ĐBQH. Bùi Hoài Sơn: Hiệp định Geneva - sức mạnh mềm trong đối ngoại Việt Nam

ĐBQH. Bùi Hoài Sơn
Ủy viên thường trực Ủy ban văn hóa, giáo dục của Quốc hội
Việc đàm phán và ký kết Hiệp định Geneva 70 năm trước có ý nghĩa rất lớn đối với cách mạng Việt Nam, để lại nhiều bài học kinh nghiệm còn nguyên giá trị cho trường phái đối ngoại và ngoại giao của Việt Nam.
Theo dõi Baoquocte.vn trên
ĐBQH. Bùi Hoài Sơn: Hiệp định Geneva
ĐBQH. Bùi Hoài Sơn khẳng định, Hiệp định Geneva để lại nhiều bài học quý giá trong đường lối đối ngoại và ngoại giao Việt Nam. (Nguồn: Quốc hội)

Nhiều bài học kinh nghiệm còn nguyên giá trị

Hiệp định Geneva có ý nghĩa rất lớn đối với phong trào cách mạng của Việt Nam cũng như thế giới, để lại nhiều bài học kinh nghiệm còn nguyên giá trị đến ngày hôm nay trong trường phái đối ngoại của Việt Nam. Đất nước ta đã kế thừa và phát triển những giá trị từ quá trình đàm phán, ký kết và thực thi Hiệp định Geneva để áp dụng vào công tác đối ngoại hiện nay, thể hiện sự nhất quán và sáng tạo trong chính sách ngoại giao.

Đầu tiên, đó là sự kế thừa và phát triển tinh thần dân tộc, tất cả vì hòa bình, độc lập, tự do, hạnh phúc cho dân tộc. Hiệp định Geneva đặt nền tảng cho chính sách ngoại giao của Việt Nam, nhấn mạnh vào việc độc lập, tự chủ và xây dựng hòa bình. Việt Nam tiếp tục phát triển và vận dụng các nguyên tắc này trong các quan hệ quốc tế hiện nay, đặc biệt trong việc thúc đẩy hòa bình, hợp tác và phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của đất nước.

Thứ hai, nguyên tắc tôn trọng luật pháp quốc tế. Việt Nam đã cam kết tuân thủ các điều khoản của Hiệp định Geneva, điều này thể hiện cam kết của nước ta trong việc tuân thủ luật pháp quốc tế. Trong quan hệ đối ngoại hiện nay, Việt Nam tiếp tục thể hiện sự tôn trọng và chấp hành các nguyên tắc và luật pháp quốc tế. Như Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính từng phát biểu: “Đường lối đối ngoại của Việt Nam là không chọn bên, mà chọn công lý và lẽ phải”.

Thứ ba, khả năng thích ứng và sáng tạo. Việt Nam đã học được nhiều từ quá trình đàm phán Geneva, trong đó cả hai bên phải thể hiện khả năng thích ứng và sáng tạo để đạt được thỏa thuận. Việt Nam tiếp tục áp dụng khả năng này vào công tác đối ngoại hiện nay, đặc biệt trong việc tìm kiếm giải pháp cho các vấn đề phức tạp trong khu vực và trên thế giới.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định, hơn 90 năm qua, Việt Nam đã xây dựng nên một trường phái đối ngoại và ngoại giao rất đặc sắc và độc đáo của thời đại Hồ Chí Minh, mang đậm bản sắc “cây tre Việt Nam”. “Gốc vững, thân chắc, cành uyển chuyển”, thấm đượm tâm hồn, cốt cách và khí phách của dân tộc Việt Nam.

Ở đó, thấm đẫm cốt cách và khí phách của dân tộc Việt Nam, mềm mại, khôn khéo, nhưng rất kiên cường, quyết liệt; linh hoạt, sáng tạo nhưng rất bản lĩnh, kiên định, can trường trước mọi thử thách, khó khăn vì độc lập dân tộc, vì tự do, hạnh phúc của nhân dân. Đoàn kết, nhân ái, nhưng kiên quyết, kiên trì bảo vệ lợi ích quốc gia - dân tộc. Biết nhu, biết cương; biết thời, biết thế; biết mình, biết người; biết tiến, biết thoái, “tùy cơ ứng biến”, “lạt mềm buộc chặt”...

Thứ tư, xây dựng mối quan hệ đối tác đa phương. Việt Nam đã học được giá trị của việc xây dựng mối quan hệ đối tác trong quá trình đàm phán Geneva. Hiện nay, nước ta đã phát triển một mạng lưới quan hệ đối tác đa phương với nhiều quốc gia và tổ chức quốc tế, là một trong số ít các quốc gia có nhiều hiệp định thương mại tự do nhất trên thế giới. Từ đó, đẩy mạnh hợp tác và phát triển toàn diện, tạo điều kiện thuận lợi cho đất nước phát triển bền vững.

ĐBQH. Bùi Hoài Sơn: Hiệp định Geneva
Hội nghị Geneva 1954 là một “trận đánh” lớn đầu tiên trên vũ đài quốc tế của nền ngoại giao Cách mạng Việt Nam. (Ảnh: QT)

Nhìn lại lịch sử, con đường đi đến độc lập, tự do của dân tộc ta không phải là con đường thẳng tắp mà phải trải qua những chặng đường, khúc quanh lịch sử. Việc vận dụng các bài học từ lịch sử, con đường đi đến độc lập, tự do của dân tộc Việt Nam vào công cuộc đổi mới toàn diện hiện nay là cực kỳ quan trọng để thúc đẩy sự phát triển bền vững đất nước.

Bài học đó là việc cần thiết phải hiểu rõ và tôn trọng lịch sử của dân tộc, là cơ sở thiết yếu để rút ra bài học và áp dụng vào quá trình phát triển hiện nay. Các bài học từ những chặng đường, khúc quanh lịch sử như sự kiên trì, đoàn kết và tinh thần tự lập, tự cường, đề cao tinh thần yêu nước và dân tộc, có thể được vận dụng vào công cuộc đổi mới toàn diện để thúc đẩy sự phát triển bền vững và ổn định của đất nước.

Ngày nay, chúng ta có nhiều cơ hội nhưng cũng đang đối mặt với không ít khó khăn, thách thức. Bài học kinh nghiệm từ việc ứng phó với những thách thức và khó khăn trong lịch sử đã truyền cảm hứng cho chúng ta về nhu cầu luôn đổi mới và sáng tạo. Do vậy, cần tiếp tục khuyến khích tinh thần sáng tạo và đổi mới trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, kinh tế để thúc đẩy sự phát triển cũng như cải thiện chất lượng cuộc sống của người dân.

Tinh thần đoàn kết và thống nhất đã đóng vai trò quan trọng trong việc vượt qua những thách thức trong lịch sử. Việc xây dựng và duy trì tinh thần đoàn kết và thống nhất trong xã hội là yếu tố quan trọng để đảm bảo sự thành công của công cuộc đổi mới toàn diện. Đặc biệt trong bối cảnh hiện nay, thế giới có nhiều biến động khôn lường và công cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực được đẩy mạnh, thì việc đoàn kết, thống nhất, quy tụ xung quanh những giá trị, mục đích cao đẹp của cách mạng Việt Nam càng cần được đặt vào vị trí trung tâm.

Bên cạnh đó, bài học từ lịch sử cũng nhấn mạnh về tầm quan trọng của việc bảo vệ chủ quyền quốc gia. Việc bảo vệ chủ quyền quốc gia là điều kiện tiên quyết để đảm bảo sự phát triển và ổn định của đất nước. Không chỉ bảo vệ chủ quyền quốc gia về lãnh thổ, lãnh hải, mà còn trên nhiều lĩnh vực khác nhau như chủ quyền quốc gia trong kinh tế, văn hóa, trên không gian mạng... cũng vô cùng cần thiết để chúng ta có sự độc lập, tự do, hạnh phúc thực sự.

Sức mạnh mềm trong đối ngoại

Tầm quan trọng của sức mạnh mềm của đối ngoại của Việt Nam từ Hiệp định Geneva đến từ việc tạo dựng uy tín và lòng tin đối với cộng đồng quốc tế. Sức mạnh mềm này giúp chúng ta xây dựng uy tín và lòng tin từ cộng đồng quốc tế thông qua việc thể hiện tinh thần hòa bình, hợp tác và tôn trọng luật pháp quốc tế trong quá trình đàm phán và thực thi các hiệp định như Geneva. Từ đó, làm tăng cường sự tin cậy và tác động tích cực trong quan hệ với các đối tác quốc tế của Việt Nam.

Bên cạnh đó, chúng ta cũng chứng minh với thế giới về hiệu quả của việc giải quyết mâu thuẫn bằng đàm phán. Cách thể hiện sức mạnh mềm này giúp Việt Nam thúc đẩy việc giải quyết mâu thuẫn và xung đột trên toàn thế giới thông qua đàm phán hòa bình. Việc này thể hiện sự linh hoạt và khả năng thích ứng của nước ta trong việc tìm kiếm giải pháp hòa bình và bền vững cho các vấn đề quốc tế.

Cuối cùng, tôi cho rằng, xây dựng quan hệ đối tác đa phương để hình thành nên sức mạnh mềm, giúp đất nước ta xây dựng và duy trì mối quan hệ đối tác đa phương với nhiều quốc gia và tổ chức quốc tế. Bên cạnh đó, thể hiện tinh thần hợp tác, trao đổi và chia sẻ trong các lĩnh vực như kinh tế, văn hóa, giáo dục, tạo thuận lợi để ngoại giao chia sẻ những câu chuyện hấp dẫn về Việt Nam.

Hơn thế, thể hiện tốt hình ảnh đất nước, con người Việt Nam, truyền bá tốt tiếng nói Việt Nam. Cung cấp trí tuệ Việt Nam và phương án Việt Nam cho toàn thế giới, nhờ đó thúc đẩy hòa bình và ổn định khu vực và trên trường quốc tế, cũng như tạo vị thế mới của Việt Nam trên trường quốc tế.

Chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu

Chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu

Ngày 7/5/1954 đã đi vào lịch sử của dân tộc Việt Nam và thế giới với chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu, ...

Hiệp định Geneva: thắng lợi to lớn của cách mạng Việt Nam và những bài học còn vẹn nguyên giá trị

Hiệp định Geneva: thắng lợi to lớn của cách mạng Việt Nam và những bài học còn vẹn nguyên giá trị

Cách đây 68 năm, ngày 20/7/1954, Hiệp định Geneva về chấm dứt chiến sự và lập lại hòa bình ở Đông Dương đã được ký ...

Ngoại giao hoà mục, hòa hiếu trong dựng nước và giữ nước  (kỳ 1)

Ngoại giao hoà mục, hòa hiếu trong dựng nước và giữ nước (kỳ 1)

Hòa mục, hòa hiếu luôn là một bản sắc xuyên suốt trong các hoạt động đối ngoại của Việt Nam từ thời đại phong kiến ...

70 năm Hiệp định Geneva: Nghệ thuật chiến thắng từng bước

70 năm Hiệp định Geneva: Nghệ thuật chiến thắng từng bước

Hội nghị Geneva 1954 về Đông Dương khẳng định đường lối đấu tranh cách mạng của Đảng, biết dừng, biết tiến và tiến vững chắc ...

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn: Hiệp định Geneva là cuốn cẩm nang quý báu về trường phái đối ngoại và ngoại giao Việt Nam

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn: Hiệp định Geneva là cuốn cẩm nang quý báu về trường phái đối ngoại và ngoại giao Việt Nam

"...Hiệp định Geneva là một cuốn cẩm nang quý báu về trường phái đối ngoại và ngoại giao Việt Nam, đã được Đảng ta kế ...

Bài viết cùng chủ đề

70 năm Geneva - Những bài học lịch sử

Đọc thêm

Hàn Quốc tiết lộ Nga đang hỗ trợ đắc lực Triều Tiên phóng vệ tinh do thám

Hàn Quốc tiết lộ Nga đang hỗ trợ đắc lực Triều Tiên phóng vệ tinh do thám

Một quan chức quốc phòng cấp cao của Hàn Quốc ngày 26/5 tiết lộ nhiều chuyên gia Nga đã đến Triều Tiên để hỗ trợ nước này phóng vệ tinh ...
Đề xuất mới về vượt xe và nhường đường cho xe xin vượt

Đề xuất mới về vượt xe và nhường đường cho xe xin vượt

Bộ Công an đang Dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ trong đó có đề xuất vấn đề vượt xe và nhường đường cho xe xin ...
VinFast thông báo triệu hồi 2.097 ô tô điện, để làm gì?

VinFast thông báo triệu hồi 2.097 ô tô điện, để làm gì?

VinFast triệu hồi để kiểm tra và thay thế linh kiện miễn phí cho 2.097 ô tô điện thuộc dòng xe VF e34, VF 5 Plus, VF 6 Plus, VF ...
Những phường nào của Hà Nội sẽ triển khai thí điểm phân loại rác?

Những phường nào của Hà Nội sẽ triển khai thí điểm phân loại rác?

Từ tháng 6/2024, Hà Nội triển khai thí điểm phân loại rác thành 4 nhóm tại 23 phường.
Chương Tử Di rạng rỡ trên thảm đỏ LHP Cannes 2024, 'chiếm sóng' mạng xã hội Trung Quốc

Chương Tử Di rạng rỡ trên thảm đỏ LHP Cannes 2024, 'chiếm sóng' mạng xã hội Trung Quốc

Sự xuất hiện của Chương Tử Di tại LHP Cannes 2024 (Pháp) đánh dấu sự trở lại của cô sau khi công khai ly hôn vào năm ngoái.
Triệu hồi hơn 2.000 siêu xe Lamborghini Urus để khắc phục lỗi

Triệu hồi hơn 2.000 siêu xe Lamborghini Urus để khắc phục lỗi

Hãng xe Italy vừa thông báo triệu hồi hơn 2.000 chiếc Lamborghini Urus do bị lỗi chốt khóa, có thể khiến nắp ca-pô dựng ngược và bay khỏi xe khi ...
Vết thương tâm lý khó lành ở New Caledonia

Vết thương tâm lý khó lành ở New Caledonia

Chủ nghĩa thực dân đã bị thủ tiêu từ lâu nhưng dấu ấn của nó thì khó có thể xóa hết. Những gì đang diễn ra ở New Caledonia là câu chuyện mới nhất.
Động thái mới, chuyến công du đầu tiên của Tổng thống Putin và quan hệ Nga-Trung dưới góc nhìn quốc tế

Động thái mới, chuyến công du đầu tiên của Tổng thống Putin và quan hệ Nga-Trung dưới góc nhìn quốc tế

Giai đoạn mới, bối cảnh mới, tất yếu Nga phải điều chỉnh. Xứ bạch dương có động thái, bước đi đầu tiên nào, để thực hiện mục tiêu quốc gia?
Quan hệ Trung-Hàn: Tạo dựng lòng tin

Quan hệ Trung-Hàn: Tạo dựng lòng tin

Chuyến thăm Trung Quốc của Ngoại trưởng Cho Tae Yul đã đạt được mục tiêu quan trọng nhất là làm rõ định hướng tương lai về mối quan hệ Trung-Hàn.
Động thái mới liên quan đến vấn đề Palestine, thông điệp và tương lai khó đoán định

Động thái mới liên quan đến vấn đề Palestine, thông điệp và tương lai khó đoán định

Liên hợp quốc kết nạp Palestine tạo ra lực đẩy cho đối thoại, đàm phán... Giải pháp hai nhà nước có tia hy vọng nào không?
Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-châu Phi lần thứ 16: Giữ tầm ảnh hưởng

Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-châu Phi lần thứ 16: Giữ tầm ảnh hưởng

Không phải ngẫu nhiên mà Hội nghị thượng đỉnh kinh doanh Mỹ-châu Phi lần thứ 16 đang diễn ra tại Dallas, Texas, lại được dư luận Mỹ đặc biệt quan tâm.
Điều ẩn sau khủng hoảng ở Trung Đông và xung đột Israel-Iran

Điều ẩn sau khủng hoảng ở Trung Đông và xung đột Israel-Iran

Trung Đông chồng chất mâu thuẫn, kéo dài từ lịch sử đến đương đại, hiện vẫn chưa thấy lối thoát. Tình hình ngày càng khó kiểm soát.
Châu Á đang già đi và 'phép màu kinh tế' sẽ sớm kết thúc?

Châu Á đang già đi và 'phép màu kinh tế' sẽ sớm kết thúc?

Châu Á cần coi người già là tài sản phải được nuôi dưỡng thông qua quản lý nguồn nhân lực tốt hơn.
Tìm lời giải cho 'bài toán' quản trị AI ở Đông Nam Á một cách công bằng và bền vững

Tìm lời giải cho 'bài toán' quản trị AI ở Đông Nam Á một cách công bằng và bền vững

Thúc đẩy quản trị trí tuệ nhân tạo (AI), Đông Nam Á cần bảo đảm cho các quốc gia trong khu vực cùng hưởng lợi ích kinh tế từ AI bình đẳng.
Hội nghị thượng đỉnh 3 bên: Trung Quốc hạ 'cái tôi', Nhật-Hàn tính thêm một bước lùi, lợi ích chung nào là tối thượng?

Hội nghị thượng đỉnh 3 bên: Trung Quốc hạ 'cái tôi', Nhật-Hàn tính thêm một bước lùi, lợi ích chung nào là tối thượng?

Trung Quốc hay Nhật Bản và Hàn Quốc đều có những nước cờ quan trọng khi khởi động lại thượng định 3 bên tới đây.
Bầu cử Mỹ 2024: Chờ đợi màn 'khẩu chiến' kịch tính đầu tiên giữa ông Trump với Tổng thống Biden

Bầu cử Mỹ 2024: Chờ đợi màn 'khẩu chiến' kịch tính đầu tiên giữa ông Trump với Tổng thống Biden

Cuộc tranh luận trực tiếp sớm giữa cựu Tổng thống Donald Trump và Tổng thống Joe Biden trong cuộc bầu cử Mỹ 2024 hứa hẹn đầy kịch tính.
Tổng thống Iran Raisi tử nạn: Nhiều câu hỏi còn bỏ ngỏ, 'hỗn hợp dễ cháy' có thể bị kích hoạt, gây thêm rối ren ở Trung Đông

Tổng thống Iran Raisi tử nạn: Nhiều câu hỏi còn bỏ ngỏ, 'hỗn hợp dễ cháy' có thể bị kích hoạt, gây thêm rối ren ở Trung Đông

Vẫn còn một số câu hỏi bỏ ngõ sau sự ra đi đột ngột của Tổng thống Iran Raisi. Trung Đông, cũng vì vậy, đang đứng trước nhiều thách thức.
Trung Quốc nỗ lực giải cứu thị trường bất động sản: Liệu có khả thi?

Trung Quốc nỗ lực giải cứu thị trường bất động sản: Liệu có khả thi?

Viết trên tờ SCMP, tác giả Frank Chen đã đặt câu hỏi liệu nhiều chính sách nhằm thúc đẩy doanh số bán hàng có ngăn chặn được làn sóng suy thoái trên thị trường bất ...
Phiên bản di động