Kỷ niệm 100 năm ngày sinh đồng chí Nguyễn Cơ Thạch

Đôi điều về phong cách ngoại giao Nguyễn Cơ Thạch (Kỳ I)

Đại sứ, GS. TS Vũ Dương Huân
Theo dõi TGVN trên
Nguyên Giám đốc Học viện Ngoại giao
Baoquocte.vn. Là nhà cách mạng kiên trung, nhà ngoại giao tài ba, khôn khéo, thông minh và sáng tạo, với hơn 60 năm hoạt động cách mạng trong đó có hơn 40 năm hoạt động ngoại giao, đồng chí Nguyễn Cơ Thạch (1921-1998) đã có những đóng góp to lớn cho sự nghiệp cách mạng và nền ngoại giao hiện đại Việt Nam, để lại dấu ấn sâu sắc về phong cách ngoại giao.
Phong cách ngoại giao Nguyễn Cơ Thạch

Phong cách là lề lối, cung cách, cách thức, phong thái, phong độ và phẩm cách đã trở thành nền nếp ổn định của một người hay một lớp người, được thể hiện trong tất cả các mặt hoạt động như lao động, học tập, sinh hoạt, ứng xử, diễn đạt… tạo nên những giá trị, những nét riêng biệt của người hoặc nhóm người đó.

Phong cách người cách mạng liên quan mật thiết với tư tưởng, đường lối và phương pháp cách mạng. Tư tưởng, đường lối có tính chất quyết định, còn phương pháp là những cách thức có tính nguyên tắc để đưa đường lối vào cuộc sống. Phương pháp dù chung hay riêng chỉ được thông qua hoạt động cụ thể với những trình độ, khí chất và phong cách khác nhau. Do vậy, việc thực hiện đường lối, vận dụng phương pháp đưa đến kết quả không bao giờ hoàn toàn giống nhau và phụ thuộc vào phong cách của mỗi người.

Tư tưởng, đường lối cách mạng đặt ra những yêu cầu về phong cách. Từng người phải không ngừng phấn đấu rèn luyện xây dựng cho mình một phong cách.

Phong cách cũng gắn liền với đạo đức. Nhiều phẩm chất đạo đức đòi hỏi mỗi người cần có, nhưng thể hiện qua các phong cách khác nhau. Ngoài ra, phong cách còn có đặc điểm là gắn với truyền thống và tập quán, thói quen do hoàn cảnh sống, làm việc tạo ra.

Truyền thống tốt đẹp có sức bền vững đi vào phong cách; ngược lại tập quán, thói quen xấu lại cản trở xây dựng phong cách khoa học. Mặt khác, phong cách bao giờ cũng mang dấu ấn cá nhân rất rõ rệt.

Phong cách ngoại giao Nguyễn Cơ Thạch là sự tổng hợp của phong cách tư duy, phong cách làm việc, phong cách diễn đạt, phong cách ứng xử, phong cách sinh hoạt.

Thứ nhất, Nguyễn Cơ Thạch có tư duy độc lập, tự chủ và sáng tạo, tư duy tầm chiến lược

Tư duy là giai đoạn cao của quá trình nhận thức, đi sâu vào bản chất và phát hiện tính quy luật của sự vật bằng những hình thức như biểu tượng, khái niệm, phán đoán, suy lý. Ông Nguyễn Cơ Thạch luôn suy nghĩ, hành động “độc lập, sáng tạo, luôn suy nghĩ để tìm cái mới”[1], không rập khuôn, máy móc theo lối mòn, không giáo điều, tự nghiên cứu, tìm tòi, tổng kết rút kinh nghiệm trên tinh thần sáng tạo, sẵn sàng từ bỏ những cái cũ, lạc hậu, đề xuất những cái mới đáp ứng những đòi hỏi của thực tiễn đặt ra.

Tư duy của ông còn có tầm nhìn chiến lược. Tư duy chiến lược là tố chất, năng lực và hoạt động đặc trưng của người lãnh đạo, chủ yếu là lãnh đạo cấp cao và trước hết là của người đứng đầu; đó là tư duy vĩ mô, tổng hợp về đánh giá môi trường chiến lược, tầm nhìn và mục tiêu chiến lược, phương châm và lộ trình chiến lược; về các nguồn lực và kế hoạch thực hiện; về phân công trách nhiệm chỉ huy, chỉ đạo, lãnh đạo; về dự báo một số tình huống bất trắc và các phương án xử lý.

Với tư duy độc lập, sáng tạo và tư duy chiến lược, nhìn xa trông rộng [2], tư duy đổi mới[3], ông Nguyễn Cơ Thạch đã đề xuất, xử lý thành công nhiều vấn đề về chính trị đối ngoại cũng như xây dựng ngành có tầm chiến lược.

Với tư cách là Quyền Trưởng đoàn Việt Nam Dân chủ Cộng hòa tại Hội nghị Geneva 1961-1962 về Lào, ông rút ra kết luận quan trọng: Phải nắm vững tình hình quốc tế, xu hướng phát triển của thế giới, đánh giá đúng ý đồ chiến lược và lợi ích các nước tham gia hội nghị, nhất là nước lớn, vận dụng khôn khéo sách lược nhằm tranh thủ đoàn kết các nước XHCN, tranh thủ trung gian, phân hóa đối phương, cô lập kẻ thù chính, lôi kéo các nước khác đi vào xu hướng hòa bình trung lập của Lào.

Thực hiện nghị quyết Hội nghị Trung ương 11, 12 (1965) và 13 (1967) về công tác ngoại giao, với tư cách thường trực CP-50 (Cơ quan nghiên cứu chiến lược), ông Nguyễn Cơ Thạch đã tham mưu, đồng thời trực tiếp tham gia tiến công địch, tạo cục diện vừa đánh vừa đàm đưa đến ký kết Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh và lập lại hòa bình ở Việt Nam đáp ứng 4 yêu cầu của Bộ Chính trị cho Đoàn đàm phán.

Đôi điều về phong cách ngoại giao Nguyễn Cơ Thạch (Kỳ I)
Từ giữa năm 1972, Tiểu ban CP50 trực thuộc Bộ Chính trị do đồng chí Nguyễn Cơ Thạch phụ trách được giao soạn thảo Hiệp định Paris. Trong ảnh: Những đêm làm việc căng thẳng khi bước vào đàm phán, tháng 10/1972. (Ảnh tư liệu)

Trong hoàn cảnh đất nước lâm vào khủng hoảng kinh tế - xã hội trầm trọng, bị bao vây, cấm vận, với tư duy độc lập, sáng tạo tầm nhìn chiến lược, ông đã chủ trì soạn thảo Nghị quyết 13 của Bộ Chính trị “là một cuộc đổi mới mạnh mẽ tư duy trong việc đánh giá tình hình thế giới, trong việc đề ra mục tiêu và chuyển hướng toàn bộ chiến lược đối ngoại của ta”[4], là “bước ngoặt trong đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta”.

Thực hiện Nghị quyết 13, đề xuất nhiều sáng kiến chiến lược bảo vệ được thành quả cách mạng Campuchia, rút được quân tình nguyện Việt Nam về nước đi đôi với việc ngăn chặn chế độ diệt chủng quay trở lại, loại bỏ được cái cớ các nước thù địch bao vây, cấm vận Việt Nam.

Cùng tiến trình giải quyết vấn đề Campuchia, Nguyễn Cơ Thạch đã đưa ra không ít sáng kiến hướng tới bình thường hóa quan hệ với Trung Quốc, đối thoại với các nước ASEAN, thúc đẩy nhanh quá trinh bình thường hóa quan hệ với Mỹ và phương Tây.

Với tư duy độc lập, chiến lược, khi Liên Xô tan rã, chế độ xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu sụp đổ, Bộ Ngoại giao dưới sự lãnh đạo của ông đã kiến nghị Bộ Chính trị: Ta nên có thái độ bình tĩnh, đúng mức, tìm cách hạn chế đến mức thấp nhất tác động xấu đến Việt Nam; tìm các nguồn lực khác thay thế. Đồng thời, chỉ đạo Bộ Ngoại giao phối hợp với các cơ quan khác nghiên cứu đánh giá nguyên nhân chế độ XHCN ở Liên Xô, Đông Âu sụp đổ để rút ra bài học cho cách mạng Việt Nam.

Ngoại giao kinh tế, một trong ba trụ cột của ngoại giao Việt Nam, cũng do Bộ trưởng Nguyễn Cơ Thạch đề xướng. Để triển khai ngoại giao kinh tế, ông cho lập các vụ kinh tế tại Bộ Ngoại giao, phân công nhiều cán bộ giỏi nghiên cứu kinh tế[5]. Chính ông đã tìm và mang về cuốn sách nổi tiếng “Kinh tế học” của nhà kinh tế người Mỹ Paul Samuelson, người đoạt giải thưởng Nobel kinh tế đầu tiên (1970) và chỉ đạo dịch cuốn sách nhằm bồi dưỡng kiến thức kinh tế cho cán bộ ngoại giao.

Mặt khác, với tư duy độc lập, sáng tạo, ông còn có cả những đóng góp rất có ý nghĩa vào đổi mới tư duy hoạch định chính sách phát triển kinh tế của Đảng và Chính phủ trong công cuộc đổi mới như đường hướng cải cách kinh tế, chống lạm phát, mở cửa và hội nhập, thực hiện một nền kinh tế nhiều thành phần...

Về công tác xây dựng ngành, với tầm nhìn chiến lược, ông đề ra nhiều chủ trương quan trọng. Tại Hội nghị Ngoại giao lần thứ 13 (tháng 5/1977), qua nghiên cứu, ông rút ra kết luận quan trọng: Xây dựng ngành đóng vai trò quyết định thắng lợi công tác đối ngoại và khi ngoại giao chuyển giai đoạn phải đổi mới công tác xây dựng ngành.

Hội nghị xác định 4 nội dung cơ bản công tác xây dựng ngành, sau bổ sung 2 nội dung là: cán bộ, tổ chức, phương pháp công tác, cơ sở vật chất, xây dựng Đảng và lãnh đạo.

Ông cũng đặc biệt coi trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, đề xuất chế độ tập sự cấp Vụ, cấp Bộ là kinh nghiệm hay được cả nước học tập...

Thứ hai, kiên định lập trường và bản lĩnh, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm

Đây chính là phong cách đặc trưng Nguyễn Cơ Thạch. Ông đã từng nói với ông Vũ Hắc Bồng: “Cuộc đời mình cũng có người yêu, người không thích, nhưng mình cũng chỉ có công việc và lợi ích chung”.

Với tư cách là Quyền Trưởng đoàn Việt Nam Dân chủ Cộng hòa tại Hội nghị Geneva về Lào, ông kiên quyết, kiên trì bảo vệ lợi ích chính đáng của lực lương yêu nước Lào, của Việt Nam; trong đấu tranh với Mỹ tại Hội nghị Paris, trong việc giải quyết vấn đề Campuchia, bình thường hóa quan hệ với Trung Quốc, ASEAN, Mỹ, dự các diễn đàn Không liên kết, trả lời phỏng vấn báo chí… đều vì lợi ích quốc gia dân tộc.

Không chỉ kiên trì lập trường, ông luôn có bản lĩnh và quyết tâm cao để thực hiện cho được nhiệm vụ được giao, dám nghĩ dám làm, dám chịu trách nhiệm, không sợ khó khăn, gian khổ, dám đối đầu với thách thức.

Ông đi đầu trong đổi mới tư duy đối ngoại, đề xuất Nghị quyết 13 lịch sử, xử lý nhiều vấn đề phức tạp, đầy khó khăn của ngoại giao Việt Nam như vấn đề Campuchia, đấu tranh với Trung Quốc, đi đầu trong vấn đề ngoại giao kinh tế, trong các công tác nghiên cứu ngoại giao, công tác xây dựng ngành, đào tạo lại cán bộ, chế độ tập sự cấp Vụ, cấp Bộ...

Có được phẩm chất đó chính là do ông đã được tôi luyện quá trình hoạt động cách mạng.

Thứ ba, chủ động tiến công, nhiều sáng kiến cũng là phong cách ngoại giao Nguyễn Cơ Thạch

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 11, 12, 13 về công tác ngoại giao, ông sắp xếp lại công tác nghiên cứu của Bộ Ngoại giao, lập Vụ I, Vụ II, rồi Tiểu ban Việt Nam, CP80, trực thuộc Bộ Chính trị để nghiên cứu đối sách chống Mỹ đưa đến ký kết Hiệp định Paris về Việt Nam. Triển khai Nghị quyết 13 của Bộ Chính trị về vấn đề Campuchia, ông đưa sáng kiến lập CP-87, tổ chức Tiệc rượu, gặp gỡ Hunsen-Sihanouk, Hội nghị Ngoại trưởng 3 nước Đông Dương, rút quân tình nguyện Việt Nam đi liền với ngăn chặn chính sách diệt chủng, tách mặt quốc tế và mặt nội bộ trong vấn đề Campuchia… Vấn đề Campuchia được giải quyết, loại bỏ cái cớ bao vây cấm vận Việt Nam. Ông là Bộ trưởng “phá vây”.

Trong công tác xây dựng ngành, ông đưa ra nhiều sáng kiến quan trọng như lập các đơn vị tổng hợp cả về chính trị lẫn kinh tế, văn hóa và xây dựng ngành nhằm bảo đảm tính tổng thể trong công tác nghiên cứu, đề xuất chủ trương và tổ chức thực hiện trên cả các lĩnh vực chủ yếu của Ngành, đồng thời phân công lại nhiệm vụ thành viên lãnh đạo Bộ theo hướng phụ trách từng mảng công việc, không theo khu vực địa lý như cũ.

Ông coi trọng đổi mới trong công tác nghiên cứu khoa học: thành lập Viện Quan hệ quốc tế (1977) trên cơ sở Vụ Nghiên cứu-Tư liệu, Ban Tổng kết, rồi sáp nhập Trường Đại học Ngoại giao, Vụ Huấn học vào Viện Quan hệ quốc tế để tăng cường công tác nghiên cứu (1987).

Đồng thời, ông cho tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức về quan hệ quốc tế, chính sách đối ngoại, kinh tế quốc tế, luật quốc tế, ngoại ngữ..., chỉ đạo biên soạn giáo trình nhất là giáo trình quan hệ quốc tế và chính sách đối ngoại vì trước đó chúng ta chỉ sử dụng giáo trình của Liên Xô, Trung Quốc.

Ông còn tập hợp nhiều nhà nghiên cứu giỏi để soạn chiến lược quốc tế các nước lớn như Trung Quốc, Liên Xô, Nhật Bản… phục vụ công tác nghiên cứu và đào tạo lại của Ngành.

(còn tiếp)


[1] Đinh Nho Liêm: Nguyễn Cơ Thạch - nhà ngoại giao xuất sắc, Bộ Ngoại giao (Nguyễn Phú Bình - chủ biên): Nhà ngoại giao Nguyễn Cơ Thạch, Nxb. Chính trị Quốc gia, Hà Hội-2003, tr.83.

[2] Nguyễn Dy Niên: Nhà ngoại giao xuất sắc với tầm nhìn chiến lược, Bộ Ngoại giao (Nguyễn Phú Bình - chủ biên), Sđd, tr.57.

[3] Đồng Sỹ Nguyên: Anh Nguyễn Cơ Thạch - người cộng sản kiên cường, nhà ngoại giao có tư duy độc lập, sáng tạo, Bộ Ngoại giao (Nguyễn Phú Bình - chủ biên), Sđd, tr.53.

[4] Nguyễn Cơ Thạch: Những chuyển biến trên thế giới và tư duy của chúng ta, Tạp chí Quan hệ quốc tế, số 1, tháng 1/1990, tr.9.

[5] Nhiều tác giả: Chuyện nghề, chuyện nghiệp ngoại giao, Nxb. Hội Nhà văn, Hà Nội-2013, tr.39.

TIN LIÊN QUAN
Nguyễn Cơ Thạch – Một nhà cải cách lớn!
Thông điệp Nguyễn Cơ Thạch
Tiếp tục phát huy tư duy đối ngoại của nhà ngoại giao tài ba Nguyễn Cơ Thạch
Nhớ Bộ trưởng Nguyễn Cơ Thạch - Một vài ký ức nhỏ về một nhân cách lớn

Đọc thêm

Chuyên gia Ấn Độ đánh giá cao chuyến thăm Singapore của Thủ tướng Phạm Minh Chính

Chuyên gia Ấn Độ đánh giá cao chuyến thăm Singapore của Thủ tướng Phạm Minh Chính

Baoquocte.vn. Trên Eurasia-Review, TS. Rajaram Panda, nghiên cứu viên Bộ Văn hóa Ấn Độ, đã đề cao ý nghĩa chuyến thăm Singapore của Thủ tướng Phạm Minh Chính.
Lịch cúp điện hôm nay tại Bến Tre ngày 9/2/2023

Lịch cúp điện hôm nay tại Bến Tre ngày 9/2/2023

Baoquocte.vn. Thông tin lịch cúp điện tại Bến Tre theo từng khu vực được cập nhật mới nhất từ Điện lực Bến Tre ngày 9/2/2023.
Cập nhật tin động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria: Hơn 9.600 người thiệt mạng, lực lượng cứu hộ 'chạy đua với tử thần' giữa giá lạnh

Cập nhật tin động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria: Hơn 9.600 người thiệt mạng, lực lượng cứu hộ 'chạy đua với tử thần' giữa giá lạnh

Baoquocte.vn. Số nạn nhân thiệt mạng tại do trận động đất ở Thổ Nhĩ kỳ là hơn 7.100 và ở Syria là hơn 2.500 người.
Trung Quốc đòi khinh khí cầu bị bắn hạ

Trung Quốc đòi khinh khí cầu bị bắn hạ

Baoquocte.vn. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh nói: "Khinh khí cầu không thuộc về Mỹ. Nó thuộc về Trung Quốc".
Trải nghiệm văn hoá Nhật Bản cùng nhóm sinh viên tại Hà Nội

Trải nghiệm văn hoá Nhật Bản cùng nhóm sinh viên tại Hà Nội

Baoquocte.vn. Dự án truyền thông văn hoá về nghệ thuật gấp giấy Origami vừa được nhóm sinh viên năm cuối của Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức tại ...
Điều gì sẽ xảy ra khi một tập đoàn ở Qatar cùng sở hữu Man Utd và PSG?

Điều gì sẽ xảy ra khi một tập đoàn ở Qatar cùng sở hữu Man Utd và PSG?

Baoquocte.vn. Một số hệ quả khó lường sẽ xảy đến nếu tập đoàn Qatar cùng lúc sở hữu Man Utd và PSG, khi thành công mua lại thương vụ "Quỷ ...
Đại sứ Đặng Minh Khôi trình Thư ủy nhiệm lên Tổng thống Cộng hòa Azerbaijan

Đại sứ Đặng Minh Khôi trình Thư ủy nhiệm lên Tổng thống Cộng hòa Azerbaijan

Baoquocte.vn. Tổng thống Ilham Aliyev khẳng định Việt Nam-Azerbaijan hợp tác tốt đẹp trên bình diện song phương và đa phương.
Hạ viện Argentina tổ chức lễ ra mắt Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Argentina-Việt Nam

Hạ viện Argentina tổ chức lễ ra mắt Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Argentina-Việt Nam

Baoquocte.vn. Đại sứ Dương Quốc Thanh cho rằng việc tái lập Nhóm Nghị sĩ hữu nghị thể hiện sự quan tâm của Quốc hội Argentina trong thúc đẩy quan hệ giữa hai nước.
Việt Nam khẳng định trẻ em luôn là trung tâm của mọi chính sách, chiến lược phát triển

Việt Nam khẳng định trẻ em luôn là trung tâm của mọi chính sách, chiến lược phát triển

Baoquocte.vn. Giám đốc điều hành UNICEF đánh giá cao những nỗ lực và thành tựu Việt Nam đạt được trong chăm sóc và bảo đảm các quyền của trẻ em.
Đại sứ quán Việt Nam tại Brazil tổ chức gặp mặt cộng đồng đầu năm Xuân Quê hương 2023

Đại sứ quán Việt Nam tại Brazil tổ chức gặp mặt cộng đồng đầu năm Xuân Quê hương 2023

Baoquocte.vn. Trong không khí đầm ấm, Đại sứ Phạm Thị Kim Hoa gửi lời chúc mừng năm mới an khang thịnh vượng, hạnh phúc và thành công đến bà con cộng đồng.
Việt Nam nhấn mạnh sự cần thiết dành nguồn lực quốc gia và quốc tế  cho hòa bình, phát triển và con người

Việt Nam nhấn mạnh sự cần thiết dành nguồn lực quốc gia và quốc tế cho hòa bình, phát triển và con người

Baoquocte.vn. Đại hội đồng Liên hợp quốc Khóa 77 đã tổ chức phiên họp toàn thể về các ưu tiên của Tổng thư ký LHQ António Guterres trong năm 2023.
Đại sứ Việt Nam tại Myanmar thăm, chúc tết bà con cộng đồng và doanh nghiệp nhân dịp Xuân Quý Mão

Đại sứ Việt Nam tại Myanmar thăm, chúc tết bà con cộng đồng và doanh nghiệp nhân dịp Xuân Quý Mão

Baoquocte.vn. Nhân dịp Tết Nguyên đán 2023, Đại sứ Lý Quốc Tuấn và cán bộ Đại sứ quán đã thăm hỏi, chúc tết cộng đồng và doanh nghiệp Việt Nam tại Myanmar.
Chưa ghi nhận thông tin có công dân Việt Nam bị ảnh hưởng bởi trận động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria

Chưa ghi nhận thông tin có công dân Việt Nam bị ảnh hưởng bởi trận động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria

Baoquocte.vn. Bộ Ngoại giao chỉ đạo Đại sứ quán Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ và Iran (kiêm nhiệm Syria) sẵn sàng triển khai các biện pháp bảo hộ công dân.
Thông tin về việc 2 công dân Việt Nam mất tích trong vụ chìm tàu đánh cá tại Hàn Quốc

Thông tin về việc 2 công dân Việt Nam mất tích trong vụ chìm tàu đánh cá tại Hàn Quốc

Baoquocte.vn. Theo Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc, một tàu đánh cá đã bị chìm ngoài khơi huyện Sinan, khiến 9/12 thuyền viên mất tích, có 2 công dân Việt Nam.
Triển khai công tác lãnh sự với tinh thần 'phục vụ' cao nhất, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo hiệu quả

Triển khai công tác lãnh sự với tinh thần 'phục vụ' cao nhất, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo hiệu quả

Baoquocte.vn. Quyền Cục trưởng Cục Lãnh sự Doãn Hoàng Minh chia sẻ về công tác lãnh sự ở Bộ Ngoại giao và các Cơ quan đại diện ở nước ngoài năm qua, sắp tới.
Để công tác bảo hộ công dân ngày một hiệu quả, hiện đại và chuyên nghiệp hơn

Để công tác bảo hộ công dân ngày một hiệu quả, hiện đại và chuyên nghiệp hơn

Baoquocte.vn. Trả lời phỏng vấn Báo TG&VN, Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ đã phác họa bức tranh phản ánh công tác bảo hộ công dân trong năm 2022...
Đại sứ quán Việt Nam tại Saudi Arabia thăm lãnh sự công dân nhân dịp Tết Quý Mão 2023

Đại sứ quán Việt Nam tại Saudi Arabia thăm lãnh sự công dân nhân dịp Tết Quý Mão 2023

Baoquocte.vn. Đại sứ Việt Nam tại Saudi Arabia Đặng Xuân Dũng và các cán bộ Đại sứ quán thăm một số người Việt đang thụ án tại hai trại tù nam và nữ tại Malaz, Riyadh.
Việt Nam lên tiếng về vụ xét xử đường dây buôn người ở Anh

Việt Nam lên tiếng về vụ xét xử đường dây buôn người ở Anh

Baoquocte.vn. Đại sứ quán Việt Nam tại Anh sẽ tiếp tục theo dõi sát sao vụ xét xử người đứng đầu đường dây buôn người ở Anh.
Khám phá văn hóa giao tiếp của đất nước vạn đảo Indonesia (Phần 2)

Khám phá văn hóa giao tiếp của đất nước vạn đảo Indonesia (Phần 2)

Baoquocte.vn. Là một quốc gia Đông Nam Á, Indonesia gần gũi với Việt Nam, nhưng nước này có 86% dân số theo Hồi giáo tạo nên khác biệt trong văn hoá giao tiếp.
Khám phá văn hóa giao tiếp của đất nước vạn đảo Indonesia (Phần 1)

Khám phá văn hóa giao tiếp của đất nước vạn đảo Indonesia (Phần 1)

Baoquocte.vn. Là quốc gia Đông Nam Á nên Indonesia gần gũi với Việt Nam, nhưng 86% dân số nước này theo Hồi giáo tạo nên khác biệt trong văn hoá giao tiếp.
Những điều cần biết để không bỡ ngỡ khi đến xứ sở hoa tulip Hà Lan

Những điều cần biết để không bỡ ngỡ khi đến xứ sở hoa tulip Hà Lan

Baoquocte.vn. Khi gặp một người Hà Lan bất kì, thật khó để nhận xét về địa vị hay khả năng tài chính của họ thông qua vẻ bề ngoài...
Đôi điều cần biết về văn hóa giao tiếp ở Bỉ - 'trái tim của châu Âu'

Đôi điều cần biết về văn hóa giao tiếp ở Bỉ - 'trái tim của châu Âu'

Baoquocte.vn. Cùng khám phá đôi nét về văn hóa giao tiếp và con người Bỉ để hiểu rõ hơn về đất nước được coi là 'trái tim châu Âu' qua bài viết dưới đây!
Những nước nào có Ngày Quốc khánh trong tháng 12?

Những nước nào có Ngày Quốc khánh trong tháng 12?

Baoquocte.vn. Trong tháng 12 có 12 quốc gia kỷ niệm Ngày Quốc khánh, bao gồm Romania, Lào, UAE, Thái Lan, Phần Lan, Burkina Faso, Kenya, Bhutan, Niger, Qatar...
Đôi điều cần biết khi đến 'xứ sở nghìn đảo' Philippines

Đôi điều cần biết khi đến 'xứ sở nghìn đảo' Philippines

Baoquocte.vn. Gồm hơn 7.100 hòn đảo lớn nhỏ muôn màu sắc, Philippines có nề văn hóa vô cùng đặc sắc. Cùng tìm hiểu những nét đặc trưng trong văn hóa tại đây.
Phiên bản di động