Kỷ niệm 100 năm ngày sinh đồng chí Nguyễn Cơ Thạch

Đôi điều về phong cách ngoại giao Nguyễn Cơ Thạch (Kỳ I)

Đại sứ, GS. TS Vũ Dương Huân
Theo dõi TGVN trên
Nguyên Giám đốc Học viện Ngoại giao
Baoquocte.vn. Là nhà cách mạng kiên trung, nhà ngoại giao tài ba, khôn khéo, thông minh và sáng tạo, với hơn 60 năm hoạt động cách mạng trong đó có hơn 40 năm hoạt động ngoại giao, đồng chí Nguyễn Cơ Thạch (1921-1998) đã có những đóng góp to lớn cho sự nghiệp cách mạng và nền ngoại giao hiện đại Việt Nam, để lại dấu ấn sâu sắc về phong cách ngoại giao.
Phong cách ngoại giao Nguyễn Cơ Thạch

Phong cách là lề lối, cung cách, cách thức, phong thái, phong độ và phẩm cách đã trở thành nền nếp ổn định của một người hay một lớp người, được thể hiện trong tất cả các mặt hoạt động như lao động, học tập, sinh hoạt, ứng xử, diễn đạt… tạo nên những giá trị, những nét riêng biệt của người hoặc nhóm người đó.

Phong cách người cách mạng liên quan mật thiết với tư tưởng, đường lối và phương pháp cách mạng. Tư tưởng, đường lối có tính chất quyết định, còn phương pháp là những cách thức có tính nguyên tắc để đưa đường lối vào cuộc sống. Phương pháp dù chung hay riêng chỉ được thông qua hoạt động cụ thể với những trình độ, khí chất và phong cách khác nhau. Do vậy, việc thực hiện đường lối, vận dụng phương pháp đưa đến kết quả không bao giờ hoàn toàn giống nhau và phụ thuộc vào phong cách của mỗi người.

Tư tưởng, đường lối cách mạng đặt ra những yêu cầu về phong cách. Từng người phải không ngừng phấn đấu rèn luyện xây dựng cho mình một phong cách.

Phong cách cũng gắn liền với đạo đức. Nhiều phẩm chất đạo đức đòi hỏi mỗi người cần có, nhưng thể hiện qua các phong cách khác nhau. Ngoài ra, phong cách còn có đặc điểm là gắn với truyền thống và tập quán, thói quen do hoàn cảnh sống, làm việc tạo ra.

Truyền thống tốt đẹp có sức bền vững đi vào phong cách; ngược lại tập quán, thói quen xấu lại cản trở xây dựng phong cách khoa học. Mặt khác, phong cách bao giờ cũng mang dấu ấn cá nhân rất rõ rệt.

Phong cách ngoại giao Nguyễn Cơ Thạch là sự tổng hợp của phong cách tư duy, phong cách làm việc, phong cách diễn đạt, phong cách ứng xử, phong cách sinh hoạt.

Thứ nhất, Nguyễn Cơ Thạch có tư duy độc lập, tự chủ và sáng tạo, tư duy tầm chiến lược

Tư duy là giai đoạn cao của quá trình nhận thức, đi sâu vào bản chất và phát hiện tính quy luật của sự vật bằng những hình thức như biểu tượng, khái niệm, phán đoán, suy lý. Ông Nguyễn Cơ Thạch luôn suy nghĩ, hành động “độc lập, sáng tạo, luôn suy nghĩ để tìm cái mới”[1], không rập khuôn, máy móc theo lối mòn, không giáo điều, tự nghiên cứu, tìm tòi, tổng kết rút kinh nghiệm trên tinh thần sáng tạo, sẵn sàng từ bỏ những cái cũ, lạc hậu, đề xuất những cái mới đáp ứng những đòi hỏi của thực tiễn đặt ra.

Tư duy của ông còn có tầm nhìn chiến lược. Tư duy chiến lược là tố chất, năng lực và hoạt động đặc trưng của người lãnh đạo, chủ yếu là lãnh đạo cấp cao và trước hết là của người đứng đầu; đó là tư duy vĩ mô, tổng hợp về đánh giá môi trường chiến lược, tầm nhìn và mục tiêu chiến lược, phương châm và lộ trình chiến lược; về các nguồn lực và kế hoạch thực hiện; về phân công trách nhiệm chỉ huy, chỉ đạo, lãnh đạo; về dự báo một số tình huống bất trắc và các phương án xử lý.

Với tư duy độc lập, sáng tạo và tư duy chiến lược, nhìn xa trông rộng [2], tư duy đổi mới[3], ông Nguyễn Cơ Thạch đã đề xuất, xử lý thành công nhiều vấn đề về chính trị đối ngoại cũng như xây dựng ngành có tầm chiến lược.

Với tư cách là Quyền Trưởng đoàn Việt Nam Dân chủ Cộng hòa tại Hội nghị Geneva 1961-1962 về Lào, ông rút ra kết luận quan trọng: Phải nắm vững tình hình quốc tế, xu hướng phát triển của thế giới, đánh giá đúng ý đồ chiến lược và lợi ích các nước tham gia hội nghị, nhất là nước lớn, vận dụng khôn khéo sách lược nhằm tranh thủ đoàn kết các nước XHCN, tranh thủ trung gian, phân hóa đối phương, cô lập kẻ thù chính, lôi kéo các nước khác đi vào xu hướng hòa bình trung lập của Lào.

Thực hiện nghị quyết Hội nghị Trung ương 11, 12 (1965) và 13 (1967) về công tác ngoại giao, với tư cách thường trực CP-50 (Cơ quan nghiên cứu chiến lược), ông Nguyễn Cơ Thạch đã tham mưu, đồng thời trực tiếp tham gia tiến công địch, tạo cục diện vừa đánh vừa đàm đưa đến ký kết Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh và lập lại hòa bình ở Việt Nam đáp ứng 4 yêu cầu của Bộ Chính trị cho Đoàn đàm phán.

Đôi điều về phong cách ngoại giao Nguyễn Cơ Thạch (Kỳ I)
Từ giữa năm 1972, Tiểu ban CP50 trực thuộc Bộ Chính trị do đồng chí Nguyễn Cơ Thạch phụ trách được giao soạn thảo Hiệp định Paris. Trong ảnh: Những đêm làm việc căng thẳng khi bước vào đàm phán, tháng 10/1972. (Ảnh tư liệu)

Trong hoàn cảnh đất nước lâm vào khủng hoảng kinh tế - xã hội trầm trọng, bị bao vây, cấm vận, với tư duy độc lập, sáng tạo tầm nhìn chiến lược, ông đã chủ trì soạn thảo Nghị quyết 13 của Bộ Chính trị “là một cuộc đổi mới mạnh mẽ tư duy trong việc đánh giá tình hình thế giới, trong việc đề ra mục tiêu và chuyển hướng toàn bộ chiến lược đối ngoại của ta”[4], là “bước ngoặt trong đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta”.

Thực hiện Nghị quyết 13, đề xuất nhiều sáng kiến chiến lược bảo vệ được thành quả cách mạng Campuchia, rút được quân tình nguyện Việt Nam về nước đi đôi với việc ngăn chặn chế độ diệt chủng quay trở lại, loại bỏ được cái cớ các nước thù địch bao vây, cấm vận Việt Nam.

Cùng tiến trình giải quyết vấn đề Campuchia, Nguyễn Cơ Thạch đã đưa ra không ít sáng kiến hướng tới bình thường hóa quan hệ với Trung Quốc, đối thoại với các nước ASEAN, thúc đẩy nhanh quá trinh bình thường hóa quan hệ với Mỹ và phương Tây.

Với tư duy độc lập, chiến lược, khi Liên Xô tan rã, chế độ xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu sụp đổ, Bộ Ngoại giao dưới sự lãnh đạo của ông đã kiến nghị Bộ Chính trị: Ta nên có thái độ bình tĩnh, đúng mức, tìm cách hạn chế đến mức thấp nhất tác động xấu đến Việt Nam; tìm các nguồn lực khác thay thế. Đồng thời, chỉ đạo Bộ Ngoại giao phối hợp với các cơ quan khác nghiên cứu đánh giá nguyên nhân chế độ XHCN ở Liên Xô, Đông Âu sụp đổ để rút ra bài học cho cách mạng Việt Nam.

Ngoại giao kinh tế, một trong ba trụ cột của ngoại giao Việt Nam, cũng do Bộ trưởng Nguyễn Cơ Thạch đề xướng. Để triển khai ngoại giao kinh tế, ông cho lập các vụ kinh tế tại Bộ Ngoại giao, phân công nhiều cán bộ giỏi nghiên cứu kinh tế[5]. Chính ông đã tìm và mang về cuốn sách nổi tiếng “Kinh tế học” của nhà kinh tế người Mỹ Paul Samuelson, người đoạt giải thưởng Nobel kinh tế đầu tiên (1970) và chỉ đạo dịch cuốn sách nhằm bồi dưỡng kiến thức kinh tế cho cán bộ ngoại giao.

Mặt khác, với tư duy độc lập, sáng tạo, ông còn có cả những đóng góp rất có ý nghĩa vào đổi mới tư duy hoạch định chính sách phát triển kinh tế của Đảng và Chính phủ trong công cuộc đổi mới như đường hướng cải cách kinh tế, chống lạm phát, mở cửa và hội nhập, thực hiện một nền kinh tế nhiều thành phần...

Về công tác xây dựng ngành, với tầm nhìn chiến lược, ông đề ra nhiều chủ trương quan trọng. Tại Hội nghị Ngoại giao lần thứ 13 (tháng 5/1977), qua nghiên cứu, ông rút ra kết luận quan trọng: Xây dựng ngành đóng vai trò quyết định thắng lợi công tác đối ngoại và khi ngoại giao chuyển giai đoạn phải đổi mới công tác xây dựng ngành.

Hội nghị xác định 4 nội dung cơ bản công tác xây dựng ngành, sau bổ sung 2 nội dung là: cán bộ, tổ chức, phương pháp công tác, cơ sở vật chất, xây dựng Đảng và lãnh đạo.

Ông cũng đặc biệt coi trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, đề xuất chế độ tập sự cấp Vụ, cấp Bộ là kinh nghiệm hay được cả nước học tập...

Thứ hai, kiên định lập trường và bản lĩnh, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm

Đây chính là phong cách đặc trưng Nguyễn Cơ Thạch. Ông đã từng nói với ông Vũ Hắc Bồng: “Cuộc đời mình cũng có người yêu, người không thích, nhưng mình cũng chỉ có công việc và lợi ích chung”.

Với tư cách là Quyền Trưởng đoàn Việt Nam Dân chủ Cộng hòa tại Hội nghị Geneva về Lào, ông kiên quyết, kiên trì bảo vệ lợi ích chính đáng của lực lương yêu nước Lào, của Việt Nam; trong đấu tranh với Mỹ tại Hội nghị Paris, trong việc giải quyết vấn đề Campuchia, bình thường hóa quan hệ với Trung Quốc, ASEAN, Mỹ, dự các diễn đàn Không liên kết, trả lời phỏng vấn báo chí… đều vì lợi ích quốc gia dân tộc.

Không chỉ kiên trì lập trường, ông luôn có bản lĩnh và quyết tâm cao để thực hiện cho được nhiệm vụ được giao, dám nghĩ dám làm, dám chịu trách nhiệm, không sợ khó khăn, gian khổ, dám đối đầu với thách thức.

Ông đi đầu trong đổi mới tư duy đối ngoại, đề xuất Nghị quyết 13 lịch sử, xử lý nhiều vấn đề phức tạp, đầy khó khăn của ngoại giao Việt Nam như vấn đề Campuchia, đấu tranh với Trung Quốc, đi đầu trong vấn đề ngoại giao kinh tế, trong các công tác nghiên cứu ngoại giao, công tác xây dựng ngành, đào tạo lại cán bộ, chế độ tập sự cấp Vụ, cấp Bộ...

Có được phẩm chất đó chính là do ông đã được tôi luyện quá trình hoạt động cách mạng.

Thứ ba, chủ động tiến công, nhiều sáng kiến cũng là phong cách ngoại giao Nguyễn Cơ Thạch

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 11, 12, 13 về công tác ngoại giao, ông sắp xếp lại công tác nghiên cứu của Bộ Ngoại giao, lập Vụ I, Vụ II, rồi Tiểu ban Việt Nam, CP80, trực thuộc Bộ Chính trị để nghiên cứu đối sách chống Mỹ đưa đến ký kết Hiệp định Paris về Việt Nam. Triển khai Nghị quyết 13 của Bộ Chính trị về vấn đề Campuchia, ông đưa sáng kiến lập CP-87, tổ chức Tiệc rượu, gặp gỡ Hunsen-Sihanouk, Hội nghị Ngoại trưởng 3 nước Đông Dương, rút quân tình nguyện Việt Nam đi liền với ngăn chặn chính sách diệt chủng, tách mặt quốc tế và mặt nội bộ trong vấn đề Campuchia… Vấn đề Campuchia được giải quyết, loại bỏ cái cớ bao vây cấm vận Việt Nam. Ông là Bộ trưởng “phá vây”.

Trong công tác xây dựng ngành, ông đưa ra nhiều sáng kiến quan trọng như lập các đơn vị tổng hợp cả về chính trị lẫn kinh tế, văn hóa và xây dựng ngành nhằm bảo đảm tính tổng thể trong công tác nghiên cứu, đề xuất chủ trương và tổ chức thực hiện trên cả các lĩnh vực chủ yếu của Ngành, đồng thời phân công lại nhiệm vụ thành viên lãnh đạo Bộ theo hướng phụ trách từng mảng công việc, không theo khu vực địa lý như cũ.

Ông coi trọng đổi mới trong công tác nghiên cứu khoa học: thành lập Viện Quan hệ quốc tế (1977) trên cơ sở Vụ Nghiên cứu-Tư liệu, Ban Tổng kết, rồi sáp nhập Trường Đại học Ngoại giao, Vụ Huấn học vào Viện Quan hệ quốc tế để tăng cường công tác nghiên cứu (1987).

Đồng thời, ông cho tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức về quan hệ quốc tế, chính sách đối ngoại, kinh tế quốc tế, luật quốc tế, ngoại ngữ..., chỉ đạo biên soạn giáo trình nhất là giáo trình quan hệ quốc tế và chính sách đối ngoại vì trước đó chúng ta chỉ sử dụng giáo trình của Liên Xô, Trung Quốc.

Ông còn tập hợp nhiều nhà nghiên cứu giỏi để soạn chiến lược quốc tế các nước lớn như Trung Quốc, Liên Xô, Nhật Bản… phục vụ công tác nghiên cứu và đào tạo lại của Ngành.

(còn tiếp)


[1] Đinh Nho Liêm: Nguyễn Cơ Thạch - nhà ngoại giao xuất sắc, Bộ Ngoại giao (Nguyễn Phú Bình - chủ biên): Nhà ngoại giao Nguyễn Cơ Thạch, Nxb. Chính trị Quốc gia, Hà Hội-2003, tr.83.

[2] Nguyễn Dy Niên: Nhà ngoại giao xuất sắc với tầm nhìn chiến lược, Bộ Ngoại giao (Nguyễn Phú Bình - chủ biên), Sđd, tr.57.

[3] Đồng Sỹ Nguyên: Anh Nguyễn Cơ Thạch - người cộng sản kiên cường, nhà ngoại giao có tư duy độc lập, sáng tạo, Bộ Ngoại giao (Nguyễn Phú Bình - chủ biên), Sđd, tr.53.

[4] Nguyễn Cơ Thạch: Những chuyển biến trên thế giới và tư duy của chúng ta, Tạp chí Quan hệ quốc tế, số 1, tháng 1/1990, tr.9.

[5] Nhiều tác giả: Chuyện nghề, chuyện nghiệp ngoại giao, Nxb. Hội Nhà văn, Hà Nội-2013, tr.39.

TIN LIÊN QUAN
Nguyễn Cơ Thạch – Một nhà cải cách lớn!
Thông điệp Nguyễn Cơ Thạch
Tiếp tục phát huy tư duy đối ngoại của nhà ngoại giao tài ba Nguyễn Cơ Thạch
Nhớ Bộ trưởng Nguyễn Cơ Thạch - Một vài ký ức nhỏ về một nhân cách lớn

Đọc thêm

Chạm vào hạnh phúc: Quách Thu Phương đóng cặp nghệ sĩ Quang Tèo, vào vai người vợ tần tảo, lam lũ

Chạm vào hạnh phúc: Quách Thu Phương đóng cặp nghệ sĩ Quang Tèo, vào vai người vợ tần tảo, lam lũ

Baoquocte.vn. ​​​​​​​Tú Oanh và Quách Thu Phương, hai bà thông gia trong Hương vị tình thân, hội ngộ tại buổi ra mắt phim Chạm vào hạnh phúc chiều 30/11.
Bộ Quốc phòng Nga thông báo tập trận gần Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga thông báo tập trận gần Ukraine

Baoquocte.vn. Reuters đưa tin, Bộ Quốc phòng Nga thông báo, nước này bắt đầu cuộc tập trận mùa Đông thường kỳ ở Quân khu miền Nam, khu vực giáp với Ukraine.
'Một số nơi dùng Zoom, Canvas và gọi là chuyển đổi số'

'Một số nơi dùng Zoom, Canvas và gọi là chuyển đổi số'

Baoquocte.vn. Một số nơi ứng dụng công nghệ thông tin một cách rất đơn sơ. Cứ đưa powerpoint lên rồi gọi là chuyển đổi số.
Suzuki Swift Cross mẫu SUV đô thị cỡ nhỏ sẽ ra mắt năm 2024

Suzuki Swift Cross mẫu SUV đô thị cỡ nhỏ sẽ ra mắt năm 2024

Baoquocte.vn. Suzuki Swift Cross, đang được nhà sản xuất nghiên cứu dựa trên chiếc Swift hatchback thế hệ mới. Chiếc SUV siêu nhỏ dự kiến sẽ ra mắt vào năm 2024.
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn tiếp Đại sứ Mexico Sarah Valdez Bolano chào từ biệt

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn tiếp Đại sứ Mexico Sarah Valdez Bolano chào từ biệt

Baoquocte.vn. Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn tiếp bà Sarah Valdez Bolano, Đại sứ Mexico tại Việt Nam đến chào từ biệt nhân dịp kết thúc nhiệm kỳ công tác.
XSMN 2/12, trực tiếp kết quả xổ số miền Nam 2/12/2021. số miền Nam hôm nay

XSMN 2/12, trực tiếp kết quả xổ số miền Nam 2/12/2021. số miền Nam hôm nay

Baoquocte.vn. XSMN 2/12. trực tiếp xổ số miền Nam 2/12/2021. kết quả xổ số miền Nam hôm nay. xổ số miền Nam thứ 5. xổ số hôm nay 2/12/2021. xo so ...
Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai (1-2/12): Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ rét về đêm và sáng, vùng núi Đông Bắc Bộ có nơi dưới 5 độ; Nam Bộ mưa dông vài nơi

Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai (1-2/12): Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ rét về đêm và sáng, vùng núi Đông Bắc Bộ có nơi dưới 5 độ; Nam Bộ mưa dông vài nơi

Baoquocte.vn. Dự báo thời tiết Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ đêm và sáng trời rét; vùng núi rét đậm rét hại; vùng núi cao khả năng có sương muối; sáng sớm ...
Tổng thư ký LHQ: Cách duy nhất để thế giới thoát khỏi đại dịch là tiêm chủng toàn cầu

Tổng thư ký LHQ: Cách duy nhất để thế giới thoát khỏi đại dịch là tiêm chủng toàn cầu

Baoquocte.vn. Theo Tổng thư ký THQ, cách duy nhất để thoát khỏi đại dịch, bất công và khủng hoảng nhân đạo là thông qua một chiến dịch tiêm chủng toàn cầu.
Lần đầu tiên học sinh tại Lạng Sơn được tuyên truyền phòng chống ma túy bằng hình thức trực quan

Lần đầu tiên học sinh tại Lạng Sơn được tuyên truyền phòng chống ma túy bằng hình thức trực quan

Baoquocte.vn. Lạng Sơn là địa phương đầu tiên phối hợp với Viện PSD triển khai tập huấn, tuyên truyền công tác phòng, chống ma túy, tệ nạn xã hội cho học ...
Cảnh sát biển Việt Nam-Trung Quốc tổ chức Hội nghị công tác Cảnh sát biển lần thứ 5

Cảnh sát biển Việt Nam-Trung Quốc tổ chức Hội nghị công tác Cảnh sát biển lần thứ 5

Baoquocte.vn. Hai bên thống nhất, thời gian tới, Cảnh sát biển hai nước Việt Nam-Trung Quốc tiếp tục thực hiện tốt các hoạt động hợp tác thực chất.
Hội đồng Bảo an họp về tình hình Trung Đông, bao gồm vấn đề Palestine và thông qua một số nghị quyết

Hội đồng Bảo an họp về tình hình Trung Đông, bao gồm vấn đề Palestine và thông qua một số nghị quyết

Baoquocte.vn. Phát biểu tại cuộc họp về tình hình Trung Đông, Đại sứ Đặng Đình Quý bày tỏ lo ngại về tình trạng bạo lực tiếp tục gia tăng, đặc biệt tại Bờ Tây.
Bộ Ngoại giao trao Kỷ niệm chương ‘Vì sự nghiệp Ngoại giao Việt Nam’ cho lãnh đạo Ban Thi đua, khen thưởng Trung ương

Bộ Ngoại giao trao Kỷ niệm chương ‘Vì sự nghiệp Ngoại giao Việt Nam’ cho lãnh đạo Ban Thi đua, khen thưởng Trung ương

Baoquocte.vn. Ngày 30/11, Bộ Ngoại giao trao Kỷ niệm chương ‘Vì sự nghiệp Ngoại giao Việt Nam’ cho một số đồng chí lãnh đạo Ban Thi đua, khen thưởng Trung ương.
Khai trương Văn phòng Lãnh sự danh dự đầu tiên của Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ

Khai trương Văn phòng Lãnh sự danh dự đầu tiên của Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ

Baoquocte.vn. Đại sứ Trần Quang Tuyến nhấn mạnh việc mở Văn phòng Lãnh sự danh dự Việt Nam tại Istanbul sẽ hỗ trợ công tác bảo hộ công dân Việt Nam thuận lợi hơn.
Bộ Ngoại giao thông tin về tình hình lao động Việt Nam tại Serbia

Bộ Ngoại giao thông tin về tình hình lao động Việt Nam tại Serbia

Baoquocte.vn. Đại sứ quán Việt Nam tại Romania đã cử cán bộ trực tiếp tới Serbia gặp gỡ, thăm hỏi và lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người lao động Việt Nam.
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn dự Hội nghị thường niên Tổ chức tư vấn pháp lý Á-Phi lần thứ 59

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn dự Hội nghị thường niên Tổ chức tư vấn pháp lý Á-Phi lần thứ 59

Baoquocte.vn. Chiều 29/11, Hội nghị thường niên Tổ chức tư vấn pháp lý Á-Phi (AALCO) lần thứ 59 đã khai mạc tại Hong Kong, Trung Quốc.
Việt Nam bày tỏ lo ngại về tình hình khủng hoảng nhiều mặt tại Lebanon

Việt Nam bày tỏ lo ngại về tình hình khủng hoảng nhiều mặt tại Lebanon

Baoquocte.vn. Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã họp về tình hình Lebanon và việc thực hiện Nghị quyết 1701 (2006).
Tích cực bảo hộ lao động Việt Nam tại Saudi Arabia và Serbia

Tích cực bảo hộ lao động Việt Nam tại Saudi Arabia và Serbia

Baoquocte.vn. Đại sứ quán Việt Nam tại Saudi Arabia đã tích cực xác minh thông tin, yêu cầu điều tra, xử lý tranh chấp, bảo đảm quyền lợi cho lao động Việt Nam.
Chuyến bay chở 275 công dân Việt Nam bị mắc kẹt vì Covid-19 tại Myanmar về nước an toàn

Chuyến bay chở 275 công dân Việt Nam bị mắc kẹt vì Covid-19 tại Myanmar về nước an toàn

Baoquocte.vn. Hành khách trên chuyến bay gồm trẻ em dưới 18 tuổi, người cao tuổi, người có bệnh nền, lao động hết hạn hợp đồng, khó khăn do mất việc...
Bộ Ngoại giao cập nhật chính sách lãnh sự với Cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam

Bộ Ngoại giao cập nhật chính sách lãnh sự với Cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam

Baoquocte.vn. Bộ Ngoại giao lần đầu tiên tổ chức Hội nghị gặp mặt các Cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam để cập nhật chính sách về công tác lãnh sự.
Bảo hộ công dân là nhiệm vụ rất quan trọng trong công tác đối ngoại

Bảo hộ công dân là nhiệm vụ rất quan trọng trong công tác đối ngoại

Baoquocte.vn. Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài đóng vai trò then chốt trong việc thực hiện hoạt động bảo hộ công dân.
Lần đầu tiên diễn ra Hội nghị Lãnh sự danh dự Việt Nam ở nước ngoài

Lần đầu tiên diễn ra Hội nghị Lãnh sự danh dự Việt Nam ở nước ngoài

Baoquocte.vn. Hội nghị có sự tham dự của 13 Đại sứ, 25 Lãnh sự danh dự Việt Nam ở nước ngoài, 15 ứng viên Lãnh sự danh dự với gần gần 150 điểm cầu ở nước ...
Bộ Ngoại giao tích cực bảo hộ công dân Việt Nam gặp nạn tại Saudi Arabia

Bộ Ngoại giao tích cực bảo hộ công dân Việt Nam gặp nạn tại Saudi Arabia

Baoquocte.vn. Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng đã thông tin về các biện pháp bảo hộ một công dân Việt Nam gặp nạn tại Saudi Arabia.
Sử dụng các loại đĩa ăn trên bàn tiệc như thế nào?

Sử dụng các loại đĩa ăn trên bàn tiệc như thế nào?

Baoquocte.vn. Trong một bữa tiệc, thường có rất nhiều loại dao kéo và đĩa ăn. Cần nhận biết được các loại và chức năng khác nhau của chúng để tránh bối rối.
Bạn đã biết dùng khăn ăn trên bàn tiệc đúng cách?

Bạn đã biết dùng khăn ăn trên bàn tiệc đúng cách?

Baoquocte.vn. Khăn ăn là thứ không thể thiếu trong bàn tiệc, để bảo vệ quần áo khỏi bị vấy bẩn và lau miệng khi ăn. Vậy bạn đã biết sử dụng khăn ăn đúng cách?
Gợi ý 5 cách xếp khăn giấy ăn cho bàn tiệc thu hút ánh nhìn

Gợi ý 5 cách xếp khăn giấy ăn cho bàn tiệc thu hút ánh nhìn

Baoquocte.vn. Việc xếp khăn giấy ăn một cách đẹp mắt, thu hút cũng là một điểm nhấn, để lại ấn tượng cho quan khách, tạo nên sự thành công cho buổi tiệc.
Phân biệt các loại ly uống rượu thể hiện đẳng cấp

Phân biệt các loại ly uống rượu thể hiện đẳng cấp

Baoquocte.vn. Người thưởng rượu ngoài việc có hiểu biết về loại thức uống đặc biệt này còn phải biết nên sử dụng loại ly nào là phù hợp nhất.
5 bước thưởng thức rượu vang chuẩn người sành

5 bước thưởng thức rượu vang chuẩn người sành

Baoquocte.vn. Thưởng thức rượu vang đúng cách thì tất cả giác quan đều được đánh thức. Tại nhiều nước, rượu vang chính là tinh hoa, văn hóa và niềm đam mê.
Uống rượu vang sao cho đúng cách? (phần 2)

Uống rượu vang sao cho đúng cách? (phần 2)

Baoquocte.vn. Khác với các loại rượu thông thường, rượu vang có cách kết hợp riêng cần phải cân nhắc, nghiên cứu kỹ càng sao cho đạt được hương vị chuẩn nhất.
Phiên bản di động