Xây dựng đội ngũ cán bộ ngoại giao bản lĩnh, trí tuệ, tận tâm, chuyên nghiệp, thực hiện thắng lợi đường lối đối ngoại trong tình hình mới

Nguyễn Quốc Dũng
Theo dõi TGVN trên
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao
Baoquocte.vn. Trên chặng đường vẻ vang của cách mạng Việt Nam, dưới sự dẫn dắt, chỉ đạo trực tiếp của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các nhà lãnh đạo tiền bối của Đảng và Nhà nước, ngành ngoại giao Việt Nam đã từng bước trưởng thành và phát triển, góp phần viết tiếp những trang sử hào hùng của dân tộc.

Kế thừa và phát huy tinh hoa ngoại giao truyền thống, các thế hệ cán bộ ngoại giao Việt Nam luôn nêu cao tinh thần yêu nước, đặt lợi ích quốc gia-dân tộc lên trên hết, “dĩ bất biến ứng vạn biến”, phát huy bản lĩnh, trí tuệ, sự tận tâm, chuyên nghiệp của bản thân và tinh thần đoàn kết của tập thể, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đối ngoại của Đảng và Nhà nước, đóng góp quan trọng vào thắng lợi vĩ đại của cách mạng Việt Nam.

Lãnh đạo Đảng và Nhà nước chụp ảnh lưu niệm với các đại biểu Bộ Ngoại giao dự Đại hội XIII. (Ảnh: Tuấn Anh)
Lãnh đạo Đảng và Nhà nước chụp ảnh lưu niệm với các đại biểu Bộ Ngoại giao dự Đại hội XIII. (Ảnh: Tuấn Anh)

Đội ngũ cán bộ ngoại giao từng bước phát triển và trưởng thành

Kể từ khi thành lập ngày 28/8/1945, quán triệt lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, coi “cán bộ là cái gốc của công việc”, Bộ Ngoại giao luôn coi trọng công tác xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ. Từ đội ngũ ban đầu với hơn 20 cán bộ và 3 cơ quan đại diện ở nước ngoài, hiện nay Bộ Ngoại giao có hơn 2.200 cán bộ làm việc tại các đơn vị trong nước và khoảng 1.100 cán bộ nhân viên công tác tại 94 cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài.

Kế thừa truyền thống tốt đẹp và kinh nghiệm quý báu qua các thế hệ, Bộ Ngoại giao đã xây dựng được một đội ngũ cán bộ có chất lượng cao, được đào tạo chuyên môn cơ bản, có trình độ ngoại ngữ tốt, nhiều lần được Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các Bộ, ngành, địa phương ghi nhận, đánh giá cao.

Trong những năm tháng khó khăn, gian khổ nhất của cách mạng, ngành ngoại giao luôn có những cán bộ xuất sắc, những con người đã trở thành tấm gương về lòng yêu nước, về tinh thần tự học hỏi, về bản lĩnh chính trị, về phong cách và nghệ thuật ngoại giao.

Trong thời gian gần đây, nhiều nhà ngoại giao xuất sắc của Việt Nam đã khẳng định năng lực, bản lĩnh khi công tác và đảm nhiệm nhiều nhiệm vụ quan trọng trong môi trường quốc tế, như Tổng thư ký ASEAN, Phó Tổng Thư ký ASEAN, Thành viên Ủy ban Luật pháp quốc tế Liên hợp quốc…

Tập thể cán bộ ngoại giao, với trên 70% là đảng viên, có bản lĩnh chính trị vững vàng, luôn đoàn kết gắn bó, tuyệt đối trung thành với Đảng và lợi ích quốc gia-dân tộc, có lòng tự hào về ngành, có nhiệt huyết, gắn bó và yêu nghề.

Khai mạc Hội thảo khoa học về đẩy mạnh xây dựng nền ngoại giao toàn diện, hiện đại, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn phát biểu tại Hội thảo khoa học 'Phát huy vai trò tiên phong của đối ngoại, đẩy mạnh xây dựng nền ngoại giao toàn diện, hiện đại, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII, tháng 6/2021. (Ảnh: Tuấn Anh)

Yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới

Trong bối cảnh tình hình thế giới diễn biến nhanh chóng, phức tạp, đất nước đứng trước nhiều cơ hội và thách thức đan xen, bên cạnh khẳng định vai trò tiên phong của công tác đối ngoại trong việc giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, tranh thủ tối đa các nguồn lực bên ngoài để phát triển, nâng cao vị thế và uy tín của đất nước, Đại hội lần thứ XIII của Đảng đã đề ra nhiệm vụ xây dựng nền ngoại giao toàn diện, hiện đại.

Trong đó, tính “toàn diện” thể hiện trên các chủ thể, địa bàn, cả song phương và đa phương, trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, thông tin đối ngoại, công tác về người Việt Nam ở nước ngoài, bảo hộ công dân qua các kênh triển khai đối ngoại Đảng, ngoại giao nhà nước và đối ngoại nhân dân.

Tính “hiện đại” được thể hiện ở tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, quy trình làm việc và cơ chế vận hành thông suốt, khoa học, cơ sở hạ tầng, trang thiết bị đồng bộ, hiệu suất cao, và đặc biệt là đội ngũ cán bộ đủ bản lĩnh, trí tuệ, chuyên nghiệp, tận tâm, đoàn kết, đạt trình độ khu vực và vươn tầm quốc tế.

Phương hướng, nhiệm vụ xây dựng đội ngũ cán bộ ngoại giao trong tình hình mới

Trước đòi hỏi của tình hình nhiệm vụ, bám sát chủ trương “Nâng cao bản lĩnh, phẩm chất, năng lực, phong cách chuyên nghiệp, đổi mới sáng tạo của đội ngũ cán bộ làm công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế; chủ động thích ứng trước chuyển biến của tình hình” được xác định trong Văn kiện Đại hội XIII, công tác xây dựng đội ngũ cán bộ ngoại giao trong thời gian tới cần tập trung vào một số phương hướng, nhiệm vụ cơ bản sau:

Thứ nhất, không ngừng nâng cao bản lĩnh, phẩm chất của cán bộ ngoại giao. Trong phát biểu chỉ đạo Hội nghị Ngoại giao lần thứ 30 năm 2018, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nêu rõ: “Một nhà ngoại giao giỏi trước hết phải là một nhà chính trị giỏi, luôn lấy lợi ích của quốc gia, của chế độ làm kim chỉ nam trong hành động. Nhà ngoại giao luôn ghi nhớ rằng, phía sau mình là Đảng, là đất nước, là nhân dân”.

Thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Bộ Ngoại giao sẽ tiếp tục coi trọng hơn nữa công tác đào tạo, rèn luyện cán bộ ngoại giao, trước hết là về bản lĩnh chính trị. Đội ngũ cán bộ ngoại giao phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức cách mạng, tuyệt đối trung thành với lý tưởng của Đảng, với lợi ích của quốc gia- dân tộc; thực hiện nghiêm chủ trương đường lối, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước, quy định của ngành; giữ vững kỷ cương, nền nếp, kỷ luật, tác phong chuyên nghiệp, chuẩn mực; đủ bản lĩnh hoạt động độc lập trong môi trường quốc tế, vững vàng, tỉnh táo trước mọi tác động của các thế lực thù địch.

Tất cả cấp ủy, lãnh đạo đơn vị trong và ngoài nước cần nâng cao nhận thức, vai trò, vị trí và tầm quan trọng của công tác giáo dục tư tưởng, lịch sử, truyền thống cho cán bộ ngoại giao, tạo mọi điều kiện cần thiết để bồi dưỡng và vun đắp tình yêu nghề, khơi dậy lý tưởng và khát vọng cống hiến của cán bộ, đảng viên, đặc biệt là cán bộ trẻ.

Xây dựng đội ngũ cán bộ ngoại giao bản lĩnh, trí tuệ, tận tâm, chuyên nghiệp, thực hiện thắng lợi đường lối đối ngoại trong tình hình mới
Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng. (Ảnh: Tuấn Anh)

Thứ hai, tiếp tục nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ. Do phải thường xuyên cạnh tranh, cọ xát với giới tinh hoa các nước khi làm việc trong môi trường quốc tế, cán bộ ngoại giao của chúng ta cần phải nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ phù hợp để đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ công tác; cần trang bị đầy đủ những kiến thức về hệ thống chính trị, pháp luật quốc tế, nắm vững xu thế lớn của thế giới và khu vực, chiều hướng hợp tác-đấu tranh giữa các quốc gia, hiểu rõ bản chất-lợi ích, thế mạnh-điểm yếu, điểm tương đồng và khác biệt của các đối tác chủ chốt trong quan hệ với Việt Nam.

Đây chính là cơ sở vững chắc giúp các cán bộ tự tin, tích cực, chủ động triển khai các hoạt động đàm phán, thỏa thuận hợp tác quốc tế, nhất là trong các lĩnh vực mới; góp phần ứng phó hiệu quả và biến những thách thức thành cơ hội trong tiến trình hội nhập quốc tế.

Trên cơ sở đó, công tác xây dựng đội ngũ cán bộ ngoại giao trong thời gian tới cần tập trung vào nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng mạng lưới chuyên gia, cán bộ chuyên sâu về một số lĩnh vực, đối tác quan trọng, song song với phát triển đội ngũ đa năng, giỏi một việc-thạo nhiều việc.

Bên cạnh chuyên môn, nghiệp vụ, cán bộ cũng phải tinh thông ngoại ngữ, làm chủ phương tiện kỹ thuật số, mạng máy tính để vừa có khả năng làm việc, tác chiến độc lập, vừa đủ năng lực tổ chức làm việc nhóm; chủ động, sáng tạo, đủ khả năng, uy tín tham gia tích cực và đóng góp hiệu quả tại các tổ chức khu vực, quốc tế và các cơ chế đa phương; tham gia dẫn dắt trên một số lĩnh vực mà Bộ có thế mạnh nhằm mang lại lợi ích thiết thực cho đất nước.

Công tác xây dựng đội ngũ cán bộ ngoại giao trong thời gian tới cần tập trung vào nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng mạng lưới chuyên gia, cán bộ chuyên sâu về một số lĩnh vực, đối tác quan trọng, song song với phát triển đội ngũ đa năng, giỏi một việc-thạo nhiều việc.

Thứ ba, không ngừng xây dựng, phát triển và hoàn thiện đội ngũ theo phong cách ngoại giao Hồ Chí Minh. Bản sắc văn hóa và hệ giá trị của cán bộ ngoại giao cần được xây dựng hoàn thiện trên cơ sở phát huy truyền thống tốt đẹp của nền ngoại giao Hồ Chí Minh, kết hợp với những yếu tố tiến bộ của thế giới trong kỷ nguyên số.

Văn hóa ngoại giao của Chủ tịch Hồ Chí Minh là kết tinh của vốn hiểu biết sâu rộng cùng tài trí, nghị lực, bản lĩnh phi thường với phong thái giản dị, gần gũi, cởi mở, thẳng thắn và phong cách lịch thiệp, tế nhị, chu đáo. Nghệ thuật ứng xử ngoại giao của Bác là sự kết hợp nhuần nhuyễn văn hóa dân tộc với sự am tường phong tục tập quán của các dân tộc trên thế giới.

Cán bộ ngoại giao cần tìm hiểu, học tập và phát huy nét độc đáo trong phong cách ngoại giao Hồ Chí Minh phù hợp với tình hình mới, góp phần xây dựng bản sắc của ngoại giao Việt Nam.

Theo đó, đội ngũ cán bộ ngoại giao phải xây dựng cho mình nền tảng vững chắc về văn hóa dân tộc, khai thác tốt nhất nhân tố thời đại phục vụ cho lợi ích quốc gia dân tộc, biến ngoại lực thành nội lực, nâng cao giá trị văn hóa dân tộc và chia sẻ các giá trị của văn hóa Việt Nam với thế giới.

Đồng thời, cán bộ ngoại giao cần tiếp tục kế thừa và phát huy những truyền thống tốt đẹp của ngành như đoàn kết, trí tuệ, bản lĩnh, tận tâm, kiên định, tự tin, linh hoạt, giàu nhiệt huyết với công việc và tự hào về truyền thống của ngành, phấn đấu để xứng đáng là đại diện của đất nước trong giao lưu thúc đẩy hợp tác quốc tế.

Trên tinh thần đó, dù phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức trong thời gian tới, tập thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Bộ Ngoại giao sẽ tiếp tục nỗ lực đoàn kết, chung sức đồng lòng, xây dựng đội ngũ vững mạnh, đủ bản lĩnh, phẩm chất, năng lực, chủ động, sáng tạo, nhạy bén, quyết tâm thực hiện thắng lợi đường lối đối ngoại của Đại hội Đảng lần thứ XIII, đóng góp xứng đáng vào công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Chính sách đối ngoại: Phối hợp hiệu quả giữa ba trụ cột của đối ngoại, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ

Chính sách đối ngoại: Phối hợp hiệu quả giữa ba trụ cột của đối ngoại, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ

Phát huy vai trò tiên phong của đối ngoại, phối hợp hiệu quả giữa ba trụ cột của đối ngoại, lấy người dân và doanh ...

Phát huy vai trò đối ngoại phục vụ sự nghiệp phát triển đất nước vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh

Phát huy vai trò đối ngoại phục vụ sự nghiệp phát triển đất nước vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh

Báo TG&VN trân trọng giới thiệu bài viết của Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn với nhan đề: "Phát ...

Bài viết cùng chủ đề

76 năm Ngày thành lập ngành Ngoại giao

Đọc thêm

Covid-19 ở Hà Nội ngày 21/10: Thêm 12 ca mắc mới, trong đó có 3 nhân viên y tế

Covid-19 ở Hà Nội ngày 21/10: Thêm 12 ca mắc mới, trong đó có 3 nhân viên y tế

Baoquocte.vn. Ngày 21/10, Hà Nội có 12 ca Covd-19 mới, phân bố theo chùm ca bệnh liên quan các tỉnh có dịch (8), ho sốt thứ phát (3), Bệnh viện Việt ...
Việt Nam-Trung Quốc: Tọa đàm trực tuyến giới thiệu chuyên đề về phòng chống dịch Covid-19

Việt Nam-Trung Quốc: Tọa đàm trực tuyến giới thiệu chuyên đề về phòng chống dịch Covid-19

Baoquocte.vn. Hai bên trao đổi về triển vọng hợp tác trong phòng chống dịch và các biện pháp thúc đẩy hợp tác kinh tế - thương mại giữa Việt Nam-Trung Quốc.
Tử vi 12 cung hoàng đạo Thứ Sáu ngày 22/10/2021: Ma Kết dính tin đồn tình ái

Tử vi 12 cung hoàng đạo Thứ Sáu ngày 22/10/2021: Ma Kết dính tin đồn tình ái

Baoquocte.vn. Tử vi hôm nay 22/10/2021 của 12 cung hoàng đạo - Ma Kết, Bảo Bình, Song Ngư, Bạch Dương, Kim Ngưu, Song Tử, Cự Giải, Sư Tử, Xử Nữ, Thiên ...
Trao bằng khen của Thủ tướng tặng Tổng lãnh sự danh dự Việt Nam tại khu vực Busan-Gyeongnam, Hàn Quốc

Trao bằng khen của Thủ tướng tặng Tổng lãnh sự danh dự Việt Nam tại khu vực Busan-Gyeongnam, Hàn Quốc

Baoquocte.vn. Tổng lãnh sự danh dự Việt Nam tại khu vực Busan-Gyeongnam được trao tặng Bằng khen của Thủ tướng vì đã có nhiều đóng góp cho quan hệ Việt Nam-Hàn ...
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gửi Thông điệp đến Tổng Bí thư Đảng Lao động Mexico

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gửi Thông điệp đến Tổng Bí thư Đảng Lao động Mexico

Baoquocte.vn. Tổng Bí thư khẳng định mong muốn tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hữu nghị, đoàn kết, hợp tác giữa Đảng Cộng sản Việt Nam với Đảng ...
Covid-19 tối 21/10: Thêm 3.636 ca mắc mới tại 50 tỉnh, thành; 1.541 bệnh nhân khỏi; hơn 68,8 triệu liều vaccine được tiêm

Covid-19 tối 21/10: Thêm 3.636 ca mắc mới tại 50 tỉnh, thành; 1.541 bệnh nhân khỏi; hơn 68,8 triệu liều vaccine được tiêm

Baoquocte.vn. Bản tin dịch Covid-19 ngày 21/10 của Bộ Y tế cho biết có 3.636 ca mắc Covid-19 tại TP. Hồ Chí Minh và 49 tỉnh, thành phố khác.
Nga nói gì về giải nhân quyền EU trao cho nhân vật đối lập Navalny?

Nga nói gì về giải nhân quyền EU trao cho nhân vật đối lập Navalny?

Baoquocte.vn. Ngày 21/10, Nga đã lên tiếng phản đối việc EU trao giải thưởng nhân quyền hàng năm cho nhân vật đối lập Alexei Navalny.
ADB khuyến nghị Việt Nam chú trọng kích cầu du lịch nội địa

ADB khuyến nghị Việt Nam chú trọng kích cầu du lịch nội địa

Baoquocte.vn. ADB khuyến nghị các nước Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam chú trọng kích cầu du lịch nội địa trong bối cảnh chưa thể mở cửa với quốc ...
XSMN 22/10/2021, kết quả xổ số miền Nam hôm nay 22/10/2021. xổ số hôm nay 22/10

XSMN 22/10/2021, kết quả xổ số miền Nam hôm nay 22/10/2021. xổ số hôm nay 22/10

Baoquocte.vn. XSMN 22/10. xổ số hôm nay 22/10. Kết quả xổ số miền Nam hôm nay, thứ 6 ngày 22 tháng 10 năm 2021. XSMN thứ 6. KQSXMN. SXMN 22/10.
XSMB 22/10/2021, kết quả xổ số miền Bắc hôm nay 22/10/2021. KQXSMB thứ 6

XSMB 22/10/2021, kết quả xổ số miền Bắc hôm nay 22/10/2021. KQXSMB thứ 6

Baoquocte.vn. XSMB 22/10. Kết quả xổ số miền Bắc hôm nay, thứ 6 ngày 11 tháng 6 năm 2021. XSMB thứ 6. KQSXMB 22/10. xổ số hôm nay.
Trao bằng khen của Thủ tướng tặng Tổng lãnh sự danh dự Việt Nam tại khu vực Busan-Gyeongnam, Hàn Quốc

Trao bằng khen của Thủ tướng tặng Tổng lãnh sự danh dự Việt Nam tại khu vực Busan-Gyeongnam, Hàn Quốc

Baoquocte.vn. Tổng lãnh sự danh dự Việt Nam tại khu vực Busan-Gyeongnam được trao tặng Bằng khen của Thủ tướng vì đã có nhiều đóng góp cho quan hệ Việt Nam-Hàn Quốc.
ADB khuyến nghị Việt Nam chú trọng kích cầu du lịch nội địa

ADB khuyến nghị Việt Nam chú trọng kích cầu du lịch nội địa

Baoquocte.vn. ADB khuyến nghị các nước Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam chú trọng kích cầu du lịch nội địa trong bối cảnh chưa thể mở cửa với quốc tế.
Bộ Ngoại giao hỗ trợ Lai Châu tìm biện pháp mở rộng thị trường xuất khẩu nông sản

Bộ Ngoại giao hỗ trợ Lai Châu tìm biện pháp mở rộng thị trường xuất khẩu nông sản

Baoquocte.vn. Thứ trưởng Phạm Quang Hiệu làm việc với Phó Chủ tịch tỉnh Lai Châu Hà Trọng Hải để trao đổi việc thúc đẩy tiêu thụ các sản phẩm nông sản của tỉnh.
Đại sứ Đặng Minh Khôi gặp làm việc với Bộ trưởng Khoa học và Giáo dục Đại học LB Nga

Đại sứ Đặng Minh Khôi gặp làm việc với Bộ trưởng Khoa học và Giáo dục Đại học LB Nga

Baoquocte.vn. Đại sứ Đặng Minh Khôi đánh giá cao việc Chính phủ LB Nga năm 2021 đã tăng số lượng học bổng cho sinh viên Việt Nam lên đến 1.000 suất.
Hội đồng Bảo an thảo luận về tình hình Lebanon và Somalia

Hội đồng Bảo an thảo luận về tình hình Lebanon và Somalia

Baoquocte.vn. Tham tán công sứ, Phó Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam tại LHQ Nguyễn Phương Trà hoan nghênh việc thành lập chính phủ mới tại Lebanon.
Hội đồng Bảo an thảo luận và thông qua Tuyên bố Chủ tịch về tình hình khu vực Các Hồ Lớn tại châu Phi

Hội đồng Bảo an thảo luận và thông qua Tuyên bố Chủ tịch về tình hình khu vực Các Hồ Lớn tại châu Phi

Baoquocte.vn. Đại sứ Phạm Hải Anh đề cao vai trò của hợp tác khu vực và hoan nghênh nỗ lực thúc đẩy quan hệ của các nước khu vực Các Hồ Lớn thời gian vừa qua.
Lần đầu tiên diễn ra Hội nghị Lãnh sự danh dự Việt Nam ở nước ngoài

Lần đầu tiên diễn ra Hội nghị Lãnh sự danh dự Việt Nam ở nước ngoài

Baoquocte.vn. Hội nghị có sự tham dự của 13 Đại sứ, 25 Lãnh sự danh dự Việt Nam ở nước ngoài, 15 ứng viên Lãnh sự danh dự với gần gần 150 điểm cầu ở nước ...
Bộ Ngoại giao tích cực bảo hộ công dân Việt Nam gặp nạn tại Saudi Arabia

Bộ Ngoại giao tích cực bảo hộ công dân Việt Nam gặp nạn tại Saudi Arabia

Baoquocte.vn. Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng đã thông tin về các biện pháp bảo hộ một công dân Việt Nam gặp nạn tại Saudi Arabia.
Kiên Giang hỗ trợ lao động Việt Nam tại Campuchia trong bối cảnh dịch Covid-19

Kiên Giang hỗ trợ lao động Việt Nam tại Campuchia trong bối cảnh dịch Covid-19

Baoquocte.vn. Tổng Lãnh sự quán sẽ sử dụng khoản hỗ trợ này của tỉnh Kiên Giang để mua gạo, các nhu yếu phẩm thiết yếu phục vụ công tác cứu trợ.
Chuyến bay đặc biệt ngày 3/9 từ Saudi Arabia

Chuyến bay đặc biệt ngày 3/9 từ Saudi Arabia

Baoquocte.vn. Ngày 3/9, chuyến bay của Bamboo Airways từ Saudi Arabia hạ cánh ở Việt Nam, mang theo gần 240 công dân Việt Nam...
Đại sứ quán Việt Nam tại Mozambique: Nỗ lực biến điều không thể thành có thể

Đại sứ quán Việt Nam tại Mozambique: Nỗ lực biến điều không thể thành có thể

Baoquocte.vn. Đại sứ Việt Nam tại Mozambique Lê Huy Hoàng trao đổi với TG&VN về công tác bảo hộ công dân của Đại sứ quán trong hơn một năm qua.
Tăng cường triển khai công tác bảo hộ công dân trong tình hình mới

Tăng cường triển khai công tác bảo hộ công dân trong tình hình mới

Baoquocte.vn. Lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk luôn có những chỉ đạo kịp thời để hỗ trợ, làm tốt công tác hỗ trợ NVNONN cũng như việc bảo hộ công dân được chủ động hơn.
Một số thông lệ lễ tân về âu phục của nam giới

Một số thông lệ lễ tân về âu phục của nam giới

Baoquocte.vn. Âu phục là trang phục phổ biến trong hoạt động đối ngoại được sử dụng ở nhiều nước. Dưới đây là một số thông lệ lễ tân về âu phục của nam giới.
Trang phục white tie và black tie khác nhau như thế nào?

Trang phục white tie và black tie khác nhau như thế nào?

Baoquocte.vn. White tie, black tie là những trang phục nam giới phổ biến khi tham gia các sự kiện lớn hay hoạt động đối ngoại. Phải mặc gì cho đúng?
Trang phục của phụ nữ trong hoạt động đối ngoại

Trang phục của phụ nữ trong hoạt động đối ngoại

Baoquocte.vn. Ngoài trang phục dân tộc, phụ nữ thường sử dụng âu phục khi đối ngoại như váy công sở với áo sơ mi hay bộ vest nữ lịch sự, trang trọng, nữ tính.
Cách tặng quà, tặng hoa khi đối ngoại

Cách tặng quà, tặng hoa khi đối ngoại

Baoquocte.vn. Quà tặng là thông điệp cuối cùng mà khách sẽ mang về đất nước họ, ảnh hưởng rất lớn đến thành công trong mọi hoạt động đối ngoại.
ASEAN ca được sử dụng như thế nào?

ASEAN ca được sử dụng như thế nào?

Baoquocte.vn. Cách sử dụng ASEAN ca được quy định trong văn bản Hướng dẫn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc treo cờ ASEAN và sử dụng ASEAN ca.
Cần chú ý gì về hình thức, kích thước các lá cờ khi treo cùng cờ ASEAN?

Cần chú ý gì về hình thức, kích thước các lá cờ khi treo cùng cờ ASEAN?

Baoquocte.vn. Theo văn bản Hướng dẫn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các lá cờ treo cùng cờ ASEAN cần tuân thủ một số quy định về hình thức, kích thước.
Phụ nữ ngoại giao: Tỏa sáng trước thách thức của đại dịch

Phụ nữ ngoại giao: Tỏa sáng trước thách thức của đại dịch

Baoquocte.vn. Chính trong thời điểm dịch Covid-19, những phẩm chất cao đẹp của phụ nữ ngoại giao lại càng được phát huy như những đóa hoa nở rộ giữa đại dịch.
Đại sứ Na Uy: Việt Nam là đối tác quốc tế có trách nhiệm

Đại sứ Na Uy: Việt Nam là đối tác quốc tế có trách nhiệm

Baoquocte.vn. Đại sứ Na Uy tại Việt Nam Grete Lochen nêu bật vai trò của chủ nghĩa đa phương trong một thế giới nhiều thách thức.
Việt Nam-Philippines: Chia sẻ nhiều lợi ích chung, trân quý những tình cảm đẹp

Việt Nam-Philippines: Chia sẻ nhiều lợi ích chung, trân quý những tình cảm đẹp

Baoquocte.vn. Trong gần 3 năm công tác của tôi tại Philippines, quan hệ Đối tác chiến lược giữa Việt Nam và Philippines tiếp tục được tăng cường về mọi mặt.
Nâng tầm đối ngoại đa phương: Chủ động, tích cực, đóng góp thực chất tại Liên hợp quốc

Nâng tầm đối ngoại đa phương: Chủ động, tích cực, đóng góp thực chất tại Liên hợp quốc

Baoquocte.vn. Thời gian qua, Việt Nam liên tục thể hiện vai trò chủ động tại các thể chế đa phương và tổ chức quốc tế, đặc biệt là tại Liên hợp quốc.
Lãnh sự danh dự Việt Nam ở nước ngoài: Những ‘cánh tay nối dài’ của công tác ngoại giao văn hoá

Lãnh sự danh dự Việt Nam ở nước ngoài: Những ‘cánh tay nối dài’ của công tác ngoại giao văn hoá

Baoquocte.vn. Vụ trưởng Vụ NGVH-UNESCO Mai Phan Dũng đề cao vai trò của các Lãnh sự danh dự Việt Nam ở nước ngoài đối với công tác ngoại giao văn hoá.
Đối ngoại nhân dân - điểm sáng trong quan hệ Việt Nam-Đức

Đối ngoại nhân dân - điểm sáng trong quan hệ Việt Nam-Đức

Baoquocte.vn. Tổng kết quan hệ Việt Nam-Đức, sẽ là thiếu sót nếu không nhắc đến quan hệ hữu nghị truyền thống giữa nhân dân hai nước.
Phiên bản di động