bình, ổn định vì mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2025, 2030, 2045 cũng như nâng cao uy tín, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế, nổi bật trên một số khía cạnh:

Thứ nhất, bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ tiếp tục là nhiệm vụ an ninh lớn nhất của Việt Nam hiện nay. Việt Nam vừa phải bảo đảm độc lập và toàn vẹn lãnh thổ, vừa cần duy trì môi trường hòa bình, ổn định cho phát triển. Do đó, ngành Ngoại giao cần chủ động củng cố khung pháp lý, đề cao luật pháp quốc tế, duy trì sự quan tâm của thế giới với vấn đề Biển Đông và giải quyết tranh chấp thông qua các biện pháp hòa bình.

Thứ hai, giải quyết tốt mối quan hệ giữa hội nhập quốc tế sâu rộng với bảo đảm độc lập tự chủ. Việt Nam cần xử lý hài hòa giữa việc tận dụng nguồn lực bên ngoài, tối ưu hóa những lợi ích hội nhập và nhu cầu tự chủ bên trong để tránh nguy cơ tụt hậu và bị bỏ lại phía sau cũng như tránh việc bản sắc bị “hòa tan” trong giai đoạn toàn cầu hóa hiện nay.

Thứ ba, tiếp tục đưa quan hệ song phương với các đối tác đi vào chiều sâu. Hiện nay, các nước lớn cạnh tranh rất gay gắt và thường có xu hướng tập hợp lực lượng, nhất là tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Đồng thời, trong bối cảnh yếu tố đối tác - đối tượng đan xen và chuyển hóa khó lường, ngành Ngoại giao cần hỗ trợ Việt Nam phát triển quan hệ hợp tác bình đẳng, cùng có lợi; tăng độ tin cậy, đưa các mối quan hệ đi vào chiều sâu thông qua việc tạo ra các khuôn khổ hợp tác toàn diện và sâu rộng với những đối tác quan trọng, toàn diện và chiến lược của ta.

Thứ tư, triển khai hiệu quả chủ trương hội nhập quốc tế và nâng tầm đối ngoại đa phương. Trong bối cảnh với xu hướng bảo hộ gia tăng, chống toàn cầu hóa diễn ra ở nhiều nơi sau đại dịch Covid-19, ngành Ngoại giao cần triển khai hiệu quả các FTA thế hệ mới đã ký kết và tăng cường hội nhập quốc tế toàn diện, nhất là hội nhập về mặt kinh tế, đồng thời thực hiện tốt chỉ thị 25-CT/TW của Ban Bí thư về đối ngoại đa phương trong tình hình mới.

Trước những thay đổi nhanh chóng, khó lường và phức tạp của cục diện thế giới cũng như nhu cầu của đất nước trong tình hình mới, ngành Ngoại giao cần tiên phong, vững vàng trước các khó khăn, thử thách nhằm bảo đảm tốt nhất lợi ích quốc gia - dân tộc trên cơ sở Luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc.

Chính vì vậy, các hoạt động đối ngoại thời gian tới cần tiếp tục thích ứng tốt với những xu thế mới, phát huy tối đa tiềm năng và cơ hội; hạn chế những tác động tiêu cực của tình hình nhằm đảm bảo lợi ích an ninh, phát triển và vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

(*) Lưu Thu Phương, Trịnh Tuấn Minh, Trần Bảo Nguyên, Nguyễn Vinh Thành, Ngô Thúy Hằng, Lê Hồng Ngọc, Trần Hà Minh, Nguyễn Thị Ngân Giang, Đặng Thanh Bình.

Không ngừng vun đắp quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào

Không ngừng vun đắp quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào

Quan hệ Việt Nam-Lào là mối quan hệ mẫu mực trong quan hệ quốc tế như Chủ tịch Kaysone Phomvihane đã khẳng định: “Trong lịch ...

30 năm thực thi Chiến lược biển: Bước tiến dài triển khai tầm nhìn chiến lược

30 năm thực thi Chiến lược biển: Bước tiến dài triển khai tầm nhìn chiến lược

Phát triển bền vững kinh tế biển là khát vọng, ước mơ và mục tiêu của các chính sách phát triển kinh tế-xã hội của ...

Nhớ nụ cười, ‘phong cách Xuân Thủy’!

Nhớ nụ cười, ‘phong cách Xuân Thủy’!

Đã nhiều năm qua đi, bà Tôn Nữ Thị Ninh, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội vẫn lưu mãi trong tâm ...

Động lực phát triển dân tộc và ngoại giao Việt Nam

Động lực phát triển dân tộc và ngoại giao Việt Nam

Thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945 (CMT8) là kết quả tổng hợp của nhiều nhân tố; trong đó, sự lãnh đạo của ...

Đại sứ Palestine:

Đại sứ Palestine: "Việt Nam có một nền ngoại giao thành công"

Tôi luôn khâm phục và theo dõi những bước đi của Việt Nam từ những năm 1973 đến nay. Tôi muốn khẳng định rằng, Việt ...

Bài viết cùng chủ đề

77 năm Ngày thành lập ngành Ngoại giao

Xem nhiều

Đọc thêm

Năm tới, ECB không còn 'mạnh tay' với lãi suất?

Năm tới, ECB không còn 'mạnh tay' với lãi suất?

Baoquocte.vn. Ông Gabriel Makhlouf, thành viên hội đồng điều hành ECB cho biết, nếu ngân hàng này tiếp tục tăng lãi suất trong năm tới, mức tăng sẽ thấp hơn.
TS. Nguyễn Sĩ Dũng: Cần xây dựng một đội ngũ truyền thông chính sách chuyên nghiệp

TS. Nguyễn Sĩ Dũng: Cần xây dựng một đội ngũ truyền thông chính sách chuyên nghiệp

Baoquocte.vn. Theo TS. Nguyễn Sĩ Dũng, với công nghệ 4.0, cơ hội cho truyền thông chính sách đang mở ra gần như vô tận.
Cập nhật bảng giá xe hãng BMW mới nhất tháng 11/2022

Cập nhật bảng giá xe hãng BMW mới nhất tháng 11/2022

Baoquocte.vn. Cập nhật bảng giá xe ô tô BMW mới nhất tại Việt Nam tháng 11/2022. Các dòng xe BMW: BMW Series-7, Series-5, Series-3, X1, X3, X5, X7.
Tử vi hôm nay, xem tử vi 12 con giáp ngày 29/11/2022: Tuổi Tý thu nhập tạm được

Tử vi hôm nay, xem tử vi 12 con giáp ngày 29/11/2022: Tuổi Tý thu nhập tạm được

Baoquocte.vn. Xem tử vi 29/11- tử vi 12 con giáp ngày 29/11/2022 của - Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất và Hợi về công việc, tài ...
Lịch âm 29/11, xem lịch âm hôm nay Thứ Ba ngày 29/11/2022 là ngày tốt hay xấu? Lịch vạn niên 29/11/2022

Lịch âm 29/11, xem lịch âm hôm nay Thứ Ba ngày 29/11/2022 là ngày tốt hay xấu? Lịch vạn niên 29/11/2022

Baoquocte.vn. Lịch âm 29/11 - lịch âm hôm nay 29/11 - Xem âm lịch hôm nay 29/11? Lịch vạn niên 29/11/2022. Ngày âm hôm nay tốt hay xấu? Hôm nay bao ...
'Sóng gió' trừng phạt của phương Tây đẩy Nga vào vòng xoáy kinh tế

'Sóng gió' trừng phạt của phương Tây đẩy Nga vào vòng xoáy kinh tế

Baoquocte.vn. Các biện pháp trừng phạt của phương Tây áp đặt đối với chiến dịch quân sự tại Ukraine dường như đang tác động mạnh hơn đến nền kinh tế Nga.
Đại sứ Nguyễn Quốc Dũng làm việc với đoàn doanh nghiệp Việt Nam xúc tiến thương mại tại Hoa Kỳ

Đại sứ Nguyễn Quốc Dũng làm việc với đoàn doanh nghiệp Việt Nam xúc tiến thương mại tại Hoa Kỳ

Baoquocte.vn. Đại sứ Nguyễn Quốc Dũng đã chia sẻ những thuận lợi, thách thức, cũng như những điều cần lưu ý khi xuất khẩu vào thị trường Hoa Kỳ.
Đại sứ Nguyễn Thanh Hải chào xã giao Chủ tịch Đảng Quốc đại Ấn Độ

Đại sứ Nguyễn Thanh Hải chào xã giao Chủ tịch Đảng Quốc đại Ấn Độ

Baoquocte.vn. Ngày 25/11, Đại sứ Nguyễn Thanh Hải đã chào xã giao Chủ tịch Đảng Quốc đại (INC) Ấn Độ Mallikarjun Kharge tại Văn phòng Chủ tịch Đảng.
Dấu ấn đẹp Lễ kỷ niệm 77 năm Quốc khánh và Đêm Văn hóa Việt Nam tại Ấn Độ

Dấu ấn đẹp Lễ kỷ niệm 77 năm Quốc khánh và Đêm Văn hóa Việt Nam tại Ấn Độ

Baoquocte.vn. Sự gắn kết về văn hóa giữa Việt Nam-Ấn Độ và quan hệ tốt đẹp được lãnh đạo, nhân dân hai nước vun đắp là những tài sản vô giá.
Khánh thành Cổng Việt Nam tại Morocco

Khánh thành Cổng Việt Nam tại Morocco

Baoquocte.vn. Ngày 24/11, tại làng Douar Sfari, ngoại ô thành phố Kénitra, Morocco đã diễn ra Lễ khánh thành Cổng Việt Nam tại Morocco.
Văn bản Hán Nôm và Bia Ma Nhai của Việt Nam giành danh hiệu di sản tư liệu của Chương trình Ký ức Thế giới khu vực châu Á-Thái Bình Dương

Văn bản Hán Nôm và Bia Ma Nhai của Việt Nam giành danh hiệu di sản tư liệu của Chương trình Ký ức Thế giới khu vực châu Á-Thái Bình Dương

Baoquocte.vn. Hai di tích của Việt Nam trở thành di sản tư liệu của Chương trình Ký ức Thế giới khu vực châu Á-Thái Bình Dương của UNESCO.
Việt Nam phối hợp, hỗ trợ tối đa để Lào đảm nhiệm thành công vai trò Chủ tịch ASEAN 2024

Việt Nam phối hợp, hỗ trợ tối đa để Lào đảm nhiệm thành công vai trò Chủ tịch ASEAN 2024

Baoquocte.vn. Đó là khẳng định của Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn trong buổi tiếp Thứ trưởng Ngoại giao Lào Phoxay Khaykhamphithoune, ngày 25/11.
Động đất ở Indonesia: Đại sứ quán Việt Nam sẵn sàng các biện pháp bảo hộ công dân khi cần thiết

Động đất ở Indonesia: Đại sứ quán Việt Nam sẵn sàng các biện pháp bảo hộ công dân khi cần thiết

Baoquocte.vn. Đại sứ Tạ Văn Thông cho biết tính đến 18h ngày 21/11, chưa ghi nhận trường hợp người Việt thương vong trong trận động đất tại thị trấn Cijanjur.
Vụ tàu LADY R3 gặp sự cố: Bộ Ngoại giao đang phối hợp triển khai các biện pháp hỗ trợ nhân đạo theo quy định

Vụ tàu LADY R3 gặp sự cố: Bộ Ngoại giao đang phối hợp triển khai các biện pháp hỗ trợ nhân đạo theo quy định

Baoquocte.vn. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng trả lời về vụ việc tàu LADY R3 gặp sự cố trên vùng biển gần mũi Vũng Tàu.
Vụ tai nạn tại Seoul: Đã xác định 1 công dân Việt Nam thiệt mạng; thiết lập Nhóm công tác theo dõi sát vụ việc

Vụ tai nạn tại Seoul: Đã xác định 1 công dân Việt Nam thiệt mạng; thiết lập Nhóm công tác theo dõi sát vụ việc

Baoquocte.vn. Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc vừa thông báo đã xác định 1 công dân Việt Nam (sinh năm 2001) thiệt mạng trong vụ tai nạn tại Itaewon, Seoul.
Bộ Ngoại giao thành lập Ban chỉ đạo về công tác bảo hộ công dân Việt Nam ở nước ngoài

Bộ Ngoại giao thành lập Ban chỉ đạo về công tác bảo hộ công dân Việt Nam ở nước ngoài

Baoquocte.vn. Bộ Ngoại giao công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao về việc thành lập và ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo về công tác bảo hộ công dân ...
Kiên Giang tiếp nhận thêm công dân Việt Nam trở về từ Campuchia

Kiên Giang tiếp nhận thêm công dân Việt Nam trở về từ Campuchia

Baoquocte.vn. Đồn biên phòng Cửa khẩu quốc tế Hà Tiên đã tiếp nhận 67 công dân Việt Nam từ lực lượng chức năng Campuchia.
Bộ Ngoại giao thông tin về vụ việc một số khách du lịch Việt Nam mất liên lạc khi nhập cảnh vào Hàn Quốc

Bộ Ngoại giao thông tin về vụ việc một số khách du lịch Việt Nam mất liên lạc khi nhập cảnh vào Hàn Quốc

Baoquocte.vn. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng trả lời về vụ việc một số khách du lịch Việt Nam mất liên lạc khi nhập cảnh vào Hàn Quốc.
Khám phá văn hóa giao tiếp ở Qatar - nước chủ nhà World Cup 2022

Khám phá văn hóa giao tiếp ở Qatar - nước chủ nhà World Cup 2022

Baoquocte.vn. Qatar, nước chủ nhà World Cup 2022, được biết đến với văn hóa Hồi giáo. Dưới đây là quy tắc ứng xử mà người hâm mộ bóng đá nên biết.
Những điều cần biết về văn hóa giao tiếp của người Đức (Phần 2)

Những điều cần biết về văn hóa giao tiếp của người Đức (Phần 2)

Baoquocte.vn. Văn hóa ứng xử được người Đức coi như một thước đo để đánh giá. Cùng tìm hiểu văn hoá giao tiếp đặc trưng của người Đức để cư xử cho đúng mực.
Những điều cần biết về văn hóa giao tiếp của người Đức (Phần 1)

Những điều cần biết về văn hóa giao tiếp của người Đức (Phần 1)

Baoquocte.vn. Văn hóa ứng xử của người Đức như một thước đo để đánh giá về chuẩn mực. Cùng tìm hiểu văn hoá giao tiếp đặc trưng của người Đức để cư xử cho đúng.
3 từ mô tả văn hóa giao tiếp Đan Mạch: đơn giản, bình đẳng và trách nhiệm

3 từ mô tả văn hóa giao tiếp Đan Mạch: đơn giản, bình đẳng và trách nhiệm

Baoquocte.vn. Văn hóa và xã hội của Đan Mạch có một lịch sử lâu dài. Ở Đan Mạch, văn hóa giao tiếp có thể gói gọn trong 3 từ: đơn giản, bình đẳng và trách nhiệm.
Những nước nào có Ngày Quốc khánh trong tháng 11?

Những nước nào có Ngày Quốc khánh trong tháng 11?

Baoquocte.vn. Trong tháng 11, có 14 quốc gia kỷ niệm Ngày Quốc khánh, bao gồm Algeria, Panama, Dominica, Campuchia, Angola, Oman, Latvia, Monaco, Barbados...
Đôi nét trong văn hóa giao tiếp của người Trung Quốc (Phần 2)

Đôi nét trong văn hóa giao tiếp của người Trung Quốc (Phần 2)

Baoquocte.vn. Trung Quốc là đất nước chú trọng về cách hành xử và lễ giáo. Vậy văn hóa giao tiếp của Trung Quốc cần lưu ý điều gì?
Phiên bản di động