Nguyễn Cơ Thạch – Bậc thầy về nghiên cứu, tham mưu chiến lược, năng động, sắc bén trong hành động thực tiễn

Vân An
Theo dõi TGVN trên
TGVN. Hơn 40 năm công tác trong ngành Ngoại giao, trong đó có nhiều năm làm việc dưới sự dẫn dắt của Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Cơ Thạch, ông Nguyễn Đình Bin - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao đánh giá ông Thạch là nhà lãnh đạo tài năng toàn diện.
Nguyễn Cơ Thạch – Bậc thầy về nghiên cứu, tham mưu chiến lược, năng động, sắc bén trong hành động thực tiễn
Nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Đình Bin trao đổi với phóng viên. (Ảnh: Vân Hồ)

Tấm gương tự học

Điều ông Bin ấn tượng nhất về thủ trưởng Nguyễn Cơ Thạch là tinh thần tự học, tự rèn luyện. Học tiếng Pháp ở cao đẳng tiểu học (thường gọi là trường Thành chung) ở Nam Định và sau này tự học tiếng Anh, ông Thạch sử dụng cả hai ngoại ngữ này một cách thông thạo.

Tin liên quan
NHÀ NGOẠI GIAO KỂ CHUYỆN. Trưởng thành từ niềm tin của thủ trưởng Nguyễn Cơ Thạch NHÀ NGOẠI GIAO KỂ CHUYỆN. Trưởng thành từ niềm tin của thủ trưởng Nguyễn Cơ Thạch

Không chỉ ngoại ngữ, công cụ tối cần thiết cho bất cứ nhà ngoại giao nào, Bộ trưởng Nguyễn Cơ Thạch cũng thường xuyên trau dồi các kiến thức về lý luận chính trị, về sự nghiệp cách mạng, về các lĩnh vực nói chung, đặc biệt các vấn đề liên quan đến tình hình thế giới, quan hệ quốc tế và kinh tế quốc tế.

Ông Thạch học qua sách vở, qua thực tiễn công tác, tham khảo ý kiến của các chuyên gia, lắng nghe ý kiến của cấp dưới… để trang bị cho mình vốn hiểu biết uyên thâm về nhiều lĩnh vực.

Ông Bin nhớ lại, vị thủ trưởng cũng thường xuyên nhắc nhở các cán bộ ngoại giao thường xuyên đọc sách, cập nhật kiến thức để đáp ứng được đòi hỏi ngày càng cao của công việc.

Bậc thầy về nghiên cứu và tham mưu chiến lược

Là người xem trọng công tác nghiên cứu, ông Thạch yêu cầu cán bộ ngoại giao muốn làm tốt nhiệm vụ thì phải nghiên cứu và phải xuất phát từ những việc cơ bản nhất .

Nguyễn Cơ Thạch – Bậc thầy về nghiên cứu, tham mưu chiến lược, năng động, sắc bén trong hành động thực tiễn
Thủ tướng Phạm Văn Đồng chụp ảnh kỷ niệm với Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Cơ Thạch, Thứ trưởng Ngoại giao Võ Đông Giang, các Đại sứ Mai Văn Bộ, Phạm Bình và một số Đại sứ, Vụ trưởng Bộ Ngoại giao tại Hội nghị Ngoại giao, tháng 4/1985. (Ảnh tư liệu)

Trong ký ức của nguyên Thứ trưởng Nguyễn Đình Bin, ông Thạch đặc biệt nhấn mạnh tầm quan trọng của việc ghi chép Đại sự ký và yêu cầu cán bộ ngoại giao phải thường xuyên thực hiện việc này.

Vào thời kỳ không có máy vi tính, chủ yếu là viết tay nhưng các cán bộ ngoại giao duy trì việc ghi chép tất cả thông tin quan trọng để làm cơ sở cho công tác nghiên cứu, hỗ trợ cho việc tổng hợp, nhìn nhận vấn đề, đánh giá xu hướng và triển vọng.

“Bộ trưởng Thạch cực kỳ thông minh, rất nhạy bén, có con mắt nhìn nhận vấn đề, đánh giá tình hình và dự báo triển vọng rất sắc sảo.

Ông Thạch đặc biệt nhấn mạnh tầm quan trọng của việc ghi chép Đại sự ký và yêu cầu cán bộ ngoại giao phải thường xuyên thực hiện việc này.

Trên cơ sở đó, với tinh thần luôn chủ động, tiến công và tài thao lược, ông đã có công rất lớn trong việc tham mưu, hoạch định các chủ trương, đường lối và chính sách đối ngoại của nước ta ở những thời điểm lịch sử, có tính bước ngoặt trong các thập niên 60, 70 và 80 của thế kỷ XX.

Cụ thể là trong các cuộc đàm phán kết thúc chiến tranh xâm lược của Mỹ, trong cuộc đấu tranh phá bao vây, cấm vận, giải quyết vấn đề Campuchia vô cùng nan giải, bình thường hóa quan hệ với Trung Quốc, ASEAN và Hoa Kỳ”, ông Bin nhận xét.

Tiên phong triển khai

Không chỉ là một bậc thầy nổi bật trên các lĩnh vực nghiên cứu, tham mưu chiến lược, hoạch định các chủ trương, đường lối và chính sách, cố Bộ trưởng Nguyễn Cơ Thạch còn là một vị tướng thao lược, thiện chiến trên mặt trận ngoại giao, với tinh thần luôn tiên phong, xông xáo, tả xung hữu đột trên tuyến đầu, trực tiếp chiến đấu.

Ông Bin điểm lại một số thành tựu mang tính đột phá, thể hiện tư duy nhạy bén, nhìn xa trông rộng và tài ngoại giao của ông Thạch.

Tại các cuộc hòa đàm cam go, dai dẳng nhất trong lịch sử ngoại giao Việt Nam hiện đại ở Paris, ông Thạch đã hỗ trợ đắc lực cho cố vấn Lê ĐứcThọ với vai trò trợ lý đặc biệt.

Tin liên quan
NHÀ NGOẠI GIAO KỂ CHUYỆN. Hồi ức và bài học về người thầy Nguyễn Cơ Thạch NHÀ NGOẠI GIAO KỂ CHUYỆN. Hồi ức và bài học về người thầy Nguyễn Cơ Thạch

Sau thống nhất đất nước, tài thao lược của Tư lệnh ngành Nguyễn Cơ Thạch càng tỏa sáng trong cuộc đấu tranh vô cùng gay go, phức tạp để phá vòng vây cấm vận, thù địch, mở lối dẫn tới đa dạng, đa phương hóa quan hệ đối ngoại, hội nhập quốc tế của nước nhà.

Trong mặt trận mới này, mũi đột phá chiến lược là giải quyết vấn đề Campuchia, từ đó mới mở ra được các hướng chiến lược có vai trò cơ bản nhất, quyết định nhất là bình thường hóa quan hệ với Trung Quốc, ASEAN, Mỹ và thiết lập khuôn khổ quan hệ với EU.

Cùng với các lãnh đạo Bộ Ngoại giao vào thời đó là Thứ trưởng Trần Quang Cơ, Thứ trưởng Lê Mai, ông Thạch góp công rất lớn trong việc gỡ thành công nút thắt Campuchia cũng như trong các thành tựu gặt hái được trên các hướng chiến lược nói trên.

Trên cơ sở đó, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Cầm đã kế thừa, tiếp tục phát huy và đưa đến thành công tốt đẹp trong thập niên 1990, mở ra một vị thế quốc tế mới, lần đầu tiên đạt được trong lịch sử nước nhà, phục vụ đắc lực cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

“Phải giải quyết được vấn đề Campuchia thì ta mới phá được thế bị bao vây, cô lập, bình thường hóa được quan hệ với các nước. Cùng với giải quyết thành công vấn đề Camphuchia kéo dài 10 năm, Bộ trưởng Thạch là người đi đầu, kiên trì thúc đẩy phá băng quan hệ với Mỹ và Trung Quốc, bình thường hóa quan hệ với các nước ASEAN mặc dù nội bộ ta thời kỳ đó còn nhiều ý kiến khác nhau. Tôi rất khâm phục đồng chí Thạch ở điểm này”, ông Bin nhấn mạnh.

Sau Đại hội, chủ trương đổi mới đối ngoại được cụ thể hóa trong Nghị quyết 13 của Bộ Chính trị về nhiệm vụ và chính sách đối ngoại trong tình hình mới. Nghị quyết này dưới sự chủ trì soạn thảo của Bộ trưởng Nguyễn Cơ Thạch đã được thảo luận, thông qua và ban hành vào tháng 5/1988.

Cần nói rõ hơn cống hiến to lớn của ông Thạch trên lĩnh vực tham mưu chiến lược, hoạch định chủ trương, đường lối, chính sách đổi mới không chỉ về đối ngoại mà cả về kinh tế.

Trước bối cảnh đất nước bị bao vây về chính trị, cấm vận về kinh tế, đồng chí Thạch khi đó là Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, Ủy viên Bộ Chính trị phụ trách đối ngoại, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, đã có công đầu đề xuất chủ trương đổi mới đối ngoại và kinh tế tại Đại hội lần thứ VI của Đảng.

Sau Đại hội, chủ trương đổi mới đối ngoại đã được cụ thể hóa trong Nghị quyết 13 của Bộ Chính trị về nhiệm vụ và chính sách đối ngoại trong tình hình mới. Nghị quyết này dưới sự chủ trì soạn thảo của Bộ trưởng Nguyễn Cơ Thạch đã được thảo luận, thông qua và ban hành vào tháng 5/1988, có ý nghĩa vô cùng quan trọng, định hình chính sách đối ngoại của Việt Nam trong thời kỳ mới, từng bước đưa nước ta thoát khỏi thế bị bao vây, cô lập, bình thường hóa và mở rộng quan hệ với các nước, đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ quốc tế.

Ông Thạch cũng có vai trò rất lớn trong công cuộc đổi mới về kinh tế. Ông chính là người đi đầu, vào cuộc rất quyết liệt, chỉ đạo các cán bộ trong nước và cơ quan đại diện ở nước ngoài gặp gỡ các chuyên gia để tìm hiểu và học hỏi kinh nghiệm phát triển kinh tế; chủ động viết đề án, dịch sách về lý luận kinh tế thị trường, một chủ đề húy kỵ thời kỳ đó, để báo cáo Bộ Chính trị tham khảo.

*

* *

Trong câu chuyện với chúng tôi, ông Bin thường xuyên nói về sự ngưỡng mộ, tri ân đồng chí Nguyễn Cơ Thạch, người đã có ảnh hưởng rất lớn đến tư duy và hành động của ông.

TIN LIÊN QUAN
ĐẠI SỨ KỂ CHUYỆN. Ngoại giao là nghề quảng bá, chuông không chỉ phải vang xa mà còn phải sáng
ĐẠI SỨ KỂ CHUYỆN. Người làm công tác biên giới và bài toán hai bên cùng thắng (Phần cuối)
ĐẠI SỨ KỂ CHUYỆN. Người làm công tác biên giới và bài toán hai bên cùng thắng (Phần 1)
Đại sứ kể chuyện: Hành trình mang tên các loài hoa và câu thần chú 'không để ai bị bỏ lại phía sau'
Đại sứ kể chuyện mở sứ quán

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Lịch âm 27/2 - Xem âm lịch hôm nay thứ 7 ngày 27/2/2021 chính xác nhất - Lịch vạn niên 27/2/2021

Lịch âm 27/2 - Xem âm lịch hôm nay thứ 7 ngày 27/2/2021 chính xác nhất - Lịch vạn niên 27/2/2021

Lịch âm 27/2. Âm lịch hôm nay 27/2. Xem âm lịch hôm nay ngày 27/2/2021 chính xác nhất. Lịch vạn niên ngày 27 tháng 2 năm 2021 hôm nay.
Tin thế giới 26/2: Đòn 'nắn gân' đầu tiên của Tổng thống Biden ở Syria, Venezuela thẳng tay xử công dân Mỹ, Armenia căng như dây đàn

Tin thế giới 26/2: Đòn 'nắn gân' đầu tiên của Tổng thống Biden ở Syria, Venezuela thẳng tay xử công dân Mỹ, Armenia căng như dây đàn

Iran-Syria phản ứng với đòn không kích bất ngờ của Mỹ, quan hệ Mỹ-Venezuela, nguy cơ đảo chính ở Armenia... là một số tin thế giới nổi bật.
Quốc hội Hàn Quốc phê chuẩn 3 Công ước của LHQ về quyền của người lao động

Quốc hội Hàn Quốc phê chuẩn 3 Công ước của LHQ về quyền của người lao động

Quốc hội Hàn Quốc đã phê chuẩn thêm 3 công ước quan trọng của Liên hợp quốc về quyền của người lao động vốn bị trì hoãn từ lâu.
Biển Đông nhìn từ các phía (Kỳ 1)

Biển Đông nhìn từ các phía (Kỳ 1)

Biển Đông liên tục xuất hiện trong các hội nghị, diễn đàn, tuyên bố. Tàu quân sự đủ loại đang và sẽ hiện diện trên thực địa...
Hội nghị trực tuyến nghe thông báo về kết quả Đại hội lần thứ XI của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào

Hội nghị trực tuyến nghe thông báo về kết quả Đại hội lần thứ XI của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào

Ngày 26/2 đã diễn ra Hội nghị trực tuyến nghe thông báo về kết quả Đại hội lần thứ XI của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào
Nghệ sĩ Trung Dân: ‘Trẻ con học cái xấu dễ hơn cái tốt đẹp trên mạng xã hội’

Nghệ sĩ Trung Dân: ‘Trẻ con học cái xấu dễ hơn cái tốt đẹp trên mạng xã hội’

Trong talskhow ‘Chuyện cuối tuần’, nghệ sĩ Trung Dân cho rằng, giới trẻ học được rất nhiều thứ từ mạng xã hội nhất là thứ xấu...
Cách Trung Quốc vận dụng sức mạnh mềm trên đất Anh

Cách Trung Quốc vận dụng sức mạnh mềm trên đất Anh

Sức mạnh mềm của Trung Quốc đang len lỏi vào từng ngóc ngách của nước Anh, giống như sông Thames chảy hàng thế kỷ qua Tháp London huyền thoại.
XSMB 27/2 - Kết quả xổ số miền Bắc hôm nay 27/2/2021 - SXMB 27/2 - dự đoán XSMB 28/2

XSMB 27/2 - Kết quả xổ số miền Bắc hôm nay 27/2/2021 - SXMB 27/2 - dự đoán XSMB 28/2

XSMB 27/2. Kết quả xổ số miền Bắc hôm nay thứ 7 ngày 27 tháng 2 năm 2021. xo so mien bac. XSMB thứ 7. SXMB 27/2. KQSXMB.
XSHCM 27/2 - Kết quả xổ số Hồ Chí Minh hôm nay 27/2/2021 - SXHCM 27/2 - KGXSHCM thứ 7

XSHCM 27/2 - Kết quả xổ số Hồ Chí Minh hôm nay 27/2/2021 - SXHCM 27/2 - KGXSHCM thứ 7

XSHCM 27/2. KQXSHCM 27/2. Xổ số Hồ Chí Minh hôm nay ngày 27 tháng 2 năm 2021. Xo so Ho Chi Minh. KQXSHCM.
Tử vi 12 cung hoàng đạo thứ 7 ngày 27/2/2021: Bạch Dương nhân duyên thịnh, Song Tử tài chính rủng rỉnh

Tử vi 12 cung hoàng đạo thứ 7 ngày 27/2/2021: Bạch Dương nhân duyên thịnh, Song Tử tài chính rủng rỉnh

Tử vi hôm nay 27/2 của 12 cung hoàng đạo - Ma Kết, Bảo Bình, Song Ngư, Bạch Dương, Kim Ngưu, Song Tử, Cự Giải, Sư Tử, Xử Nữ, Thiên ...
Bộ Ngoại giao thông báo nhanh về kết quả Đại hội XIII của Đảng

Bộ Ngoại giao thông báo nhanh về kết quả Đại hội XIII của Đảng

Ngày 26/2, Đảng bộ Bộ Ngoại giao đã tổ chức Hội nghị thông báo nhanh kết quả Đại hội XIII của Đảng, bằng hình thức trực tuyến.
Phó Tổng Thư ký Liên hợp quốc báo cáo Hội đồng Bảo an về khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng tại Syria

Phó Tổng Thư ký Liên hợp quốc báo cáo Hội đồng Bảo an về khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng tại Syria

Ngày 25/2, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã họp định kỳ hàng tháng về tình hình nhân đạo Syria bằng hình thức trực tuyến.
Đại sứ Doãn Khánh Tâm trao bản sao Ủy nhiệm thư cho Thứ trưởng Ngoại giao Mông Cổ

Đại sứ Doãn Khánh Tâm trao bản sao Ủy nhiệm thư cho Thứ trưởng Ngoại giao Mông Cổ

Thứ trưởng Ngoại giao B. Munkhjin đã có buổi tiếp Đại sứ Việt Nam tại Mông Cổ Doãn Khánh Tâm tới trao bản sao Ủy nhiệm thư theo nghi thức ngoại giao.
Việt Nam tích cực thực thi nhiệm vụ của Hiệp ước Cấm vũ khí hạt nhân

Việt Nam tích cực thực thi nhiệm vụ của Hiệp ước Cấm vũ khí hạt nhân

Ngày 18/2, Việt Nam nộp Khai báo quốc gia tới Tổng Thư ký Liên hợp quốc theo Hiệp ước Cấm vũ khí hạt nhân từng phê chuẩn vào năm 2018.
Bộ Ngoại giao thông tin về tình hình doanh nghiệp Việt Nam tại Myanmar

Bộ Ngoại giao thông tin về tình hình doanh nghiệp Việt Nam tại Myanmar

Theo thông tin từ Cơ quan đại diện Việt Nam tại Myanmar, hiện nay các doanh nghiệp Việt Nam vẫn duy trì hoạt động tại Myanmar.
Việt Nam sẽ phối hợp chặt chẽ với Tổng Giám đốc WTO trong các hoạt động

Việt Nam sẽ phối hợp chặt chẽ với Tổng Giám đốc WTO trong các hoạt động

Việt Nam sẽ phối hợp chặt chẽ với Tân Tổng Giám đốc và các thành viên khác đóng góp hiệu quả vào các hoạt động của WTO và thúc đẩy hiệu quả tiến trình cải ...
Bão tuyết ở Texas: Sẵn sàng biện pháp bảo hộ công dân Việt Nam trong trường hợp cần thiết

Bão tuyết ở Texas: Sẵn sàng biện pháp bảo hộ công dân Việt Nam trong trường hợp cần thiết

Phần lớn gia đình người gốc Việt sinh sống và làm việc tại bang Texas đều bị ảnh hưởng như bị cắt điện mất nước.
Dịch Covid-19 ở Campuchia: Thông báo khẩn tới cộng đồng người Việt tại Preah Sihanouk

Dịch Covid-19 ở Campuchia: Thông báo khẩn tới cộng đồng người Việt tại Preah Sihanouk

Trước nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19 tại Campuchia, Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Preah Sihanouk đã ra thông báo khẩn tới cộng đồng người Việt
ĐSQ Việt Nam tại Myanmar đề nghị bà con, doanh nghiệp Việt cung cấp danh sách công dân

ĐSQ Việt Nam tại Myanmar đề nghị bà con, doanh nghiệp Việt cung cấp danh sách công dân

ĐSQ Việt Nam tại Myanmar đề nghị bà con người Việt và doanh nghiệp Việt Nam ở sở tại cung cấp danh sách công dân.
Bảo hộ công dân trong bối cảnh đại dịch Covid-19

Bảo hộ công dân trong bối cảnh đại dịch Covid-19

Năm 2020, khi đại dịch Covid-19 chưa có tiền lệ bùng phát trên toàn cầu, yêu cầu về công tác bảo hộ công dân đã được nâng lên một mức cao mới.
Đại sứ quán Việt Nam thăm lãnh sự, chúc Tết ngư dân bị tạm giữ ở Indonesia

Đại sứ quán Việt Nam thăm lãnh sự, chúc Tết ngư dân bị tạm giữ ở Indonesia

Ngày 10/2, Đại sứ quán Việt Nam tại Indonesia đã tổ chức thăm lãnh sự và chúc Tết trực tuyến các ngư dân Việt Nam đang bị tạm giữ Indonesia.
Bộ Ngoại giao sẵn sàng bảo hộ công dân Việt Nam tại Myanmar

Bộ Ngoại giao sẵn sàng bảo hộ công dân Việt Nam tại Myanmar

Trước tình hình tại Myanmar, Bộ Ngoại giao đã chỉ đạo Đại sứ quán Việt Nam tại Myanmar sẵn sàng triển khai các biện pháp bảo hộ công dân khi cần thiết.
Những điều cần biết về cơ quan đại diện lãnh sự

Những điều cần biết về cơ quan đại diện lãnh sự

Cơ quan đại diện lãnh sự là bộ phận lãnh thổ của nước tiếp nhận được nước cử và nước tiếp nhận thỏa thuận để thực hiện chức năng lãnh sự.
Quyền ưu đãi miễn trừ tại Cơ quan đại diện ở nước ngoài

Quyền ưu đãi miễn trừ tại Cơ quan đại diện ở nước ngoài

Quyền ưu đãi miễn trừ tại Cơ quan đại diện được quy định tại Công ước Vienna về quan hệ ngoại giao và Công ước Vienna về quan hệ lãnh sự.
Quốc thư và nghi thức trình Quốc thư

Quốc thư và nghi thức trình Quốc thư

Trước khi đi nhận nhiệm vụ, các Đại sứ sẽ đến Cục Lễ tân để nhận Quốc thư để mang theo. Tùy theo mỗi nước mà nghi lễ trình Quốc thư sẽ khác nhau.
Tết đến Xuân về, tổ chức Tết cộng đồng sao mới đúng chuẩn?

Tết đến Xuân về, tổ chức Tết cộng đồng sao mới đúng chuẩn?

Nhân dịp Tết Nguyên đán, cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài thường tổ chức cuộc gặp đầu Xuân, có sự tham dự của bà con cộng đồng và bạn bè quốc tế.
Thử thách hiểu biết về ngôi thứ trong Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài

Thử thách hiểu biết về ngôi thứ trong Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài

Với kinh nghiệm thực tiễn cùng kiến thức của bản thân, bạn có biết ngôi thứ trong Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài sắp xếp như thế nào?
Quá trình chuẩn bị đi nhận nhiệm vụ của các Đại sứ

Quá trình chuẩn bị đi nhận nhiệm vụ của các Đại sứ

Trước khi lên đường sang nước tiếp nhận để nhận nhiệm vụ hoặc đến nước kiêm nhiệm để trình Quốc thư, các Đại sứ Việt Nam cần chuẩn bị rất nhiều bước.
Phiên bản di động