Trung Quốc công bố Sách Trắng Quốc phòng mới

17/04/2013 08:55

Ngày 16/4, Trung Quốc đã công bố Sách Trắng Quốc phòng, trong đó giới thiệu chi tiết khái niệm an ninh mới cũng như việc vận dụng các lực lượng vũ trang trong thời bình của nước này. Đây là Sách Trắng Quốc phòng thứ 8 của Chính phủ Trung Quốc kể từ năm 1998.

Theo Sách Trắng, Trung Quốc sẽ giới thiệu một khái niệm an ninh mới, theo đó đề cao sự tin tưởng lẫn nhau, lợi ích chung, sự bình đẳng và phối hợp, đồng thời theo đuổi an ninh toàn diện, an ninh chung và hợp tác an ninh. Văn kiện nêu rõ: "Trung Quốc sẽ không bao giờ theo đuổi bá quyền, hành xử theo kiểu bá quyền hay bành trướng quân đội".

Văn kiện cũng cung cấp thông tin chi tiết về việc vận dụng đa dạng các lực lượng vũ trang trong thời bình, đồng thời lý giải điều này là nhằm đáp ứng nhu cầu an ninh cốt lõi của Trung Quốc cũng như để duy trì an ninh, ngăn chặn khủng hoảng và giành thắng lợi trong các cuộc chiến.

Cụ thể, lực lượng vũ trang Trung Quốc được giao nhiệm vụ bảo vệ biên giới và bờ biển, đảm bảo an ninh không phận, nâng cao khả năng trực chiến và gia tăng các cuộc tập trận cũng như diễn tập chiến đấu.

Sách Trắng nêu rõ lực lượng vũ trang Trung Quốc sẵn sàng chặn đứng và đáp trả kiên quyết bất kỳ hành động khiêu khích gây phương hại đến chủ quyền, an ninh và sự toàn vẹn lãnh thổ nước này.

P.N