75 NĂM NGOẠI GIAO VIỆT NAM

Ngoại giao kinh tế - Một trụ cột của nền ngoại giao toàn diện hiện đại

Nguyễn Văn Thảo
Theo dõi TGVN trên
Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao, Vụ trưởng Vụ Tổng hợp Kinh tế
TGVN. Ngoại giao Việt Nam 75 năm qua luôn coi kinh tế đối ngoại và sau này là ngoại giao kinh tế như một trọng tâm công tác của toàn Ngành.
TIN LIÊN QUAN
Ngành Ngoại giao - Nâng cao hiệu quả công tác ngoại giao kinh tế
Đổi mới cách nghĩ, cách làm Ngoại giao kinh tế
Ngoại giao kinh tế - Một trụ cột của nền ngoại giao toàn diện hiện đại
Trợ lý Bộ trưởng, Vụ trưởng Vụ Tổng hợp Kinh tế, Bộ Ngoại giao Nguyễn Văn Thảo báo cáo với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc về công tác chuẩn bị tổ chức Hội nghị WEF ASEAN tại Hà Nội, tháng 9/2018.

Ngay từ buổi đầu lập quốc, kinh tế đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh xem là một trụ cột trong chính sách đối ngoại của Việt Nam. Trong Lời kêu gọi gửi Liên hợp quốc năm 1946, Người khẳng định “Việt Nam dành sự thuận lợi cho đầu tư của các nhà tư bản, nhà kỹ thuật nước ngoài”, “sẵn sàng mở rộng các cảng, sân bay và đường sá giao thông cho việc buôn bán và quá cảnh quốc tế” và “tham gia mọi tổ chức hợp tác quốc tế dưới sự lãnh đạo của Liên hợp quốc”.

Thông tin, dự báo - đột phá mở đường…

Kế thừa tư tưởng ấy từ vị Bộ trưởng đầu tiên, ngoại giao Việt Nam 75 năm qua luôn coi kinh tế đối ngoại và sau này là ngoại giao kinh tế như một trọng tâm công tác của toàn Ngành. Từ 2007, với việc ban hành Chỉ thị số 01/2007/CT-NG, ngoại giao kinh tế đã chính thức được xác định là một trong những trụ cột của nền ngoại giao toàn diện Việt Nam hiện đại. Nhất quán với chủ trương xem phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm của cả nước, năm 2010, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã ban hành Chỉ thị 41-CT/TW về “Tăng cường công tác ngoại giao kinh tế trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước,” nhấn mạnh tầm quan trọng của ngoại giao kinh tế trong thời kỳ mới.

Nhìn lại lịch sử Việt Nam từ khi thống nhất và đặc biệt là từ sau Đổi mới đến nay, có thể khẳng định công tác ngoại giao kinh tế, với phương châm “thông tin, dự báo – đột phá mở đường – đồng hành, hỗ trợ – đôn đốc, triển khai,” đã ghi dấu ấn rõ nét, đóng góp vào sự nghiệp phát triển đất nước.

Sau năm 1975, chúng ta vừa phải khắc phục hậu quả nặng nề của chiến tranh, vừa phải đối phó với thù trong, giặc ngoài. Trong bối cảnh đó, ngoại giao đi tiên phong, triển khai chính sách phá bao vây cấm vận, vận động được nhiều sự giúp đỡ quý báu từ cộng đồng quốc tế nhằm khôi phục kinh tế.

Kể từ 1986 đến nay, cùng với sự chuyển mình của đất nước, ngoại giao kinh tế ngày càng phát huy vai trò, không ngừng đổi mới để đồng hành với sự phát triển của đất nước trong suốt hơn ba thập niên qua trên con đường trở thành một nền kinh tế năng động hàng đầu ở châu Á-Thái Bình Dương, lọt vào top 50 nền kinh tế hàng đầu thế giới, với mức tăng trưởng bình quân đạt 6,6% trong giai đoạn 1986-2019.

Đóng góp đầu tiên, quan trọng nhất của ngành ngoại giao trong hơn ba thập niên qua chính là kiến tạo, giữ vững và củng cố môi trường hòa bình, ổn định, thuận lợi phục vụ phát triển. Với việc thiết lập mạng lưới đối tác chiến lược và toàn diện với 30 quốc gia, trong đó có tất cả các nước láng giềng, khu vực và các nước lớn, trở thành thành viên của nhiều cơ chế đa phương quan trọng, ngoại giao đã tạo dựng được nền tảng chính trị đối ngoại không thể lý tưởng hơn cho sự phát triển toàn diện của nền kinh tế.

Ngay từ những ngày đầu đổi mới, một trong những ưu tiên hàng đầu của ngoại giao kinh tế là cùng các bộ, ngành khai thông thị trường xuất nhập khẩu. Từ chỗ bị bao vây cấm vận, Việt Nam đã vươn lên thành một cường quốc về xuất khẩu, đứng thứ 22 thế giới. Kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam năm 2019 đạt mức kỷ lục 514 tỷ USD, gần gấp đôi GDP. Trong thành tựu chung ấy của cả đất nước có những đóng góp nhất định của ngành ngoại giao.

Thu hút đầu tư nước ngoài và viện trợ phát triển cũng là lĩnh vực không thể không nhắc đến đóng góp của ngoại giao kinh tế. Từ khi ban hành Luật đầu tư nước ngoài đầu tiên năm 1988 đến nay, Việt Nam đã thu hút được hơn 350 tỷ USD FDI, duy trì mức đóng góp từ 18 tới 25% trong tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội. Khu vực FDI tạo ra gần 4 triệu việc làm trực tiếp và đóng góp tỉ trọng xấp xỉ 70% trong kim ngạch xuất khẩu. Trong khi đó, quan hệ chính trị đối ngoại tốt đẹp đã giúp Việt Nam trở thành đối tác phát triển ưu tiên hàng đầu của nhiều nhà tài trợ song phương và đa phương. Trong giai đoạn 1993-2018, Việt Nam đã thu hút được 86 tỷ USD vốn ODA và vốn vay ưu đãi, đóng góp quan trọng vào việc phát triển hạ tầng giao thông, môi trường và phát triển đô thị, y tế-giáo dục, xóa đói giảm nghèo của đất nước.

Hội nhập quốc tế cũng là một chủ trương lớn liên tục được ngành ngoại giao tham gia đề xuất, hoàn thiện và không ngừng theo đuổi, triển khai xuyên suốt thời kỳ đổi mới. Có thể nói, nghiên cứu, tham mưu, đề xuất các chủ trương, chính sách về đối ngoại và hội nhập chính là đóng góp nổi bật nhất của ngành ngoại giao kể từ Đại hội Đảng lần thứ VI đến nay, với bước chuyển mạnh mẽ nhất là chủ trương “chủ động, tích cực hội nhập quốc tế” một cách toàn diện của Đại hội XI, trong đó hội nhập kinh tế quốc tế tiếp tục là trọng tâm.

Ở góc độ kinh tế, từ những bước đi đầu tiên nhằm đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại và gia nhập WTO, Việt Nam đã trở thành một thành viên kiên trì theo đuổi tiến trình tự do hóa thương mại nhằm duy trì động lực tăng trưởng cho nền kinh tế. Đến nay, chúng ta đã là thành viên 16 FTA, trong đó có 13 FTA đã có hiệu lực, nhiều FTA thuộc thế hệ mới và có mức độ cam kết rất cao như CPTPP hay EVFTA. Đây chính là những khuôn khổ quan trọng giúp Việt Nam đạt thành tựu to lớn về tăng trưởng kinh tế và xuất nhập khẩu trong suốt thời gian qua.

ngoai giao kinh te tru cot quan trong
Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn (giữa) và các đại biểu tạo lễ trao văn bản thông báo Việt Nam phê chuẩn EVFTA và EVIPA cho Đại sứ EU tại Việt Nam Giorgio Aliberti, ngày 18/6.

Trên bình diện đa phương, việc tổ chức thành công và tham gia tích cực vào các diễn đàn quốc tế, khu vực và tiểu vùng mà ta là thành viên như ASEAN, APEC, ASEM, GMS, ACMECS, CLMV và WEF ASEAN đã góp phần nâng cao đáng kể vị thế đối ngoại, lồng ghép và thúc đẩy hiệu quả nhiều lợi ích kinh tế của đất nước. Vị thế mới này chính là tiền đề để Việt Nam nhiều lần được mời tham dự và đóng góp thực chất vào các cơ chế quản trị kinh tế toàn cầu như G7 và G20.

Những năm qua, công tác thông tin dự báo, tham mưu tư vấn cũng là một thế mạnh đặc thù, ghi nhận nhiều đóng góp của ngành ngoại giao, nhất là trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực biến động nhanh, sâu sắc, khó lường. Những thông tin giá trị do mạng lưới Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài và nhiều đơn vị trong Bộ cung cấp không chỉ phục vụ đắc lực cho Đảng trong việc xây dựng chủ trương, chính sách về đối ngoại và hội nhập, cho Chính phủ trong điều hành kinh tế xã hội, mà còn hỗ trợ hiệu quả địa phương, doanh nghiệp.

Riêng với địa phương, doanh nghiệp, hỗ trợ của ngành ngoại giao không dừng ở cung cấp thông tin. Địa phương và doanh nghiệp ngày càng được xem là trọng tâm và đối tượng phục vụ của công tác ngoại giao kinh tế. Thời gian qua, Bộ Ngoại giao cũng như các Cơ quan đại diện đã thường xuyên tham gia hỗ trợ địa phương thu hút đầu tư, quảng bá du lịch, xuất khẩu lao động; liên tục đồng hành, góp phần giải quyết vướng mắc và bảo vệ lợi ích của doanh nghiệp Việt Nam trên thị trường quốc tế.

Đổi mới cách làm, nâng cao hiệu quả

Bước sang thập niên thứ ba của thế kỷ XXI, đất nước ta cũng đang bước vào giai đoạn phát triển mới, đòi hỏi mô hình mới và những động lực mới cho tăng trưởng kinh tế. Cục diện thế giới với những biến động mạnh mẽ và chưa có tiền lệ như chiến tranh thương mại Mỹ-Trung và đặc biệt là đại dịch Covid-19 càng đặt ra yêu cầu phải đổi mới cách làm và nâng cao hiệu quả công tác ngoại giao kinh tế để đáp ứng với những nhiệm vụ cấp bách của giai đoạn tới.

Tham mưu chính sách sẽ tiếp tục là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu của ngoại giao kinh tế. Ngoại giao cần bám sát nhu cầu phát triển đất nước để có đóng góp giá trị cho tiến trình hoạch định chính sách của Đảng và Nhà nước, nhất là Chiến lược phát triển kinh tế xã hội 2021-2030.

Đồng thời cần tranh thủ tối đa quan hệ với những đối tác chiến lược, toàn diện, các bạn bè truyền thống, các thị trường mới nổi, tiềm năng để nắm bắt những xu hướng phát triển mới của kinh tế toàn cầu, thu hút vốn và công nghệ cao, mở rộng thị trường và đẩy mạnh xuất khẩu.

Mặt khác, cần chủ động dẫn dắt, tham gia định hình luật chơi tại các cơ chế hợp tác kinh tế đa phương như WTO, APEC, ASEAN, ASEM và hợp tác tiểu vùng Mekong để có thể lồng ghép và thúc đẩy các lợi ích phát triển của Việt Nam. Ngoại giao cũng cần đẩy mạnh vận động chính trị đối ngoại để đẩy nhanh tiến trình đàm phán, ký kết và phê chuẩn các hiệp định thương mại tự do, nhằm chiếm lĩnh vị trí thuận lợi nhất cho Việt Nam trong các chuỗi cung ứng và giá trị toàn cầu.

Sau cùng, cần nâng cao hiệu quả phối hợp, hỗ trợ các bộ ngành, địa phương và doanh nghiệp hội nhập kinh tế quốc tế. Phát huy tối đa vai trò tư vấn, hỗ trợ và kết nối trên cơ sở bám sát nhu cầu của địa phương và doanh nghiệp, cảnh báo sớm và chính xác về những rủi ro từ bên ngoài, bảo vệ tốt lợi ích quốc gia, quyền lợi của doanh nghiệp, công dân trong các tranh chấp thương mại, đầu tư quốc tế.

Hội nghị Tổng kết công tác Ngoại giao Kinh tế năm 2019  và phương hướng năm 2020

Hội nghị Tổng kết công tác Ngoại giao Kinh tế năm 2019 và phương hướng năm 2020

TGVN. Ngày 31/12, Ban chỉ đạo Ngoại giao kinh tế đã họp tổng kết công tác Ngoại giao kinh tế năm 2019 và đề xuất ...

Bộ Ngoại giao đẩy mạnh hỗ trợ địa phương hội nhập và phát triển bền vững trong kỷ nguyên số

Bộ Ngoại giao đẩy mạnh hỗ trợ địa phương hội nhập và phát triển bền vững trong kỷ nguyên số

TGVN. Ngày 24/7, tại TP. Huế, Bộ Ngoại giao phối hợp với UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức Hội nghị khu vực Bắc Trung ...

Ngoại giao thời 4.0 dưới góc nhìn IT

Ngoại giao thời 4.0 dưới góc nhìn IT

Vốn là dân kỹ thuật, bôn ba hải ngoại làm IT cho “Tây” hơn 20 năm trời nhưng tôi lại rất quan tâm đến ngoại ...

Có thể bạn quan tâm

Bài viết cùng chủ đề

75 năm Ngoại giao Việt Nam

Đọc thêm

Hoạt động ASEAN đầu tiên do Brunei chủ trì, trù bị cho Hội nghị hẹp Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN

Hoạt động ASEAN đầu tiên do Brunei chủ trì, trù bị cho Hội nghị hẹp Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN

Ngày 19/1, Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng đã dẫn đầu đoàn Việt Nam dự Hội nghị Quan chức cấp cao ASEAN (SOM ASEAN) trực tuyến. Đây là hoạt ...
Australia tài trợ nhóm nghiên cứu người Việt phát triển pin Mặt trời thế hệ mới

Australia tài trợ nhóm nghiên cứu người Việt phát triển pin Mặt trời thế hệ mới

Australia vừa cấp khoản tài trợ trị giá 1 triệu AUD cho dự án phát triển pin Mặt Trời thế hệ mới của nhóm nghiên cứu của Tiến sĩ Nguyễn ...
Nam Marboro và niềm vui tao nhã với hoa lan rừng

Nam Marboro và niềm vui tao nhã với hoa lan rừng

Nam Marboro đã sưu tầm, nhân giống hàng nghìn giò lan vừa đáp ứng sở thích, vừa tạo thêm nguồn thu cho gia đình.
Bất chấp Covid-19, thị trường chứng khoán Trung Quốc tiếp đà 'khởi sắc'

Bất chấp Covid-19, thị trường chứng khoán Trung Quốc tiếp đà 'khởi sắc'

Thị trường chứng khoán Trung Quốc đang có một khởi đầu tốt nhất trong 13 năm qua khi chỉ số CSI 300 tăng 7,4% trong tháng 1/2021.
Ấn Độ dự định mua nhiều chiến đấu cơ MiG-29 và Su-30MKI của Nga

Ấn Độ dự định mua nhiều chiến đấu cơ MiG-29 và Su-30MKI của Nga

Ấn Độ có kế hoạch mua 21 chiến đấu cơ hạng nhẹ MiG-29 và 12 chiến đấu cơ Su-30MKI của Nga, tờ Times of India đưa tin dẫn nguồn từ ...
Cập nhật Covid-19 ngày 19/1: Thế giới sát mốc 96 triệu ca mắc, hủy tổ chức lễ kỷ niệm sinh nhật Nhật hoàng, dịch vẫn nghiêm trọng ở Bắc Kinh

Cập nhật Covid-19 ngày 19/1: Thế giới sát mốc 96 triệu ca mắc, hủy tổ chức lễ kỷ niệm sinh nhật Nhật hoàng, dịch vẫn nghiêm trọng ở Bắc Kinh

Tính đến nay, thế giới có hơn 95,97 triệu ca nhiễm Covid-19, hơn 2,04 triệu ca tử vong và hơn 68,59 triệu bệnh nhân bình phục.
Vụ Nga bắt giữ ông Navalny: Ba Lan tìm cách thúc đẩy cuộc họp tại Liên hợp quốc, các nước EU tiếp tục lên tiếng

Vụ Nga bắt giữ ông Navalny: Ba Lan tìm cách thúc đẩy cuộc họp tại Liên hợp quốc, các nước EU tiếp tục lên tiếng

Ba Lan tìm cách để thúc đẩy một cuộc tranh luận khẩn cấp của Hội đồng Nhân quyền LHQ liên quan vụ Nga bắt giữ ông Navalny.
Đọc sách gì Tết Tân Sửu năm nay?

Đọc sách gì Tết Tân Sửu năm nay?

Đọc sách ngày Xuân vốn là nét đẹp truyền thống của người Việt nhưng đã bị mai một theo thời gian và các nhà xuất bản đang nỗ lực phục ...
WB: Việt Nam là một trong những nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất thế giới

WB: Việt Nam là một trong những nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất thế giới

Tốc độ tăng trưởng năm 2020 đạt 2,9%, đưa Việt Nam trở thành một trong những nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất thế giới.
Ngắm thác mây bồng bềnh, cảnh tượng hiếm gặp ở 'thiên đường check-in' Tà Xùa

Ngắm thác mây bồng bềnh, cảnh tượng hiếm gặp ở 'thiên đường check-in' Tà Xùa

Săn mây Tà Xùa là hoạt động yêu thích của các tín đồ du lịch. Tuy nhiên, không phải ai cũng may mắn gặp được thác mây uốn lượn qua ...
Hoạt động ASEAN đầu tiên do Brunei chủ trì, trù bị cho Hội nghị hẹp Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN

Hoạt động ASEAN đầu tiên do Brunei chủ trì, trù bị cho Hội nghị hẹp Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN

Ngày 19/1, Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng đã dẫn đầu đoàn Việt Nam dự Hội nghị Quan chức cấp cao ASEAN (SOM ASEAN) trực tuyến. Đây là hoạt động ASEAN đầu tiên trong ...
Việt Nam ủng hộ thúc đẩy hợp tác giữa Liên hợp quốc và Liên đoàn Arab

Việt Nam ủng hộ thúc đẩy hợp tác giữa Liên hợp quốc và Liên đoàn Arab

Đại sứ Phạm Hải Anh khẳng định Việt Nam ủng hộ việc thúc đẩy hợp tác giữa Liên hợp quốc với các tổ chức khu vực, trong đó có Liên đoàn Arab...
Lễ khai mạc đợt khảo sát chính thức đánh giá ngoài 5 Chương trình  đào tạo tại Học viện Ngoại giao

Lễ khai mạc đợt khảo sát chính thức đánh giá ngoài 5 Chương trình đào tạo tại Học viện Ngoại giao

Chiều 18/1, Học viện Ngoại giao tổ chức Lễ khai mạc đợt khảo sát chính thức đánh giá ngoài đối với 5 Chương trình đào tạo tại Học viện Ngoại giao.
Việt Nam-Trung Quốc: Kế thừa truyền thống, hướng tới tương lai

Việt Nam-Trung Quốc: Kế thừa truyền thống, hướng tới tương lai

Ngày 18/1/1950, Trung Quốc thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam, mở ra trang sử mới cho mối quan hệ láng giềng hữu nghị Việt Nam-Trung Quốc.
Tổng Thư ký Dato Lim Jock Hoi đề cao vai trò lãnh đạo và sự kiên trì của Việt Nam dẫn dắt ASEAN

Tổng Thư ký Dato Lim Jock Hoi đề cao vai trò lãnh đạo và sự kiên trì của Việt Nam dẫn dắt ASEAN

Tổng Thư ký ASEAN Dato Lim Jock Hoi chúc mừng Việt Nam đã đảm nhiệm thành công vai trò Chủ tịch ASEAN trong năm 2020.
Bác sĩ Pháp đánh giá cao hiệu quả công tác phòng chống dịch Covid-19 của Việt Nam

Bác sĩ Pháp đánh giá cao hiệu quả công tác phòng chống dịch Covid-19 của Việt Nam

Bác sĩ Thomas Mourez của Đại sứ quán Pháp, đánh giá cao tính hiệu quả trong công tác phòng chống Covid-19 của Việt Nam.
Đại sứ quán Việt Nam tại Iran thăm lãnh sự 2 công dân Việt Nam trên tàu Hàn Quốc bị Iran bắt giữ

Đại sứ quán Việt Nam tại Iran thăm lãnh sự 2 công dân Việt Nam trên tàu Hàn Quốc bị Iran bắt giữ

Đại sứ quán Việt Nam tại Iran đã thăm lãnh sự 2 công dân Việt Nam trên tàu Hàn Quốc bị Iran bắt giữ. Hiện 2 người sức khỏe ổn định.
Bộ Ngoại giao thông tin về việc đưa công dân về nước trước Tết Tân Sửu

Bộ Ngoại giao thông tin về việc đưa công dân về nước trước Tết Tân Sửu

Theo Người phát ngôn, việc đưa công dân về nước phải phù hợp với tình hình dịch bệnh diễn ra trên thế giới, ở trong nước và năng lực cách ly trong nước.
Bộ Ngoại giao sẵn sàng bảo hộ công dân Việt trên tàu Hàn Quốc ở Iran

Bộ Ngoại giao sẵn sàng bảo hộ công dân Việt trên tàu Hàn Quốc ở Iran

Bộ Ngoại giao và các cơ quan đại diện đang theo sát tình hình người Việt tại Myanmar, Iran và Hàn Quốc, sẵn sàng bảo hộ công dân khi cần thiết.
Đại sứ quán Việt Nam tại Lào mở link đăng ký cho công dân có nguyện vọng về nước dịp Tết

Đại sứ quán Việt Nam tại Lào mở link đăng ký cho công dân có nguyện vọng về nước dịp Tết

Đại sứ quán Việt Nam tại Lào ra thông báo hướng dẫn công dân Việt Nam tiếp tục đăng ký xuất cảnh Lào về nước trong dịp Tết Nguyên đán.
Đưa gần 280 công dân Việt Nam từ hơn 30 quốc gia ở châu Âu, châu Phi và Nam Mỹ về nước

Đưa gần 280 công dân Việt Nam từ hơn 30 quốc gia ở châu Âu, châu Phi và Nam Mỹ về nước

Các cơ quan chức năng phối hợp tổ chức chuyến bay đưa gần 280 công dân Việt Nam từ hơn 30 quốc gia ở châu Âu, châu Phi và Nam Mỹ về nước.
Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan khuyến cáo công dân không về nước bằng đường bộ

Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan khuyến cáo công dân không về nước bằng đường bộ

Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan khuyến cáo công dân chủ động thực hiện các biện pháp phòng ngừa để bảo vệ sức khỏe cho bản thân và cộng đồng.
Trong bữa tiệc, bạn đã biết cách dùng nước hoa quả?

Trong bữa tiệc, bạn đã biết cách dùng nước hoa quả?

Ngoài rượu, trà, cafe, nước khoáng... tại các bữa tiệc, người ta còn sử dụng nước hoa quả như chanh, cam, dứa, xoài, dừa...
Những món ăn gì không nên dùng trong tiệc chiêu đãi?

Những món ăn gì không nên dùng trong tiệc chiêu đãi?

Trong tiệc chiêu đãi, cần chú ý không nên đưa một số món ăn vào thực đơn, nhất là trong chiêu đãi khách châu Âu.
Bạn đã biết về 7 loại thư tín ngoại giao thường dùng? (Phần 2)

Bạn đã biết về 7 loại thư tín ngoại giao thường dùng? (Phần 2)

Tiếp tục chuyên mục Thường thức Ngoại giao kỳ trước, TG&VN giới thiệu 3 loại thư tín ngoại giao thường dùng.
Bạn đã biết về 7 loại thư tín ngoại giao thường dùng? (Phần 1)

Bạn đã biết về 7 loại thư tín ngoại giao thường dùng? (Phần 1)

Bảy loại thư tín ngoại giao thường dùng trong giao dịch giữa các Cơ quan đại diện với Bộ Ngoại giao hay một cơ quan chính quyền nước sở tại là những loại nào?
Sự giống và khác nhau về hình thức thư tín ngoại giao giữa các quốc gia?

Sự giống và khác nhau về hình thức thư tín ngoại giao giữa các quốc gia?

TGVN. Thư tín ngoại giao có một số nguyên tắc chung do tập quán quốc tế quy định và được tôn trọng trong hoạt động ngoại giao.
Những lưu ý về xưng hô trong hoạt động giao tiếp đối ngoại

Những lưu ý về xưng hô trong hoạt động giao tiếp đối ngoại

Việc gọi tên một người tưởng chừng đơn giản, nhưng trong thực tế giao tiếp đối ngoại lại là một việc đòi hỏi rất cẩn trọng.
‘Chất’ của cán bộ nữ ngoại giao hiện đại

‘Chất’ của cán bộ nữ ngoại giao hiện đại

Bài toán đang đặt ra với các cán bộ nữ ngoại giao hiện đại là cần có phong thái làm sao để vừa phù hợp với chuyên môn nhưng vẫn 'chất'.
'Mr. No' đã trở thành huyền thoại ngoại giao thế giới như thế nào?

'Mr. No' đã trở thành huyền thoại ngoại giao thế giới như thế nào?

Andrei Andreyevich Gromyko - một chính trị gia và nhà ngoại giao Liên Xô, từng giữ chức Bộ trưởng Ngoại giao và Chủ tịch Đoàn chủ tịch Xô viết Tối cao Liên Xô
Indonesia-Việt Nam: Quan hệ Đối tác chiến lược có nền tảng vững chắc với triển vọng xán lạn

Indonesia-Việt Nam: Quan hệ Đối tác chiến lược có nền tảng vững chắc với triển vọng xán lạn

Bước sang tuổi 65, quan hệ ngoại giao giữa Indonesia-Việt Nam đang đi đúng hướng.
Việt Nam-Indonesia: Tình hữu nghị ‘muôn thu vững bền’

Việt Nam-Indonesia: Tình hữu nghị ‘muôn thu vững bền’

Việt Nam-Indonesia thiết lập quan hệ ngoại giao vào ngày 30/12/1955. Indonesia là nước đầu tiên ở Đông Nam Á mà Việt Nam chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao.
Báo Mexico: Việt Nam là hình mẫu kiểm soát dịch bệnh với nguồn lực hạn chế

Báo Mexico: Việt Nam là hình mẫu kiểm soát dịch bệnh với nguồn lực hạn chế

Đại sứ Việt Nam tại Mexico trả lời phỏng vấn báo Tái thiết về vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với những thắng lợi mà Việt Nam đạt được.
Muôn màu ngoại giao thời Covid-19: Dự tiệc qua Zoom hay chuyện cả đại sứ quán bị... cách ly

Muôn màu ngoại giao thời Covid-19: Dự tiệc qua Zoom hay chuyện cả đại sứ quán bị... cách ly

Những buổi tiệc Giáng sinh và Đêm Giao thừa, từng là ‘địa bàn hoạt động’ ưa thích của các nhà ngoại giao, nay trở thành hoài niệm do ảnh hưởng của Covid-19.
Phiên bản di động