75 NĂM NGOẠI GIAO VIỆT NAM

Ngoại giao kinh tế - Một trụ cột của nền ngoại giao toàn diện hiện đại

Nguyễn Văn Thảo
Theo dõi TGVN trên
Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao, Vụ trưởng Vụ Tổng hợp Kinh tế
Baoquocte.vn. TGVN. Ngoại giao Việt Nam 75 năm qua luôn coi kinh tế đối ngoại và sau này là ngoại giao kinh tế như một trọng tâm công tác của toàn Ngành.
TIN LIÊN QUAN
Ngành Ngoại giao - Nâng cao hiệu quả công tác ngoại giao kinh tế
Đổi mới cách nghĩ, cách làm Ngoại giao kinh tế
Ngoại giao kinh tế - Một trụ cột của nền ngoại giao toàn diện hiện đại
Trợ lý Bộ trưởng, Vụ trưởng Vụ Tổng hợp Kinh tế, Bộ Ngoại giao Nguyễn Văn Thảo báo cáo với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc về công tác chuẩn bị tổ chức Hội nghị WEF ASEAN tại Hà Nội, tháng 9/2018.

Ngay từ buổi đầu lập quốc, kinh tế đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh xem là một trụ cột trong chính sách đối ngoại của Việt Nam. Trong Lời kêu gọi gửi Liên hợp quốc năm 1946, Người khẳng định “Việt Nam dành sự thuận lợi cho đầu tư của các nhà tư bản, nhà kỹ thuật nước ngoài”, “sẵn sàng mở rộng các cảng, sân bay và đường sá giao thông cho việc buôn bán và quá cảnh quốc tế” và “tham gia mọi tổ chức hợp tác quốc tế dưới sự lãnh đạo của Liên hợp quốc”.

Thông tin, dự báo - đột phá mở đường…

Kế thừa tư tưởng ấy từ vị Bộ trưởng đầu tiên, ngoại giao Việt Nam 75 năm qua luôn coi kinh tế đối ngoại và sau này là ngoại giao kinh tế như một trọng tâm công tác của toàn Ngành. Từ 2007, với việc ban hành Chỉ thị số 01/2007/CT-NG, ngoại giao kinh tế đã chính thức được xác định là một trong những trụ cột của nền ngoại giao toàn diện Việt Nam hiện đại. Nhất quán với chủ trương xem phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm của cả nước, năm 2010, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã ban hành Chỉ thị 41-CT/TW về “Tăng cường công tác ngoại giao kinh tế trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước,” nhấn mạnh tầm quan trọng của ngoại giao kinh tế trong thời kỳ mới.

Nhìn lại lịch sử Việt Nam từ khi thống nhất và đặc biệt là từ sau Đổi mới đến nay, có thể khẳng định công tác ngoại giao kinh tế, với phương châm “thông tin, dự báo – đột phá mở đường – đồng hành, hỗ trợ – đôn đốc, triển khai,” đã ghi dấu ấn rõ nét, đóng góp vào sự nghiệp phát triển đất nước.

Sau năm 1975, chúng ta vừa phải khắc phục hậu quả nặng nề của chiến tranh, vừa phải đối phó với thù trong, giặc ngoài. Trong bối cảnh đó, ngoại giao đi tiên phong, triển khai chính sách phá bao vây cấm vận, vận động được nhiều sự giúp đỡ quý báu từ cộng đồng quốc tế nhằm khôi phục kinh tế.

Kể từ 1986 đến nay, cùng với sự chuyển mình của đất nước, ngoại giao kinh tế ngày càng phát huy vai trò, không ngừng đổi mới để đồng hành với sự phát triển của đất nước trong suốt hơn ba thập niên qua trên con đường trở thành một nền kinh tế năng động hàng đầu ở châu Á-Thái Bình Dương, lọt vào top 50 nền kinh tế hàng đầu thế giới, với mức tăng trưởng bình quân đạt 6,6% trong giai đoạn 1986-2019.

Đóng góp đầu tiên, quan trọng nhất của ngành ngoại giao trong hơn ba thập niên qua chính là kiến tạo, giữ vững và củng cố môi trường hòa bình, ổn định, thuận lợi phục vụ phát triển. Với việc thiết lập mạng lưới đối tác chiến lược và toàn diện với 30 quốc gia, trong đó có tất cả các nước láng giềng, khu vực và các nước lớn, trở thành thành viên của nhiều cơ chế đa phương quan trọng, ngoại giao đã tạo dựng được nền tảng chính trị đối ngoại không thể lý tưởng hơn cho sự phát triển toàn diện của nền kinh tế.

Ngay từ những ngày đầu đổi mới, một trong những ưu tiên hàng đầu của ngoại giao kinh tế là cùng các bộ, ngành khai thông thị trường xuất nhập khẩu. Từ chỗ bị bao vây cấm vận, Việt Nam đã vươn lên thành một cường quốc về xuất khẩu, đứng thứ 22 thế giới. Kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam năm 2019 đạt mức kỷ lục 514 tỷ USD, gần gấp đôi GDP. Trong thành tựu chung ấy của cả đất nước có những đóng góp nhất định của ngành ngoại giao.

Thu hút đầu tư nước ngoài và viện trợ phát triển cũng là lĩnh vực không thể không nhắc đến đóng góp của ngoại giao kinh tế. Từ khi ban hành Luật đầu tư nước ngoài đầu tiên năm 1988 đến nay, Việt Nam đã thu hút được hơn 350 tỷ USD FDI, duy trì mức đóng góp từ 18 tới 25% trong tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội. Khu vực FDI tạo ra gần 4 triệu việc làm trực tiếp và đóng góp tỉ trọng xấp xỉ 70% trong kim ngạch xuất khẩu. Trong khi đó, quan hệ chính trị đối ngoại tốt đẹp đã giúp Việt Nam trở thành đối tác phát triển ưu tiên hàng đầu của nhiều nhà tài trợ song phương và đa phương. Trong giai đoạn 1993-2018, Việt Nam đã thu hút được 86 tỷ USD vốn ODA và vốn vay ưu đãi, đóng góp quan trọng vào việc phát triển hạ tầng giao thông, môi trường và phát triển đô thị, y tế-giáo dục, xóa đói giảm nghèo của đất nước.

Hội nhập quốc tế cũng là một chủ trương lớn liên tục được ngành ngoại giao tham gia đề xuất, hoàn thiện và không ngừng theo đuổi, triển khai xuyên suốt thời kỳ đổi mới. Có thể nói, nghiên cứu, tham mưu, đề xuất các chủ trương, chính sách về đối ngoại và hội nhập chính là đóng góp nổi bật nhất của ngành ngoại giao kể từ Đại hội Đảng lần thứ VI đến nay, với bước chuyển mạnh mẽ nhất là chủ trương “chủ động, tích cực hội nhập quốc tế” một cách toàn diện của Đại hội XI, trong đó hội nhập kinh tế quốc tế tiếp tục là trọng tâm.

Ở góc độ kinh tế, từ những bước đi đầu tiên nhằm đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại và gia nhập WTO, Việt Nam đã trở thành một thành viên kiên trì theo đuổi tiến trình tự do hóa thương mại nhằm duy trì động lực tăng trưởng cho nền kinh tế. Đến nay, chúng ta đã là thành viên 16 FTA, trong đó có 13 FTA đã có hiệu lực, nhiều FTA thuộc thế hệ mới và có mức độ cam kết rất cao như CPTPP hay EVFTA. Đây chính là những khuôn khổ quan trọng giúp Việt Nam đạt thành tựu to lớn về tăng trưởng kinh tế và xuất nhập khẩu trong suốt thời gian qua.

ngoai giao kinh te tru cot quan trong
Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn (giữa) và các đại biểu tạo lễ trao văn bản thông báo Việt Nam phê chuẩn EVFTA và EVIPA cho Đại sứ EU tại Việt Nam Giorgio Aliberti, ngày 18/6.

Trên bình diện đa phương, việc tổ chức thành công và tham gia tích cực vào các diễn đàn quốc tế, khu vực và tiểu vùng mà ta là thành viên như ASEAN, APEC, ASEM, GMS, ACMECS, CLMV và WEF ASEAN đã góp phần nâng cao đáng kể vị thế đối ngoại, lồng ghép và thúc đẩy hiệu quả nhiều lợi ích kinh tế của đất nước. Vị thế mới này chính là tiền đề để Việt Nam nhiều lần được mời tham dự và đóng góp thực chất vào các cơ chế quản trị kinh tế toàn cầu như G7 và G20.

Những năm qua, công tác thông tin dự báo, tham mưu tư vấn cũng là một thế mạnh đặc thù, ghi nhận nhiều đóng góp của ngành ngoại giao, nhất là trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực biến động nhanh, sâu sắc, khó lường. Những thông tin giá trị do mạng lưới Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài và nhiều đơn vị trong Bộ cung cấp không chỉ phục vụ đắc lực cho Đảng trong việc xây dựng chủ trương, chính sách về đối ngoại và hội nhập, cho Chính phủ trong điều hành kinh tế xã hội, mà còn hỗ trợ hiệu quả địa phương, doanh nghiệp.

Riêng với địa phương, doanh nghiệp, hỗ trợ của ngành ngoại giao không dừng ở cung cấp thông tin. Địa phương và doanh nghiệp ngày càng được xem là trọng tâm và đối tượng phục vụ của công tác ngoại giao kinh tế. Thời gian qua, Bộ Ngoại giao cũng như các Cơ quan đại diện đã thường xuyên tham gia hỗ trợ địa phương thu hút đầu tư, quảng bá du lịch, xuất khẩu lao động; liên tục đồng hành, góp phần giải quyết vướng mắc và bảo vệ lợi ích của doanh nghiệp Việt Nam trên thị trường quốc tế.

Đổi mới cách làm, nâng cao hiệu quả

Bước sang thập niên thứ ba của thế kỷ XXI, đất nước ta cũng đang bước vào giai đoạn phát triển mới, đòi hỏi mô hình mới và những động lực mới cho tăng trưởng kinh tế. Cục diện thế giới với những biến động mạnh mẽ và chưa có tiền lệ như chiến tranh thương mại Mỹ-Trung và đặc biệt là đại dịch Covid-19 càng đặt ra yêu cầu phải đổi mới cách làm và nâng cao hiệu quả công tác ngoại giao kinh tế để đáp ứng với những nhiệm vụ cấp bách của giai đoạn tới.

Tham mưu chính sách sẽ tiếp tục là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu của ngoại giao kinh tế. Ngoại giao cần bám sát nhu cầu phát triển đất nước để có đóng góp giá trị cho tiến trình hoạch định chính sách của Đảng và Nhà nước, nhất là Chiến lược phát triển kinh tế xã hội 2021-2030.

Đồng thời cần tranh thủ tối đa quan hệ với những đối tác chiến lược, toàn diện, các bạn bè truyền thống, các thị trường mới nổi, tiềm năng để nắm bắt những xu hướng phát triển mới của kinh tế toàn cầu, thu hút vốn và công nghệ cao, mở rộng thị trường và đẩy mạnh xuất khẩu.

Mặt khác, cần chủ động dẫn dắt, tham gia định hình luật chơi tại các cơ chế hợp tác kinh tế đa phương như WTO, APEC, ASEAN, ASEM và hợp tác tiểu vùng Mekong để có thể lồng ghép và thúc đẩy các lợi ích phát triển của Việt Nam. Ngoại giao cũng cần đẩy mạnh vận động chính trị đối ngoại để đẩy nhanh tiến trình đàm phán, ký kết và phê chuẩn các hiệp định thương mại tự do, nhằm chiếm lĩnh vị trí thuận lợi nhất cho Việt Nam trong các chuỗi cung ứng và giá trị toàn cầu.

Sau cùng, cần nâng cao hiệu quả phối hợp, hỗ trợ các bộ ngành, địa phương và doanh nghiệp hội nhập kinh tế quốc tế. Phát huy tối đa vai trò tư vấn, hỗ trợ và kết nối trên cơ sở bám sát nhu cầu của địa phương và doanh nghiệp, cảnh báo sớm và chính xác về những rủi ro từ bên ngoài, bảo vệ tốt lợi ích quốc gia, quyền lợi của doanh nghiệp, công dân trong các tranh chấp thương mại, đầu tư quốc tế.

Hội nghị Tổng kết công tác Ngoại giao Kinh tế năm 2019  và phương hướng năm 2020

Hội nghị Tổng kết công tác Ngoại giao Kinh tế năm 2019 và phương hướng năm 2020

TGVN. Ngày 31/12, Ban chỉ đạo Ngoại giao kinh tế đã họp tổng kết công tác Ngoại giao kinh tế năm 2019 và đề xuất ...

Bộ Ngoại giao đẩy mạnh hỗ trợ địa phương hội nhập và phát triển bền vững trong kỷ nguyên số

Bộ Ngoại giao đẩy mạnh hỗ trợ địa phương hội nhập và phát triển bền vững trong kỷ nguyên số

TGVN. Ngày 24/7, tại TP. Huế, Bộ Ngoại giao phối hợp với UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức Hội nghị khu vực Bắc Trung ...

Ngoại giao thời 4.0 dưới góc nhìn IT

Ngoại giao thời 4.0 dưới góc nhìn IT

Vốn là dân kỹ thuật, bôn ba hải ngoại làm IT cho “Tây” hơn 20 năm trời nhưng tôi lại rất quan tâm đến ngoại ...

Bài viết cùng chủ đề

75 năm Ngoại giao Việt Nam

Đọc thêm

Thương ngày nắng về phần 2 tập 21: Bà Hiền 'cứng họng' khi bị con dâu 'bật' lại

Thương ngày nắng về phần 2 tập 21: Bà Hiền 'cứng họng' khi bị con dâu 'bật' lại

Baoquocte.vn. Thương ngày nắng về phần 2 tập 21 hé lộ tình tiết Khánh tuyên bố với mẹ chồng sẽ không ra đi tay trắng...
Covid-19 ở Triều Tiên: Thêm 232.000 ca triệu chứng trong ngày, WHO lên tiếng, Chủ tịch Kim Jong-un đốc thúc 'nỗ lực gấp đôi'

Covid-19 ở Triều Tiên: Thêm 232.000 ca triệu chứng trong ngày, WHO lên tiếng, Chủ tịch Kim Jong-un đốc thúc 'nỗ lực gấp đôi'

Baoquocte.vn. Tính đến 18h ngày 17/5, Triều Tiên ghi nhận thêm hơn 232.000 người có triệu chứng sốt do Covid-19 trên toàn quốc và 6 ca tử vong.
Đội tuyển bơi Việt Nam giành HCV lịch sử ở đấu trường SEA Games

Đội tuyển bơi Việt Nam giành HCV lịch sử ở đấu trường SEA Games

Baoquocte.vn. Sau tấm HCV ở nội dung 4x100m tự do nam, đội tuyển bơi Việt Nam tiếp tục có thêm tấm HCV lịch sử tại SEA Games 31 khi vượt Singapore.
Gia nhập NATO: Tổng thống Mỹ ra mặt; Phần Lan hành động nhanh chóng, Áo có muốn nối gót?

Gia nhập NATO: Tổng thống Mỹ ra mặt; Phần Lan hành động nhanh chóng, Áo có muốn nối gót?

Baoquocte.vn. Một ngày sau khi tổ chức họp về việc gia nhập NATO, Quốc hội Phần Lan đã thông qua đề xuất xin gia nhập liên minh quân sự này.
Chuyển nhượng cầu thủ Ngoại hạng Anh: Ilkay Gundogan rời Man City; Harry Kane tiếp tục làm việc với Conte; MU nhận tin vui

Chuyển nhượng cầu thủ Ngoại hạng Anh: Ilkay Gundogan rời Man City; Harry Kane tiếp tục làm việc với Conte; MU nhận tin vui

Baoquocte.vn. Những tin tức chuyển nhượng cầu thủ Ngoại hạng Anh diễn ra trong 24 giờ qua được cập nhật thường xuyên trên Báo Thế giới và Việt Nam.
EU hứa không để Ukraine cạn kiệt thiết bị quân sự, Pháp đẩy mạnh cấp vũ khí cho Kiev

EU hứa không để Ukraine cạn kiệt thiết bị quân sự, Pháp đẩy mạnh cấp vũ khí cho Kiev

Baoquocte.vn. Pháp cũng như EU tiếp tục cam kết viện trợ vũ khí, trang bị quân sự cho Ukraine trong xung đột với Nga, vốn đã kéo dài sang tháng thứ ...
Tổng thống Putin: Lệnh trừng phạt 'lộn xộn' của châu Âu giúp gia tăng nguồn thu cho Nga từ dầu khí

Tổng thống Putin: Lệnh trừng phạt 'lộn xộn' của châu Âu giúp gia tăng nguồn thu cho Nga từ dầu khí

Baoquocte.vn. Tổng thống Putin nói, châu Âu sẽ thấy hậu quả của việc trừng phạt dầu mỏ Nga là giá cả năng lượng và lạm phát cao hơn.
Xung đột Nga-Ukraine: Moscow ra cam kết với tỉnh Kherson, tuyên bố lực lượng đối phương ở Azovstal 'đầu hàng'

Xung đột Nga-Ukraine: Moscow ra cam kết với tỉnh Kherson, tuyên bố lực lượng đối phương ở Azovstal 'đầu hàng'

Baoquocte.vn. Nga cho biết sẽ tham gia khôi phục, sửa chữa các con đường và cầu ở tỉnh Kherson của Ukraine mà quân đội Nga đang quản lý.
Giá khí đốt tăng cao, năng lượng tái tạo lên ngôi

Giá khí đốt tăng cao, năng lượng tái tạo lên ngôi

Baoquocte.vn. Giá nhiên liệu hóa thạch tăng cao là cơ hội để nhiều quốc gia chuyển đổi trực tiếp từ năng lượng than sang năng lượng tái tạo với chi phí ...
Mũi nhắc lại vaccine ngừa Covid-19 lần hai cung cấp khả năng miễn dịch vượt trội

Mũi nhắc lại vaccine ngừa Covid-19 lần hai cung cấp khả năng miễn dịch vượt trội

Baoquocte.vn. Một nhóm nghiên cứu tại Anh phát hiện lượng kháng thể của con người tăng vọt sau khi tiêm mũi vaccine ngừa Covid-19 lần thứ tư.
Thứ trưởng Ngoại giao Phạm Quang Hiệu ghi sổ tang, viếng Tổng thống UAE từ trần

Thứ trưởng Ngoại giao Phạm Quang Hiệu ghi sổ tang, viếng Tổng thống UAE từ trần

Baoquocte.vn. Thứ trưởng Phạm Quang Hiệu thay mặt Lãnh đạo Nhà nước và Chính phủ Việt Nam chia buồn Tổng thống UAE Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan từ trần.
Họp triển khai các hoạt động của SEARP do Việt Nam và Australia làm đồng Chủ tịch

Họp triển khai các hoạt động của SEARP do Việt Nam và Australia làm đồng Chủ tịch

Baoquocte.vn. Ban điều phối Chương trình khu vực Đông Nam Á của Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế (SEARP - OECD) đã nhóm họp lên kế hoạch triển khai các hoạt động.
Từ Kolkata nhớ Bác

Từ Kolkata nhớ Bác

Baoquocte.vn. Ngày 14/5, Đại sứ quán Việt Nam đã khởi động tuần lễ hướng về Bác Hồ tại Thành phố Kolkata, Thủ phủ Bang Tây Bengal, Ấn Độ.
Sinh hoạt chính trị chuyên đề tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Sinh hoạt chính trị chuyên đề tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Baoquocte.vn. Chi bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Tanzania đã phối hợp với Chi bộ Công ty Viettel Tanzania tổ chức buôi sinh hoạt chính trị tư tưởng về tác phẩm của Tổng Bí thư.
Việt Nam-Mexico sẽ khai thác tốt hơn cơ hội từ CPTPP

Việt Nam-Mexico sẽ khai thác tốt hơn cơ hội từ CPTPP

Baoquocte.vn. Chủ tịch Thượng viện Mexico Olga Sanchez Cordero đã tiếp và làm việc với Đại sứ Nguyễn Hoành Năm về thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Mexico.
Đại sứ quán Việt Nam tại Anh dâng hoa tưởng niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Đại sứ quán Việt Nam tại Anh dâng hoa tưởng niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Baoquocte.vn. Đại sứ quán Việt Nam tại Anh cùng các cơ quan đại diện tại Vương quốc Anh đã tổ chức lễ dâng hoa tưởng niệm Bác Hồ ở Newhaven, Sussex, Anh.
Bộ Ngoại giao tích cực bảo hộ người Việt bị sát hại tại Osaka, Nhật Bản

Bộ Ngoại giao tích cực bảo hộ người Việt bị sát hại tại Osaka, Nhật Bản

Baoquocte.vn. Bộ Ngoại giao theo dõi sát quá trình điều tra, triển khai biện pháp bảo hộ người Việt cần thiết và hỗ trợ thu xếp hậu sự theo nguyện vọng của gia đình.
Đại sứ quán Việt Nam thông tin về trường hợp nam công dân Việt Nam mất tích tại Israel

Đại sứ quán Việt Nam thông tin về trường hợp nam công dân Việt Nam mất tích tại Israel

Baoquocte.vn. Đại sứ quán Việt Nam tại Israel đã làm việc với Bộ Ngoại giao Israel và cảnh sát sở tại để phối hợp xử lý và triển khai công tác bảo hộ công dân.
Việc sơ tán người Việt Nam tại Ukraine đã cơ bản hoàn tất

Việc sơ tán người Việt Nam tại Ukraine đã cơ bản hoàn tất

Baoquocte.vn. Đến nay, việc sơ tán người Việt Nam tại Ukraine đã cơ bản hoàn tất, đáp ứng hầu hết nguyện vọng về nước của người dân.
Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan hỗ trợ kịp thời công dân gặp nạn

Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan hỗ trợ kịp thời công dân gặp nạn

Baoquocte.vn. Hay tin thuyền viên Việt Nam trên tàu hàng Phú An-368/17 TV gặp nạn, Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan đã liên lạc với sở tại để bảo hộ công dân.
Đại sứ quán và nhiều hội đoàn, cá nhân người Việt ở Đức nỗ lực hỗ trợ bà con sơ tán từ Ukraine

Đại sứ quán và nhiều hội đoàn, cá nhân người Việt ở Đức nỗ lực hỗ trợ bà con sơ tán từ Ukraine

Baoquocte.vn. Đại sứ quán Việt Nam tại Đức và nhiều hội đoàn, cá nhân người Việt đã vào cuộc hỗ trợ bà con sơ tán từ Ukraine.
Chuyến bay miễn phí thứ ba đưa 259 người Việt ở Ukraine từ Ba Lan về nước

Chuyến bay miễn phí thứ ba đưa 259 người Việt ở Ukraine từ Ba Lan về nước

Baoquocte.vn. Chị Nguyễn Thị Nhung (Kharkov, Ukraine) cùng chồng và ba con nhỏ lên chuyến bay ngày 18/3 từ Warsaw, Ba Lan cho biết: Tôi rất hạnh phúc vì sắp được về nhà.
Đón tiếp cấp phó của Người đứng đầu Chính phủ, cấp phó của Người đứng đầu Nghị viện, Bộ trưởng Ngoại giao nước khách thăm chính thức

Đón tiếp cấp phó của Người đứng đầu Chính phủ, cấp phó của Người đứng đầu Nghị viện, Bộ trưởng Ngoại giao nước khách thăm chính thức

Baoquocte.vn. Việc đón tiếp cấp phó của Người đứng đầu Chính phủ, cấp phó Người đứng đầu Nghị viện, Bộ trưởng Ngoại giao thăm chính thức quy định thế nào?
Đón tiếp Phó Nguyên thủ quốc gia đồng thời là lãnh đạo đảng cầm quyền thăm chính thức

Đón tiếp Phó Nguyên thủ quốc gia đồng thời là lãnh đạo đảng cầm quyền thăm chính thức

Baoquocte.vn. Điều 14 Nghị định 18/2022/NĐ-CP về nghi lễ đối ngoại quy định đón tiếp Phó Nguyên thủ quốc gia đồng thời là lãnh đạo đảng cầm quyền thăm chính thức
Đón, tiếp Phó Nguyên thủ quốc gia thăm chính thức

Đón, tiếp Phó Nguyên thủ quốc gia thăm chính thức

Baoquocte.vn. Điều 13 Nghị định số 18/2022/NĐ-CP về nghi lễ đối ngoại quy định việc đón, tiếp Phó Nguyên thủ quốc gia thăm chính thức.
Đón, tiếp người đứng đầu nghị viện thăm chính thức (Phần 2)

Đón, tiếp người đứng đầu nghị viện thăm chính thức (Phần 2)

Baoquocte.vn. Điều 12 Nghị định số 18/2022/NĐ-CP về nghi lễ đối ngoại quy định việc đón, tiếp người đứng đầu nghị viện thăm chính thức.
Những nước nào có Ngày Quốc khánh trong tháng 5?

Những nước nào có Ngày Quốc khánh trong tháng 5?

Baoquocte.vn. Trong tháng 5 có 15 quốc gia kỷ niệm Ngày Quốc khánh, bao gồm Ba Lan, Paraguay, Na Uy, Cameroon, Yemen, Argentina, Jordan, Ethiopia, Croatia...
Đón, tiếp người đứng đầu nghị viện thăm chính thức (Phần 1)

Đón, tiếp người đứng đầu nghị viện thăm chính thức (Phần 1)

Baoquocte.vn. Điều 12 Nghị định số 18/2022/NĐ-CP về nghi lễ đối ngoại quy định việc đón, tiếp người đứng đầu nghị viện thăm chính thức.
Chủ tịch Quốc hội Singapore thăm Việt Nam: Cụ thể hóa những thỏa thuận cấp cao, làm sâu sắc quan hệ Đối tác chiến lược

Chủ tịch Quốc hội Singapore thăm Việt Nam: Cụ thể hóa những thỏa thuận cấp cao, làm sâu sắc quan hệ Đối tác chiến lược

Baoquocte.vn. Chuyến thăm Việt Nam của Chủ tịch Quốc hội Singapore có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, làm sâu sắc thêm mối quan hệ Đối tác chiến lược giữa hai nước.
Thúc đẩy quan hệ với Liên hợp quốc là một trọng tâm của đối ngoại đa phương Việt Nam

Thúc đẩy quan hệ với Liên hợp quốc là một trọng tâm của đối ngoại đa phương Việt Nam

Baoquocte.vn. Việt Nam luôn chủ động đóng góp tích cực và ngày càng thực chất vào Liên hợp quốc và xác định đây là một trọng tâm của đối ngoại đa phương.
Đại sứ Georgios Stilianopoulos: Hy Lạp mong muốn là cửa ngõ cho hàng Việt Nam vào EU

Đại sứ Georgios Stilianopoulos: Hy Lạp mong muốn là cửa ngõ cho hàng Việt Nam vào EU

Baoquocte.vn. Đại sứ Hy Lạp Georgios Stilianopoulos mong hợp tác kinh tế thương mại song phương có bước tiến mới, Hy Lạp sẽ là cửa ngõ cho hàng Việt Nam vào EU
Thổ Nhĩ Kỹ và chiến lược ngoại giao 'không ngủ' trong tháng lễ Ramadan

Thổ Nhĩ Kỹ và chiến lược ngoại giao 'không ngủ' trong tháng lễ Ramadan

Baoquocte.vn. Trong tháng Ramadan, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã tiến hành các hoạt động ngoại giao dồn dập khi liên tục gặp 21 nhà lãnh đạo thế giới.
Quốc vụ khanh Na Uy trả lời phỏng vấn độc quyền TG&VN về chuyến thăm Việt Nam

Quốc vụ khanh Na Uy trả lời phỏng vấn độc quyền TG&VN về chuyến thăm Việt Nam

Baoquocte.vn. Nhân chuyến thăm Việt Nam từ 12-13/5, Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao về Phát triển quốc tế Na Uy trả lời phỏng vấn TG&VN.
Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài đồng hành cùng đất nước mở cửa phục hồi

Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài đồng hành cùng đất nước mở cửa phục hồi

Baoquocte.vn. Các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài đã đóng góp một phần không nhỏ vào chiến lược tổng thể về phục hồi kinh tế của Việt Nam hậu Covid-19.
Phiên bản di động